Kasutaja

Loe, kuidas me töötleme sinu personaalseid andmeid juhul kui külastad meie kodulehte või kasutad Rimi äppi.

Teave isikuandmete töötlemise kohta võrgumeedias

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate meiega oma isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus me teie isikuandmeid meie poolt kasutatava võrgumeedia kontekstis töötleme.

Mõiste „võrgumeedia“ all peame silmas meie sotsiaalmeediakontosid ja internetireklaami, sh sotsiaalmeedias ja uudisteportaalides.

 • Millist teavet kogume ja miks seda teeme?

  Sotsiaalmeediakontode haldamine

  Osaleme aktiivselt sotsiaalmeedias ja sellega seoses võime töödelda teie kui sotsiaalmeedia kasutaja isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid selleks, et avaldada värskeid uudiseid meie tegevuste ja toodete kohta, tutvustada oma kaubamärki, suhelda teie kui kasutajaga ning vastata teie suhtlusele, kommentaaridele või päringutele, mille oleme saanud meie poolt hallatavatel sotsiaalmeediakontodel.

  Teiega kui meie sotsiaalmeediakontode kasutajaga suhtlemiseks võime ellu viia järgmist töötlemist:

  • loome ja avaldame originaalmaterjale, nt meie pakutavate toodete või meie korraldatud ürituste kohta. See võib hõlmata ka näiteks intervjuusid meie töötajate ja teiste meiega koostööd tegevate isikutega;

  • loeme, vastame ja (olenevalt platvormi funktsionaalsusest) suhtleme eri viisidel kommentaaride, postituste ja muu kaudu, mis võivad sisaldada ka kasutajate postitatud pilte või videoid, päringuid ja muid kasutajapoolseid suhtlusi, nt emotikone, laikimisi ja jagamisi. See võib hõlmata ka juurdepääsu teie kui kasutaja avaldatud profiiliteabele, kui suhtlete meie sotsiaalmeediakontoga. Vajadusel võime teiega suhelda, sh vastata teie kommentaaridele või päringutele sotsiaalmeedia platvormi kaudu ja jagada teie sisu, nt kui olete meid märkinud, meie sotsiaalmeediakontodel, kui see on sotsiaalmeedia platvormi funktsioon. Meie sotsiaalmeediakontode kaudu saadud individuaalseid päringuid töödeldakse vastavalt meie Kliendi tagasiside/pretensioonide lahendamise päringute privaatsuspoliitikale;

  • töötleme teie kui kasutaja kohta käivat teavet, kui soovite osaleda meie poolt korraldatavates sotsiaalmeedia tegevustes. Selline andmetöötlus võib hõlmata ligipääsu osalejate loendile, võitjate valimist ja auhindade kättetoimetamist. Täpsemad üksikasjad on kaetud meie Kampaaniamängude privaatsuspoliitikaga.

  Oma sotsiaalmeediakontode (lehtede) loomiseks teeme koostööd sotsiaalmeedia platvormi pakkujatega. Lisateavet leiate allolevast lisast „Meie hallatavad sotsiaalmeediakontod“.

  Isikuandmete liigid​​​

  Sõltuvalt sotsiaalmeediakontode funktsionaalsusest ja sotsiaalmeedia kasutajate avalikustatud sisust võime sotsiaalmeediakontode haldamise kontekstis töödelda järgnevat:

  • isikuandmeid
  • audio-visuaalset materjali
  • kasutaja loodud isikuandmeid
  • teavet olukorra kohta
  • suhtlusandmeid
  • originaalmaterjal
  • asukohta (nt Linkedin)
  • ettevõtte teavet (nt LinkedIn)
  • tööhõive teavet (nt LinkedIn)
  • pädevuse teavet (nt LinkedIn)
  • Sõltuvalt platvormi funktsionaalsusest või kasutaja suhtlusest võidakse töödelda täiendavat teavet.

  Seaduslik alus

  Meie õigustatud huvid hallata oma sotsiaalmeediakontosid ja suhelda meie sotsiaalmeediakontode kasutajatega.

  Säilitamisperiood

  Üldjuhul hoiab sotsiaalmeediakontode sisu iga konkreetse sotsiaalmeedia platvormi pakkuja vastavalt sotsiaalmeedia platvormi pakkuja privaatsuspoliitikale.

  Kasutajate loodud sisu meie sotsiaalmeediakontodel saab konkreetsetel juhtudel viivitamata kustutada, nt juhul, kui sisu aegub või kui kasutaja suhtlus, nt kommentaarid, ei vasta sotsiaalmeediakonto või kehtivate seaduste nõuetele.

  Meie postitused, mis sisaldavad meie muude privaatsuspoliitikatega hõlmatud teavet, kustutatakse vastavalt nendes sätestatud säilitamistähtaegadele. Meie muud privaatsuspoliitika valdkonnad on näiteks Üritusteprivaatsuspoliitika, privaatsuspoliitika audio-visuaalse materjali kasutamise kohta, Kampaaniamängude  privaatsuspoliitika, kaebuste ja/või päringute privaatsuspoliitika. Muud meie isikuandmeid sisaldavad postitused kustutatakse sotsiaalmeedia kontodelt 2 (kaks) aastat pärast avaldamist.

  Sõltuvalt konkreetse sotsiaalmeedia platvormi pakkuja pakutavatest funktsioonidest võib sisu kustutamine tuua kaasa sisuga seotud teabe, näiteks kommentaaride, laikimiste jms kustutamise konkreetse postituse kohta.

  Sihitud reklaam võrgumeedias

  Kasutame võrgumeediat, sh sotsiaalmeedia platvorme reklaamide levitamiseks ja veebiliikluse suunamiseks meie veebilehtedele või muul viisil meie toodete või teenuste propageerimiseks. See aitab meil jõuda sihtrühmadeni ja pakkuda asjakohast teavet. Reklaami haldamiseks, paigutamiseks ja avaldamiseks saame kasutada ülemaailmsete platvormide pakkujate pakutavaid reklaamiplatvorme ja tööriistu, sh sotsiaalmeedia platvormid ning ka kohalikud ja piirkondlikud platvormid.

  Meie kaubamärgi ja selle väärtuste meelde tuletamiseks ning asjakohasemate pakkumiste ja teenuste osutamiseks, mis võiksid olla võrgumeedia kasutajatele atraktiivsemad, viime ellu järgmist töötlemist:

  • kasutame võrgumeedia poolt pakutavaid anonüümseid sihtrühma määratlusi (segmente), sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujaid reklaamide tegemiseks. Need sihtrühma määratlused (segmendid) põhinevad üldisel kirjeldusel, nt sugu, vanus, asukoht, seadme tüüp (mobiilseade või lauaarvuti), potentsiaalsed huvid ning meil puudub ligipääs sellistele isikuandmetele. Kasutajatele pakuvad reklaami võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujad.

  Isikuandmete liigid

  Kohaldamisalasse võivad kuuluda järgmised isikuandmete liigid (olenevalt konkreetse teenusepakkuja anonüümsetest sihtrühma määratlustest (segmentidest)):

  • demograafilised andmed
  • kasutaja loodud isikuandmeid
  • ühenduse teave
  • asukohateave

  Seaduslik alus

  Meie õigustatud huvid – levitada reklaami võrgumeedias, sh sotsiaalmeedias.

  Platvormide pakkujate poolt andmete töötlemise seaduslik alus määratakse vastavalt nende privaatsuspoliitikale.

  Säilitamisperiood

  Võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate poolt töödeldavate isikuandmete säilitamisperioodi määravad vastavad pakkujad kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga.

  Sihitud reklaami eesmärkidel võime kasutada ka teavet oma veebileh(ted)e külastuste või suhtluste kohta. Võime kasutada turundusküpsiseid, sh muid selleks otstarbeks mõeldud tehnoloogiaid. Nõusoleku hangime eelnevalt nõustumise bänneri abil. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste privaatsuspoliitikat.

  Statistika sotsiaalmeedia kontode ja sihitud reklaami kohta võrgumeedias

  Võrgumeedia tõhususe hindamiseks, sh sotsiaalmeedia platvormidel, kus meie loodud sisu avaldatakse, saame koondstatistikat, mis põhineb võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate poolt töödeldavatel isikuandmetel. Statistika toetab meid turundustoimingute parandamisel ja võimaldab meil rohkem teada saada, kuidas kasutajad meie sisuga suhtlevad.

  Paremate otsuste tegemiseks selle kohta, kuidas kasutajatele asjakohast teavet edastada, viime ellu järgmist töötlemist.

  • saame ja kasutame vastavate pakkujate koostatud koondstatistikat seoses meie sotsiaalmeedia kontodega, nt nn ülevaateid suhtlusest, sh meie sotsiaalmeedia kontode külastamine ja kasutamine;
  • Saame ja kasutame võrgumeedia pakkujate koostatud koondstatistikat seoses suhtlustega meie reklaamidega, mis on paigutatud nende platvormidele.
  • Saame ja kasutame võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate koostatud koondstatistikat, mis sisaldab arveldamiseks vajalikku teavet – arvete vahetamine meie ja asjakohaste pakkujate vahel seoses meie sisuga, sh võrgumeediasse, sh sotsiaalmeedia platvormidele paigutatud reklaamid.

  Koondstatistika saamiseks ja haldamiseks kasutame mitmesuguseid vahendeid, mida pakuvad ülemaailmsete platvormide pakkujad ning ka kohalikud ja piirkondlikud platvormid.

  Isikuandmete liigid

  Meil ei ole juurdepääsu isikuandmetele ja ainult võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujad koguvad ja töötlevad isikuandmeid statistilistel eesmärkidel.

  Selle eesmärgi kohaldamisalasse võivad kuuluda järgmised isikuandmete kategooriad (sõltuvalt konkreetse teenuseosutaja esitatud statistikast):

  • demograafilised andmed
  • kasutaja loodud isikuandmeid
  • ühenduse teave
  • asukohateave
  • ettevõtte teavet (nt LinkedIn)
  • tööhõive teavet (nt LinkedIn)

  Seaduslik alus

  Meie õigustatud huvi hinnata võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide ja meie sisu tõhusust.

  Säilitamisperiood

  Koondstatistika, mille me saame võrgumeediast, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujatelt, kustutatakse, kui seda ei ole enam eespool nimetatud eesmärgil vaja. Statistilised koondandmed ei sisalda isikuandmeid.

  Võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate poolt statistilistel eesmärkidel töödeldavate isikuandmete säilitamisperioodi määravad vastavad pakkujad kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga.

 • Millistest allikatest isikuandmeid kogume?

  Teilt endalt

  Meil on juurdepääs isikuandmetele, mida te meile otse annate, nt kui osalete meie sotsiaalmeedia kontodel meie poolt korraldatud tegevustes või kui kirjutate meie sotsiaalmeedia kontodel kommentaare, saadate meile päringuid või sõnumeid või suhtlete muul viisil meie sotsiaalmeedia kontodega, nt kui märgite meie nime või kui laigite või jagate meie sotsiaalmeedia kontodel kättesaadavat sisu.

  Meie sotsiaalmeedia kontodel kättesaadav teave

  Meil on juurdepääs meie sotsiaalmeedia kontodel olevale või nendega seotud teabele, sh konkreetse sotsiaalmeedia platvormi funktsionaalsuse poolt genereeritud andmetele, nt juhtudel, kui teised sotsiaalmeedia konto kasutajad suhtlevad teiega meie sotsiaalmeedia kontodel, nt jagamine, laikimine, kommenteerimine, sh juhtudel, kui teie nimi on märgitud meie postituste all olevatesse kommentaaridesse.

  Võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate esitatud teave.

  Võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujad, loovad teie isikuandmete põhjal, mida nende platvormidel töödeldakse, anonüümseid sihtrühma määratlusi (segmente) ja statistilisi koondandmeid. Meil ei ole sellistele isikuandmetele juurdepääsu ja andmed, mis meil on, ei võimalda meil tuvastada konkreetseid kasutajaid.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks:

  • turunduskommunikatsiooniagentuurid, mis aitavad meil teha koostööd võrgumeediaga, et tõhusamalt planeerida, rakendada ja mõõta meie turundus-, sh reklaamitegevust ning toetada meid meie sotsiaalmeedia kontode haldamisel;
  • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
  • veebi-/mobiilirakenduste arendus- ja hooldusteenused.

  Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

  Võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia teenusepakkujad

  Võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia teenusepakkujad, võivad omada juurdepääsu andmetele, mis puudutavad teie tegevust nende platvormidel, nt kui te kommenteerite või muul viisil suhtlete meie reklaamidega või muu nende veebimeedias, sh sotsiaalmeedia platvormidel kättesaadava sisuga.

  Välisnõustajad ja kindlustusseltsid

  Kui see on vajalik meie ettevõtte õiguste ja huvide kaitsmiseks, võime edastada teie isikuandmeid kindlustusseltsidele või välisnõustajatele, nt audiitoritele, advokaadibüroodele või muudele sõltumatutele nõustajatele, kes tegutsevad eraldi vastutavate andmetöötlejatena ja kelle tegevus on seadusega reguleeritud.

  Kontserni ettevõtted

  Võime jagada teie isikuandmeid vastavate RIMI Baltic grupi ettevõtetega, kui see on vajalik meie õigustatud huvide järgimiseks või kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Näiteks kui saadate meie sotsiaalmeedia kontole mõne teise RIMI kontserni ettevõttega seotud päringu, võib vastav ettevõte osaleda sellise teabe läbivaatamisel, et pakkuda teile konkreetse probleemi lahendamisel tuge.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

  Oleme seadusega kohustatud vastava nõudmise korral esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

 • Kus me töötleme teie isikuandmeid?

  Töötleme teie isikuandmeid alati ELi/EMP-siseselt. Kui kasutate võrgumeediat, sh meie sotsiaalmeedia kontosid, võib vastav võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormi pakkujad, edastada ja töödelda isikuandmeid ka väljaspool ELi/EMPd asuvas riigis.

  Kui teie isikuandmeid edastatakse väljaspool ELi/EMPd asuvasse riiki, vastutab vastav võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormi pakkuja, asjakohaste tagatiste andmise eest, näiteks sätestades Euroopa Komisjoni välja antud standardsed lepinguklauslid, et tagada andmete edastamine samal tasemel andmekaitsega, mis vastab isikuandmete kaitse üldmäärusele. Lisateave isikuandmete töötlemise kohta võrgumeedia (sh sotsiaalmeedia pakkujate) poolt on kättesaadav nende privaatsuspoliitikas.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Me kustutame või deidentifitseerime teie isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja, et täita andmete säilitamise algset eesmärki, ja tingimusel, et õiguslikud säilitamistähtajad, nt seoses teie sõnumitele või päringutele vastamisega, ja muud õiguslikud säilitamistähtajad, nt seaduse alusel, ei nõua andmete pikemaajalist säilitamist.

  Üksikasjalikumat teavet säilitamisperioodide kohta konkreetsetel eesmärkidel leiate eespool esitatud jaotisest „Millist teavet me kogume ja miks seda teeme?“.

  Teie võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormi pakkujate kaudu salvestatud andmete säilitamise tähtaeg määratakse eraldi vastutava töötlejana vastavalt konkreetse platvormi pakkuja privaatsuspoliitikale.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseaduses nähakse teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulk õigusi. Te saate oma õigusi siiski kasutada ainult juhul, kui me ka tegelikult töötleme teie isikuandmeid, nt kui võtate meiega otse ühendust või edastate meile oma andmed muul viisil meie sotsiaalmeedia kontodel. Mitmel muul juhul on meil juurdepääs ainult koondstatistikale või anonüümsetele sihtrühma määratlustele (segmentidele), mille on esitanud platvormi pakkujad ja mis ei võimalda teid kui andmesubjekti tuvastada.

  Kui külastate võrgumeediat, sh meie sotsiaalmeedia lehekülgi, määrab vastav teenusepakkuja teie kui kasutaja suhtes andmekaitsekohustused ja on teie õiguste kontaktisikuks. Sellistel pakkujatel on otsene ligipääs teie isikuandmetele, mida nende platvormidel töödeldakse. Andmesubjekti õigusi saate kasutada võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate privaatsusseadetes või nendega otse ühendust võttes.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme.

  Eelnimetatud õiguste kasutamiseks võite teha esildise meile või meie andmekaitseametnikule.

  Isikuandmete parandamine

  Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha.

  Eelnimetatud õiguste kasutamiseks võite teha esildise meile või meie andmekaitseametnikule.

  Nõusoleku tühistamine

  Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta andmetöötlust, mis nõusoleku alusel enne nõusoleku tühistamist tehti.

  Näiteks meie veebileh(ted)el seatud küpsiste puhul saate oma küpsiste eelistusi igal ajal muuta, klõpsates meie veebileh(ted)e allosas nuppu „Küpsiste sätted“.

  Andmetöötlusest keeldumine otseturunduse eesmärkidel

  Teil on ka õigus mis tahes ajal keelduda oma isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärkidel.

  Seoses meie reklaamidega, mida avaldab võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujad, saate kasutada konkreetse võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormi pakkuja pakutavaid platvormi sätteid. Näiteks saate olemasolevate funktsioonide põhjal lõpetada vastava reklaami kuvamise või hankida konkreetse reklaami kohta lisateavet ja põhjuseid, miks te seda nägite, või võtta ühendust otse platvormi pakkujaga.

  Meie ei saa teavet kasutajate kohta, kes on saanud meie reklaame, kuna meie reklaame paigutavad platvormi pakkujad oma tingimuste alusel.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused.

  Kui soovite esitada vastuväiteid konkreetsete andmete töötlemisele, mida meil on võimalik mõjutada, esitage kirjalik taotlus meile või meie andmekaitseametnikule. Seejärel uurime teie vastuväidet teie andmete töötlemisele, sest see on meiega seotud.

  Kui soovite rakendada oma vastuväidete esitamise õigust konkreetse võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormi vastu, peate pöörduma otse nende poole.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete kustutamist. See aga ei kehti, kui oleme seadusega kohustatud andmeid hoidma või kui andmed on meile vajalikud õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

  Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik esildis.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata.

  Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik esildis.

  Andmete ülekandmise õigus

  Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja mille puhul teostatakse töötlemist automaatselt.

  Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik esildis.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada andmekaitseasutusele sellekohane kaebus.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  Seoses postitustega Rimi Baltic Group LinkedIni kontol võtke ühendust ettevõttega Rimi Eesti Food AS. Seoses meie muude tegevustega võrgumeedias, sh sotsiaalmeedia kontodel, võtke ühendust ettevõttega Rimi Eesti Food AS. Kontaktandmed on esitatud allpool.

  Seoses võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate tegevustega, võtke arvesse, et ka nende platvormide pakkujate privaatsuspoliitikad kehtivad nende platvormidega suhtlevatele kasutajatele ja teil on konkreetse platvormi kasutajana õigus võtta vastavate platvormide pakkujatega otse ühendust. Teeme koostööd võrgumeediaga, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujatega meie sotsiaalmeedia kontode haldamiseks, sihitud reklaamide paigutamiseks ja statistika saamiseks ning meid ja konkreetset platvormi pakkujat võib seetõttu pidada ühisteks vastutavateks töötlejateks. Siiski ei ole meil kogu teavet teie tegevuse, sh teie suhtluse kohta meie postituste või reklaamide kaudu, kuna teie sotsiaalmeedia kontodele sisestatud andmed, nt teie nimi, kommentaarid jne, on avaldatud ja meie reklaamid on paigutatud võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujate poolt. Selline platvormide pakkujate poolt elluviidav andmetöötlus võib põhineda ka varasemal koostööl konkreetse pakkuja ja teie kui kasutaja vahel, nt kui teil on vastaval sotsiaalmeedia platvormil konto. Platvormide pakkujad määratlevad sellise andmetöötluse seadusliku aluse ning see võib hõlmata ka nende küpsiste ja muude jälgimistööriistade kasutamist. Sõltuvalt platvormi funktsionaalsusest võidakse isikuandmeid töödelda olenemata sellest, kas olete kasutajana registreeritud või konkreetsele platvormi kontole sisse logitud või mitte. Võrgumeedia, sh sotsiaalmeedia platvormide pakkujad, tegutsevad vastavalt oma privaatsuspoliitikale ka eraldiseisvate ja sõltumatute vastutavate töötlejatena, kelle üle aga meil kontrolli ei ole. Saame vastavate pakkujate koostatud koondstatistikat ja anonüümseid sihtrühmade määratlusi (segmente) ning meil puudub teave selle kohta, kuidas täpselt platvormi pakkujad ja nende koostööpartnerid andmeid koguvad, kasutavad ja edasi töötlevad.

  Palume arvestada, et me ei vastuta kolmandate isikute tegevuste ega sisu eest, sh lingid, mis võivad olla kättesaadavad teiste kasutajate hallatavatelt sotsiaalmeedia kontodelt. Selle eest vastutab vastavat teavet avaldav autor.

  Meie kontaktandmed

  Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301

  Telefoninumber: +372 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Telefoninumber: +372 605 6333

  E-posti aadress: klienditugi@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitsevolinikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.

 • LISA – meie hallatavad sotsiaalmeediakontod

  Facebook (Messenger)

  Teenusepakkuja: Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4 Ireland

  Rimi Eesti Food AS hallatav sotsiaalmeediakonto: Rimi Eesti

  Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikad & Privaatsuspoliitika sätted:

  Instagram

  Teenusepakkuja: Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4 Ireland

  Rimi Eesti Food AS hallatav sotsiaalmeediakonto: rimieesti

  Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikad & Privaatsuspoliitika sätted:

  TikTok

  Teenusepakkuja: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland

  Rimi Eesti Food AS hallatav sotsiaalmeediakonto: rimieesti

  Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikad & Privaatsuspoliitika sätted:

  YouTube

  Teenusepakkuja: Google Ireland Ltd., Gordon House Barrow St Dublin 4 Ireland,

  Rimi Eesti Food AS hallatav sotsiaalmeediakonto: Rimi Estonia  - @rimieesti

  Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikad & Privaatsuspoliitika sätted:

  LinkedIn

  Teenusepakkuja: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

  Rimi Eesti Food AS hallatav sotsiaalmeediakonto: Rimi Baltic Group

  Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikad & Privaatsuspoliitika sätted: