Rimis küsitakse 60% alaealistelt alkoholi ostmisel dokumenti

22 Juuni, 2018
Rimi vastutustundliku ettevõtluse ekspert Katrin Batsi sõnul on Rimi hea tulemuse taga dokumendi küsimisel müüjate testimine ning regulaarne teavitustöö.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse ekspert Katrin Bats tõi neljapäeval Vabalaval Terve Eesti SA ja Rimi korraldatud riskikäitumist ning alkoholitarbimist käsitleval arutelul "Räägime ajud puhtaks" välja, et Eestis ei ole sellist süsteemi nagu Rootsis ja Soomes, kus alkoholi müüakse muust kaubast eraldi, kuid ei saa välistada, et ka meil kunagi nii läheb. „Teeme sisulist tööd oma teenindajatega – teenindajad, kes teadlikult mõtlevad sellele, miks on olemas need seadused, mis keelavad alaealistele ja joobes inimestele alkoholi müümise, oskavad paremini kasvatada ka oma lapsi ning märkavad poodides teiste omi. Rimis tegeletakse teeninduskontseptsiooniga, mille sisuks on see, et parema teeninduse taga on hea inimene. See on valdkond, millega plaanime ka edaspidi jätkuvalt tööd teha.”

Eesti Noorteühenduste Liidu esimees Roger Tibar ja malevlane ning abiturient Markus Rosin olid sama meelt, et kõige olulisem koht on noore jaoks kodu. „Kõige olulisem on noorele kodu – kas vanemad oskavad temaga suhelda? Kas nad ootavad teda koju ka siis, kui laps on meelemürke tarbinud? Kas nad oskavad analüüsida, mis juhtus?” küsis Roger Tibar. „Olen nõus sellega, et kool peab soodustama sotsiaalsete oskuste arengut. Nutiajastu on sotsiaalsed oskused viinud alla. See on suur puudus formaalhariduses. Meil ei ole koolikeskkonda, kus saaksime argumenteerida – tihti on koolis olulised ainult raamatufaktid. Õpetajad peaks tunnustama rohkem koolivälist õpet.“

Markus Rosin märkis samuti, et kõik algab kodust, küll aga võib kool olla suur mõjutaja: „Olen lõpetanud 32. keskkooli ja meid tunnustati aasta tervise teoga. Sai loodud organisatsioon Spordivaim. Oluline on, et noored oleks hõivatud. Näen kõrvalt, et meie loodud organisatsioon hoiab noori tegevuses. Soovitus teistele Eesti koolidele: aktivism võiks olla koolis valikkursus, õpilased tahavad panustada kooli arengusse.“

Inspiratsioonikõne pidas Jón Sigfússon Islandilt Reykjaviki ülikoolist. Arutelul osalesid psühholoog ja perekeskus Sina Mina juht Kaileen Mägi, Rimi vastutustundliku ettevõtluse ekspert Katrin Bats, Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak, psühhoterapeut ja lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt, Eesti Noorteühenduste Liidu esimees Roger Tibar, Avatud Kooli ja SA Kiusamisvaba Kool sotsiaalsete-emotsionaalsete oskuste programmi vabatahtlik Liisa Ringo, malevlane ja abiturient Markus Rosin, noorsoopolitseinik Sille Roosimaa ja mitmed teised. Modereeris Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja.

Lisainfo:

Minna Toots, projektijuht

Terve Eesti Sihtasutus

e-post minnatoots@gmail.com; tel: +372 5341 7946


Populaarsed artiklid