Talent Labi blogi– hoogne töö kauplustes

28 September, 2018
Talent Lab'iga olen nüüdseks jõudnud varjutada nii tegevjuht Vaido Padumäed, tutvuda kaupluste töö ja igapäevaeluga ning võtta vastu uued väljakutsed programmiteekonnal formaadiosakonnas.

Teine nädal Pärnus – Pärnu Turu Rimi superis

Peale esimest nädalat Martensi Rimi minis suundusin PärnuTuru Rimi superisse. Hindasin kõrgelt, et juhataja oli koostanud mulle üksikasjaliku plaani iga päeva tegevuste kohta. Terve esimese päeva töötasin kassas, mida olin eelmises kaupluses juba mõned tunnid proovinud. Päev möödus nii kiiresti, et kaastöötajad pidasid vajalikuks mulle meelde tuletada, et pausile tuleb ka minna – see oli väga meeldiv.

Järgmised kolm päeva veetsin kauasäilivate- ja värskete toidukaupade müügiosakonna juhtide ning puu- ja juurvilja tootespetsialistiga. Mulle tundus, et hinnanguliselt 90% müügiosakonna juhtide, tootespetsialistide ja teenindajate ressursist kulub kaupade väljapanekule. Ülejäänud 10% sisse tuleb mahutada eriväljapanekute tegemine, hinnasiltide vahetamine, säilivuste kontrollimine, riiuliaukude kontrollimine, saldode korrigeerimine, klientide abistamine. Müügiosakonna juhtide töö sisaldab veel meilivahetust, graafikute tegemist, kõikvõimalike probleemide lahendamist, inventuuride tegemist, teenindajate juhendamist jne. Viimase päeva veetsin teenindusjuhi ja kaupluse juhataja tööülesannetega tutvudes. Juhatajale andsin omapoolse tagasiside iga päeva osas, mille kaupluses veeta sain, sest aus tagasiside oli see mida nemad minult ootasid.

Kolmas ja viimane - Pärnu Kaubamajaka Rimi hyper

Iga kord kui kaaskolleegide nimed olin suutnud enam-vähem meelde jätta, oli aeg liikuda uude kauplussesse, seekord Kaubamajaka Rimi hyperisse. Iga kaupluse formaadiga suurenes erinevate ametikohtade, osakondade ja töötajate arv. Rimi mini kaupluste formaadis jääb personali arv ligikaudu 16 inimese kanti, superites on töötajaid umbes 25, hyperi formaadis võib see olla ligikaudu 80 inimest. Otsest nädala plaani mul ees ei olnud. Seega oli mul võimalus planeerida oma aeg nii, et kõik mis oli veel nägemata või tegemata saaks proovitud.

Koos kaupluse juhatajaga sain teha Lean auditit, mis oli minu jaoks uus. Lühidalt kokkuvõttes on Lean projekt raiskamise vähendamine igas mõttes. Auditeerimine on oluline, et hoida projekti elus ning tehtud tööd aja jooksul mitte raisku lasta. Projekti käigus vähendatakse tööaja, kaupade mahakandmise, tööjõu, materjali ning töövahendite raiskamist. Vaadates erinevate kaupluste enne ja pärast pilte, tekitas see minus vau efekti.

Täiesti uus oli minu jaoks pagari- ja lihalett, kuhu ma eelmises kahes kaupluses veel jõudud ei olnud. Ühe terve päeva veetsin seal, teenindasin kliente ja küpsetasin pitsasid. Kõige keerulisem on kiiretel hetkedel tooraine täpne kaalumine, küpsetamisel taimeri jälgimine. Tulenevalt kvaliteedinõuetest tohib valmis pitsat kuumaplaadil 2 tundi hoida, ahjust välja võtmise aeg tuleb üles märkida ja aega jälgida – erinevaid tegevusi on palju ning oluline on täpne aja planeerimine.

Kaupluste perioodi kokkuvõtte

Õnneks oli kõigi kolme kaupluse puhul tegemist mulle tuttavate kauplustega, seega leidsin kõik riiulid üsna vähese vaevaga üles. See lihtsustas minu jaoks oluliselt kaupade väljapanekut ja klientidele õige suuna juhatamist soovitud toote leidmiseks.

Mulle meeldis väga see, et tegelikult on töötajatel palju erinevaid tööülesandeid, millega nad kaupluses tegeleda saavad. Suhtlemist nautivale inimesele on kassa- või teenindusleti töö väga sobiv. Saaliteenindaja saab palju ringi liikuda, mis on füüsiliselt parasjagu väsitav. Mul õnnestus trenni tegemine vahele jätta, sest eesmärgiks seatud 10 000 sammu täitmine ei vajanud pingutust. Neile, kellel on head silma avaneb võimalus teha väljapanekuid puu- ja juurviljaosakonnas või miks mitte rõivaste- või kodukaupade osakonnas. Mul õnnestus teha näiteks naiste barettide väljapanek.

Lisaks on suurepärane võimalus karjääri teha, alustades teenindaja kohalt ja liikuda soovi korral mööda erinevaid ameteid juhtivatele positsioonidele. Olen ise alati kõige rohkem hinnanud neid töötajaid, kes on alustanud väiksema vastutusega kohtadelt ja jõudnud vastutusrikkamatele positsioonidele – nende töötajate teadmiste pagas on väga suur ja nad oskavad luua seoseid erinevate otsuste mõjust erinevatele protsessidele.

Kaks esimest nädalat formaadi osakonnas

Esmalt pean vajalikuks lühidalt defineerida formaadi osakonda – tegemist on kauplusi juhtiva osakonnaga. Sinna kuuluvad formaadijuhid, regioonijuhid ja sortimendijuhid. Nende poolt koostatakse strateegilised eesmärgid ja kava. Tegeletakse uute kaupluste planeerimise ja remodelleerimisega, kaupluste külastatavuse-, müükide-, mahakandmiste ja sortimendi analüüsimisega.

Esimesed päevad möödusid koosolekutel koos formaadijuhtidega, kus arutati eelneva nädala tulemuste ja plaanide üle. Kaks päeva olin kaupluste juhtajajate koosolekutel, millest üks oli info- ja teine strateegiapäev. Neljal päeval olin kaasas regioonijuhtidega erinevates kauplustes, kus viisime läbi kontrolli kauplustes. See hõlmas nii rahalist poolt, üldist korrasolekut ja Lean projekti toimimise kontrolli. Kaks päeva veetsin sortimendijuhtidega, mille käigus sain põgusa ülevaate sellest, kuidas kaupluste ümberehitusel või uute kaupluste planeerimisel määratakse riiulite asukohti. Lisaks käisime ühes kaupluses katsetamas uusi taignaretsepte küpsetistele, mida meie oma pagarid kauplustes valmistavad.

Järgmisel kuul kuulete sellest, kuidas möödus kolmas nädal formaadi osakonnas. Peale formaati alustan seiklusi ostuosakonnas, kus ma ise enne programmi algust töötasin.

Tekst: Marilin Jürisson, juhtkonna praktikant


Populaarsed artiklid