Talent Labi blogi - Sveiki no Latvijas!

19 Veebruar, 2019
Talent Lab on Rimi pakutav juhtimispraktika programm tulevaste juhtide ette valmistamiseks ja arendamiseks. Endast ja oma kogemustest programmis kirjutab Talent Labis osalev Marilin Jürisson.

Sveiki no Latvijas ehk tervitusi Lätist!

Oktoobri viimasest nädalast alates viibisin Lätis Rimi Balticu Riia kontoris. Esimene nädal algas tutvustava sissejuhatusega Assortment & Buying tiimi, mis jaguneb omakorda veel kaheksaks väiksemaks osakonnaks. Nende hulka kuuluvad neli tsentraalset hankeosakonda ning kvaliteedi-, Private Label’i ehk omamärgitoodete-, kategooriate tugiüksuse, kampaaniate ja hinnastamise osakonnad.

Minu jaoks oli tegemist esimese korraga, kui ma ajutiselt Eestist väljaspool elan ja töötan – seega väga huvitav uus kogemus. Mingeid hirme mul eelnevalt polnud. Hirmu puudumisele aitas kaasa ka see, et ma olin Riia kontoris varasemalt korduvalt käinud ning mõned näod olid juba tuttavad.

Kolm nädalat tsentraalses kvaliteediosakonnas

Esimeseks kolmeks nädalaks olin määratud kvaliteediosakonda. Esmaseks ülesandeks oli tutvuda osakonna tööga üldiselt. Osalesin uute ja olemasolevate omamärgitoodete maitsmisel ning testimisel. Toodete maitsmisel said proovitud oblikasupp, küpsised, kapsasupp ja müslibatoonid. Laste riiete testimiseks kasutasime Belstein’i meetodit, mille käigus kuumutasime vasest traati, kastsime katsealusesse ühendisse ja põletasime gaasipõletil. Testi abil soovisime tuvastada PVC ehk polüvinüülkloriidi ehk plasti sisaldust, mis on tervisele ohtlik. Plastiku sisaldust kontrollisime nii toote etiketil, logol kui ka trükisel.

Peale esmast ülevaadet maitsmise ja testimise protsessist tutvusin dokumentatsiooniga, mida erinevad osapooled info vahetamiseks kasutavad. Seejärel oli mul plaanis välja pakkuda erinevaid viise, kuidas protsessi optimeerida ja lihtsustada. Kahjuks ei läinud selle projektiga päris plaanipäraselt, sest tegemist on üsna suure muudatusega, mida pole võimalik ainult kolme nädalaga ellu viia. Optimeerimise protsessi tuleb lisaks kaasata ka omamärgitoodete- ja tugiüksuse osakonnad. Jõudsime siiski korraldada koosoleku, kus ideed tutvustada ja mina esitasin oma esmased parendusettepanekud muudatusteks.

Tulenevalt asjaolust, et optimeerimise projekti polnud võimalik nii lühikese ajaga juurutada, leiti mulle kaheks nädalaks muul viisil rakendust. Lugesin ja uuendasin ligikaudu 700 lehekülge PSR dokumente. Tegemist on nõuetega omamärgitoodetele, mida on kohutus jälgida tootjatel, kes Rimi omamärgitooteid toodavad.

Jõudsin veel osaleda kohtumisel, kus käsitleti pakendite, biotehnoloogia ja jäätmete teemat. Läti keskkonnaministeeriumi esindaja andis ülevaate nimetatud teemasid puudutavast seadusandlusest ning muudatustest, ringmajandusest ja jäätmekäitlusest. Lisaks kõneles emafirma ICA jätkusuutlikkuse strateeg eesmärkidest, mis on järgnevateks aastateks püstitatud, pöörates peamist tähelepanekut ühekordse plastiku kasutamise lõpetamisele ning alternatiivide leidmisele. Plastiku ümbertöötlemine võtab ligi 70% vähem ressursse kui uue tootmine. Selleks on oluline, et tooted oleksid pakendatud ümbertöödeldavasse pakendisse.

Hindan väga, et suured korporatsioonid võtavad järjest enam initsiatiivi keskkonda positiivselt mõjutavaid projekte vedada. Tegelikult saab iga inimene jätkusuutlikumale keskkonnale kaasa aidata. Juhtnöörid selleks on üsna lihtsad – tekita nii vähe jäätmeid kui võimalik, sorteeri ja viska tekkinud prügi õigesse prügikasti. Päeva lõpetas töötuba, kus pandi paika edasised sammud.

Esimene nädal F&V-s ehk tsentraalses puu- ja köögivilja osakonnas

Riias veedetud neljandal nädalal kolisin kontoris kaks korrust allapoole – neljandalt teisele, ning jõudsin puu- ja köögivilja osakonda. Mis ma nädalaga teha jõudsin? Alustasin nädalat hoopis teisest valdkonnast ja osalesin poekottide kategooria ülevaatusel. Vaatasime F&V osakonnas üle, millised kotid meil hetkel müügil on, milliste müügiga jätkame ja millised sortimendist välja jätame. Lisaks arutleti selle üle, et millised saavad olema tulevikusuunad ja mida saame teha kilekottide kasutamise vähendamiseks.

Sain väikese ülevaate sellest, kuidas planeeritakse puu- ja köögivilja ostetavaid koguseid ning laadimisi Hispaaniast, Hollandist, Itaaliast ja mujalt. Lisaks tutvusin läbirääkimiste läbiviimisega antud kategoorias. Samuti alustasin kahenädalase projektiga, mille käigus vaatan üle kolme riigi F&V sortimendi ja esitan omapoolsed ettepanekud tootevaliku optimeerimiseks.

Järgmisel kuul plaanin kirjutada Assortment & Buying tiimiga veedetud viimasest nädalast. Seejärel suundun logistika- ja tarneahela osakonda, kus olen varem magistriõpingute raames praktikat teinud, aga tean, et mul on sealt kindlasti midagi uut õppida.

Tekst: Marilin Jürisson (juhtkonna praktikant)


Populaarsed artiklid