Sooliselt võrdne jaotus juhtivatel ametikohtadel

Rimi eesmärk on töötajate sooline jagunemine juhtivatel ametikohtadel 50/50.