Mitmekesisus

Rimis on inimestel võimalus kasvada ja areneda. Kõik, kes Rimis töötavad, on meie jaoks väärtuslikud.

Me peame oluliseks teisi inimesi märgata ja püüame üksteise eest hoolitseda. Erinevusi aktsepteerides püüame anda oma panuse, et ühiskond muutuks kõigi jaoks turvalisemaks ja tolerantsemaks.