Panustame puuetega inimeste tööturule sisenemisse

Rimi annab oma panuse, et integreerida tööturule vähenenud töövõimega ja erivajadustega inimesi ning pakub neile sobivaid töötingimusi.

8% Rimi töötajatest on vähenenud töövõimega, neist 25 teenindajat on kuulmispuudega.