Rikkumisest teatajate kaitse

Te võite julgelt rääkida!

Avatud ja aus suhtlus on ICA ja RIMI jaoks oluline, nagu ka võimalus rikkumistest teatada. Meie töötajad, äri- ja koostööpartnerid ning teised, kes on osa Rimi äritegevusest, võivad avastada võimalikke kõrvalekaldeid õiguslikest nõuetest ja hoiatada meid tõsistest rikkumistest, mis mõjutavad inimesi, meie organisatsiooni, ühiskonda või keskkonda.

Kui teatate rikkumisest, uurib Rimi rikkumisest teatamise töörühm teadet põhjalikult ja võtab meetmed rikkumiste kõrvaldamiseks.

Samuti on teile tagatud kaitse, nt:

 • teie isik, teade ja edasine suhtlus hoitakse konfidentsiaalsena.
 • Isegi kui avalikustate selles kanalis Rimi konfidentsiaalset teavet, ärisaladust või teavet eraelu kohta, ei loeta sellist avalikustamist rikkumiseks.
 • Te olete kaitstud teatamisest tingitud võimaliku kättemaksu eest.
 • Ametkond võib anda teile rikkumisest teataja staatuse, kui te seda taotlete.

Seega, rääkige julgelt, rääkige tõde!

Millest võib teatada?

 • Rikkumisest teatamise teenust võib kasutada rikkumisest teatajate kaitse seaduses nimetatud ebaseaduslikust tegevusest teatamiseks, või sellisest tegevusest teatamiseks, mis võib ohustada avalikke huve (kuriteod, haldusõigusrikkumised jne), mida Rimi, selle töötajad või äripartnerid valmistavad ette, panevad toime või on toime pannud. (Märkus: isiklikku laadi teateid ei uurita.)
 • Teatage nendest rikkumistest Rimile, kui saite nendest teada oma praeguse või endise töösuhte, lepingulise või lepingueelse suhte raames Rimiga.
 • Kahtluse väljendamiseks ei pea teil olema tõendeid. Kuid kõik teated tuleb siiski esitada heauskselt ja tõepäraselt.

Kuidas ja kellele saab teatada?

Rikkumistest saate teatada Rimi sisekanalile:

 • rikkumisest teatamise teenuse kaudu, mida haldab väline teenusepakkuja WhistleB;
 • saates e-kirja aadressile report.ee@rimibaltic.com;
 • Rimi praegused töötajad – ka suuliselt kohtumisel Rimi rikkumisest teatamise töörühmaga.

Laekunud teateid hakkab uurima Rimi rikkumisest teatamise töörühm, kuhu kuuluvad siseauditi juht ja kaks juriidilise töörühma liiget (juriidilise osakonna juhataja ja jurist).

 • Kui teie teade puudutab Rimi rikkumisest teatamise töörühma liiget või teate maht on ulatub kohaliku Rimi tegevusest kaugemale, võite edastada teate ICA Gruppeni kanalile. Teate võib esitada rikkumisest teatamise teenuse kaudu, mida haldab väline teenusepakkuja WhistleB (lingil https://report.whistleb.com/en/ICAGruppen), või saates e-kirja aadressile Whistleblowing@ica.se.
  Seda teadet hakkab uurima ICA Gruppeni rikkumisest teatamise töörühm.

Kui teil on küsimusi, küsige julgelt

Kui teil on küsimusi või te soovite konfidentsiaalset nõustamist, saatke e-kiri samale e-posti aadressile report.ee@rimibaltic.com. Rimi rikkumisest teatamise töörühm vastab konfidentsiaalselt teie küsimustele.

Kuidas toimub isikuandmete töötlemine?

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Rikkumisest teatamise privaatsuspoliitikale.