Kasutaja

Loe, kuidas me töötleme sinu personaalseid andmeid juhul kui külastad meie kodulehte või kasutad Rimi äppi.

Rimi mobiilirakenduse isikuandmete töötlemine

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate oma isikuandmeid meiega. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Oleme võtnud kasutusele vajalikke meetmeid, et kindlustada Teie isikuandmete kaitse ja tagame, et Teie isikuandmete töötlemine on  kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ametisse ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame käesolevas teabetekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid meie mobiilirakenduse kasutamise raames töötleme.

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?

  Mobiilirakenduse kasutuse haldamine

  Me töötleme teie isikuandeid, tagamaks, et te saate kasutada meie mobiilirakendust ja kõiki mobiilirakenduse funktsioone. Me töötleme teie isikuandmeid, mille te olete meile esitanud, lubades funktsioone, mille puhul peame töötlema teie isikuandmeid, et te saaksite kasutada mobiilirakenduse teatud funktsioone, nt olete lubanud teie asukoha kindlaksmääramise, vöötkoodi skannimise, ostunimekirja saatmise sõbrale, kontole sisselogituna hoidmise jne.

  Isikuandmete liigid

  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne

  • Kasutaja genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digikanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne

  • Asukohateave, nt riik, GPS-koordinaadid, geograafiliselt piiritletud ala jne.

  Seaduslik alus

  • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks

  Säilitamisperiood

  • 30 päeva pärast rakenduse viimast kasutamist

  Kasutame automatiseeritud otsustusprotsessi, sealhulgas profileerimist, et pakkuda teile spetsiaalseid pakkumisi ja muid soodustusi. Selleks analüüsime teie isikuandmeid ja ostueelistusi spetsiaalsete algoritmidega. Meie teostatavad tegevused ei too teile kaasa seadusjärgseid ega muid sarnaseid mõjusid.

  Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas profileerimisest, ei saa te meie mobiilirakendust kasutada.

  Otseturundus

  Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile teie valitud suhtluskanalile otseturunduse teavet, nt teavet allahindluste, soodusmüügi, erikampaaniate, meie uudiste jms kohta.

  Isikuandmete liigid

  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne
  • Kasutaja genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digikanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne
  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne

  Seaduslik alus

  • Teie nõusolek

  Säilitamisperiood

  • Nii kaua, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada

  Kliendiprogrammis Sinu Rimi osalemise haldamine

  Töötleme teie isikuandmeid, et hallata teie osalemist kliendiprogrammis Sinu Rimi. Kui te kasutate meie mobiilirakendust koos Sinu Rimi profiiliga, kohaldatakse isikuandmete töötlemiseks kliendikaardikasutajate antud nõusolekuid ja nende suhtes kehtivaid tingimusi. Teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kliendiprogrammis Sinu Rimi töötleme, leiate Läti kohta aadressil www.rimi.lv/mans-rimi-lv, Leedu kohta aadressil www.rimi.lt/mano-rimi-lt ja Eesti kohta aadressil www.rimi.ee/sinurimi.

  Statistilised, analüüsi- ja turu-uuringute otstarbed

  Töötleme teie isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks, parandamiseks ja laiendamiseks. Nende otstarvete jaoks ei töötle me teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik teid spetsiifiliselt tuvastada.

  Isikuandmete liigid

  • Kasutaja genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digikanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne

  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne

  Seaduslik alus

  • Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides oma teenuseid parandada ja laiendada.

  Säilitamisperiood

  • 38 kuud

  Infoturbe eesmärgid

  Töötleme teie isikuandmeid võimalike ohtude, pettuste või ebaseaduslike tegevuste tuvastamiseks ja selleks, et kaitsta süsteeme ja andmeid lubamatute muudatuste eest ja säilitada ühtsust. Me kontrollime („auditilogi“) nii teie kui ka meie enda tegevust meie süsteemides, millele on antud juurdepääs nii teile kui ka meile. Näiteks logiandmed, kui avate mobiilirakenduse, muudate andmeid või teete mobiilirakenduses muid toiminguid.

  Isikuandmete liigid

  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne
  • Kasutaja genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digikanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi infoturbe tagamiseks

  Säilitamisperiood

  • Kuni 18 kalendrikuud, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab pikemat säilitamisperioodi

  Pettuste ennetamine ja õigusnõuete käsitlemine

  Võime töödelda teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, sealhulgas pettuste või ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks ja/või peatamiseks, avastatud probleemide kohta tõendite kogumiseks ja olukorra haldamiseks, samuti meie toodete või teenuste väärkasutuse peatamiseks.

  Isikuandmete liigid

  • Kõik isikuandmete liigid, mis on selles privaatsuspoliitikas välja toodud

  Seaduslik alus

  • Meie õigustatud huvi

  Säilitamisperiood

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Kogume teie poolt meile edastatud isikuandmeid, näiteks kui suhtlete mobiilirakendusega, lubate juurdepääsu asukohaandmetele, värskendate andmeid Sinu Rimi profiilis.

  Kliendiprogramm Sinu Rimi

  Kui logite sisse oma Sinu Rimi profiilile, kuvame teile andmeid, mida te olete esitanud ja mida me Sinu Rimi profiilis töötleme.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks:

  • andmemajutusteenused;
  • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
  • otseturundussõnumite edastamise teenused;
  • veebi-/mobiilirakenduste arendus- ja hooldusteenused.

  Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga teie isikuandmeid kaitsma.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

  Oleme seadusega kohustatud vastava nõudmise korral esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

 • Kus töötleme teie isikuandmeid?

  Töötleme teie isikuandmeid alati ELis/EMPs. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda seal.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

  Andmed mobiilirakenduse kasutamise haldamiseks säilitatakse 30 päeva pärast rakenduse viimast kasutamist.

  Statistilisel, analüüsi- ja turu-uuringute otstarbel kasutatavaid andmeid säilitatakse 38 kuud.

  Isikuandmeid, mida kliendiprogrammi Sinu Rimi raames töödeldakse või omandatakse, säilitatakse ajavahemiku jooksul, mida on kirjeldatud kliendiprogrammi Sinu Rimi privaatsuspoliitikas.

  Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid andmeid töödeldakse seni, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.

  Infoturbe eesmärgil hoitakse andmeid alles kuni 18 kalendrikuud, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab pikemat säilitamisperioodi.

  Juriidiliste nõuete korral töödeldakse andmeid senikaua, kuni toimub õigusnõuete uurimine, lahendamine ja rakendamine. Juhul, kui uurimise käigus rikkumist ei tuvastata, säilitatakse andmeid 1 (ühe) aasta jooksul pärast otsust uurimise lõpetamise kohta. Rikkumise avastamise korral säilitatakse andmeid 3 (kolm) aastat pärast otsust uurimise lõpetamise kohta või kuni kohtuotsuse lõpliku täitmiseni.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

  Pöörame tähelepanu, et meie eesmärk ei ole teid tuvastada, kui te ei ole oma Sinu Rimi profiilile sisse loginud või kui see ei ole vajalik selles dokumendis nimetatud eesmärkidel.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Saate mobiilirakenduse kaudu igal ajal oma Sinu Rimi profiilile sisse logida ja vaadata, millist konkreetset teavet meil teie kohta kogutud on.

  Isikuandmete parandamine

  Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Teatavat teid puudutavat teavet saate ise ajakohastada, kui logite mobiilirakenduse kaudu oma Sinu Rimi profiilile sisse. Kõiki muid oma isikuandmeid saate kliendiprogrammis Sinu Rimi ajakohastada kliendiprogrammi Sinu Rimi eraelu puutumatuse põhimõtetes kirjeldatud viisil.

  Nõusoleku tühistamine

  Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Mobiilirakenduse seadetes saate oma eelistusi muuta ja nõusoleku tagasi võtta.

  Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel

  Teil on ka õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Otseturundusest saate loobuda mobiilirakenduse seadetes.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks võite mobiilirakenduse kustutada ja selle kasutamise lõpetada.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Pöörame tähelepanu, et kui te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada mobiilirakenduse kasutamise võimalust. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Andmete ülekandmise õigus

  Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja mille puhul töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301

  Telefoninumber: +372 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Telefoninumber: +372 605 6333

  E-posti aadress: klienditugi@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitsevolinikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.