Panustame puuetega inimeste tööturule sisenemisse

Rimi annab oma panuse, et integreerida tööturule vähenenud töövõimega ja erivajadustega inimesi ning pakub neile sobivaid töötingimusi.

8% Rimi töötajatest on vähenenud töövõimega, neist 25 teenindajat on kuulmispuudega.

Hea teada

Teabe viimase 30 päeva jooksul kehtinud madalaima hinna kauasäilivate kaupade kohta leiate kodulehelt.