Klient

Meie jaoks on oluline see, et tunneksid end turvaliselt kui jagad meiega enda personaalseid andmeid. Sel põhjusel räägime avalikult ning selgelt sellest, kuidas me personaalseid andmeid töötleme.

Sinu Rimi kliendiprogrammi ja Rimi e-poe isikuandmete töötlemine

Võtame Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt 

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate oma isikuandmeid meiega. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Kasutame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid Sinu Rimi kliendiprogrammi ja Rimi e-poe raames.

Kui te ei nõustu käesolevas teabetekstis kirjeldatud isikuandmete töötlemisega, ei saa te kontot luua, tellimusi esitada ega saada soodustusi või teenuseid, mida Sinu Rimi kliendiprogramm ja Rimi veebipood pakuvad.

 • Mis teavet me kogume ja miks seda teeme?

  Registreerimise ja liikmesuse haldamine

  Töötleme teie isikuandmeid teie Rimi konto loomiseks ja teie liikmelisuse haldamiseks. Loodud Rimi kontot saab kasutada kõigis Balti riikides Rimi veebipoes tellimuste tegemiseks, personaalsete pakkumiste ja soovituste saamiseks, iseskaneeriva lahenduse kasutamiseks, teiste Sinu Rimi kliendiprogrammi või Rimi veebipoe pakutavate eeliste kasutamiseks.

  Selleks, et saaksime teile konto luua ja teie liikmelisust hallata, on teil vaja esitada lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed. Registreerimisprotsessis on kohustuslikud väljad tähistatud tärniga (*). Kui te ei esita vajalikke isikuandmeid, ei saa te meie juures kontot luua. Kui teil ei ole võimalik mõnda kohustuslikku nõutud välja täita, siis palun võtke ühendust klienditoega.

  Eelistuste seadmine, muude andmete sisestamine teie Rimi kontol on teie äranägemisel. Näiteks saate märkida, milline on teie lemmikpood, mis on teie vaikimisi kohaletoimetamise aadress, salvestada krediitkaardi andmed kiiremaks maksmiseks Rimi veebipoes jne.

  Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis mainitud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Rimi konto loomisega kinnitate, et teie sisestatud isikuandmed on täpsed ja õiged. Kui isikuandmed on ebatäpsed, peate need kohe parandama.

  Teie andmeid kasutatakse teie Rimi konto loomiseks või sellele ligipääsuks ning selles vastava teabe kuvamiseks, sh. töödelda meie partnerite kaudu saadud “Sinu Rimi” soodustuste (raha) teavet seoses teie poolt valitud teenuste ja pakkumistega, et tagada kasutaja juurdepääs Rimile kuuluvatele IT-lahendustele (e-kaubanduse veebilehed, Rimi lojaalsusportaal jne) autentimis- ja autoriseerimisteenustele, teie taotlustele vastamiseks, teie andmete täpsuse ja ajakohastamise tagamiseks, teie registreerimise kinnitamiseks või Sinu Rimi kaardi asendamiseks, teie tuvastamiseks või sidumiseks vastava Sinu Rimi kaardi kasutajaga (vajadusel), samuti teiega ühenduse võtmiseks, kui meil on vaja teid kätte saada ja vajalikku teavet anda (nt muudatused tingimustes, unustasite oma ostud jne).

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.

  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.

  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.

  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja, salasõna, salaküsimuse, kinnituskoodi jne kohta.

  • Liikmelisusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.

  • Kliendieeliste teave, nt Sinu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne

  • Leibkonda käsitlev teave, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave laste ja leibkonda kuuluvate loomade kohta jne.

  • Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jne.

  • Tellimuse üksikasjad, nt tellimuse ID, tellitud tooted, tootehinnad, tarneviis jne.

  • Tehinguteave, nt tehingu kuupäev ja koht, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne.

  • Makse üksikasjad, nt makse tüüp, pangakonto number, maksekaardi number, makse eesmärgi kirjeldus jne.

  • Kättetoimetamise üksikasjad, nt tarnekuupäev ja -aeg, tarneaadress, kommentaarid jne.

  • Kliendivaliku andmed nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.

  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.

  Seaduslik alus:

  Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks.

  Nõusolek – krediitkaardi andmete salvestamiseks teie Rimi kontole.

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Kasutame teie mobiiltelefoninumbrit, et saaksime teie poole pöörduda küsimustes, mille puhul on oluline, et saaksime teiega kohe ühendust. Kasutame teie e-posti aadressi selleks, et anda teile teavet Sinu Rimi kliendiprogrammi või Rimi veebipoe kohta (nt muudatused süsteemis, tingimustes, privaatsuspoliitikas, registreerimiskinnituste saatmine ürituste puhul, kus olete avaldanud soovi osaleda jne). Telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutatakse samuti registreerimise kinnitamiseks ja Sinu Rimi kaardi asendamiseks.

  Üldiseks suhtlemiseks kasutame muid platvorme (kodulehekülg, terminal, mobiilirakendus jms).

  Ärikontode registreerimise ja Rimi veebipoe liikmelisuse haldamine

  Töötleme teie isikuandmeid teie ärikonto loomiseks ja teie liikmelisuse haldamiseks. Loodud ärikontot võidakse kasutada Rimi veebipoes kõikides Balti riikides Rimi veebipoes tellimuste tegemiseks, ettemaksu- ja lõpparve vastuvõtmiseks koos äriteabega, teie eelmise tellimuste ajaloo vaatamiseks, ostukorvide salvestamiseks ja muude Rimi veebipoe pakutavate eeliste kasutamiseks.

  Selleks, et saaksime ärikonto luua ja teie liikmelisust hallata, on teil vaja esitada lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed. Registreerimisprotsessis on kohustuslikud väljad tähistatud tärniga (*), nt ettevõtte esindaja ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, ettevõtte registreerimisnumber, kontaktandmed. Kui te ei esita vajalikke isikuandmeid, ei saa te meie juures kontot luua. Kui teil ei ole võimalik mõnda kohustuslikku nõutud välja täita, siis palun võtke ühendust klienditoega.

  Eelistuste seadmine, teiste andmete sisestamine teie ärikontol on teie äranägemisel. Näiteks saate märkida, mis on teie vaikimisi kohaletoimetamise aadress, salvestada krediitkaardi andmed kiiremaks maksmiseks Rimi veebipoes jne.

  Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis mainitud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Ärikonto loomisega kinnitate, et teie näidatud isikuandmed on täpsed ja õiged. Kui isikuandmed on ebatäpsed, peate need kohe parandama.

  Teie andmeid kasutatakse teie ärikonto loomiseks või sellele ligipääsuks ning selles vastava teabe kuvamiseks, teie taotlustele vastamiseks, teie andmete täpsuse ja ajakohastamise tagamiseks, teie registreerimise kinnitamiseks, teie tuvastamiseks, samuti teiega ühenduse võtmiseks, kui meil on vaja teid kätte saada ja vajalikku teavet anda (nt muudatused tingimustes, selles privaatsuspoliitikas jne).

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Ettevõtte teave, nt ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja, salasõna, salaküsimuse, kinnituskoodi jne kohta.
  • Liikmelisusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Tellimuse üksikasjad, nt tellimuse ID, tellitud tooted, tootehinnad, tarneviis jne.
  • Makse üksikasjad, nt makse tüüp, pangakonto number, maksekaardi number, makse eesmärgi kirjeldus jne.
  • Kättetoimetamise üksikasjad, nt tarnekuupäev ja -aeg, tarneaadress, kommentaarid jne.
  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

  Seaduslik alus

  Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks.

  Nõusolek – krediitkaardi andmete salvestamiseks teie ärikontole

  Säilitamisperiood

  Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Ostude haldamine Rimi veebipoes

  Töötleme teie isikuandmeid, et hallata teie oste Rimi veebipoes. Teie isikuandmeid töödeldakse teie tellimuse, makse käitlemiseks, arve, kreeditarve saatmiseks, teiega tellimuse ja tellimuse oleku osas suhtlemiseks, teie tellimuse kohaletoimetamiseks ning sarnaste toimingute tegemiseks, mis on seotud tellimuse täitmisega.

  Selleks, et saaksime teie tellimust täita, on teil vaja esitada lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed. Näiteks peate tellimuse eest tasumiseks esitama makseandmed; kui soovite kohaletoimetamist, peame teadma aadressi, kuhu tellimus tuleks toimetada.

  Rimi veebipoes tellimuse vormistamiseks ei ole konto loomine kohustuslik. On ka võimalus maksta külalisena ja esitada tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed, nt eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, sünniaeg. Külalisena esitatud isikuandmeid ei kasutata konto loomiseks, vaid need salvestatakse ja töödeldakse koos tellimuse ja sellega seotud dokumentidega (näiteks arve, kreeditarve).

  Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit ja e-posti aadressi teiega suhtlemiseks seoses teie esitatud tellimusega. Näiteks kasutame teie mobiiltelefoni numbrit, et teiega ühendust võtta, kui teie tellimusega seoses ilmneb probleeme, ja et teiega ühendust võtta tellimuse kohale toimetamisel, et saata teile PIN-kood tellimuse vastuvõtmiseks jne. Kasutame teie e-posti aadressi, et teavitada teid tellimuse olekust (tellimus on kinnitatud, valmis kohaletoimetamiseks, kohale toimetatud, tühistatud, ebaõnnestunud, ootab järeletulemist pärast eba- aõnnestunud kohaletoimetamist jne), saadame tellimuse vastuvõtmiseks PIN-koodi jne.

  Kohaletoimetamise eesmärgil võib Rimi vahendada Ekspress või mõne muu tellimuse teostamiseks teiste ettevõtete sarnaste teenuste kasutamist. Seoses sellega võib osutuda vajalikuks jagada teiste ettevõtetega, kes sel juhul on andmete vastutavad töötlejad, isikuandmeid. Näiteks isikuandmed, kontaktandmed, tellimusega ja/või tarnega seotud andmed. Kui andmeid jagatakse eraldi vastutava töötlejaga, siis võivad kohalduda nende privaatsuspoliitikad või privaatsusteated.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja, salasõna, salaküsimuse, kinnituskoodi jne kohta.
  • Liikmelisusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Tellimuse üksikasjad, nt tellimuse ID, tellitud tooted, tootehinnad, tarneviis jne.
  • Makse üksikasjad, nt makse tüüp, pangakonto number, maksekaardi number, makse eesmärgi kirjeldus jne.
  • Tehinguteave, nt tehingu kuupäev ja koht, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne.
  • Kättetoimetamise üksikasjad, nt tarnekuupäev ja -aeg, tarneaadress, kommentaarid jne.

  Seaduslik alus:

  Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Hallake Rimi veebipoes Ettevõtete kontode järel- ja ettemaksu arveldusviisi

  Lisaks Rimi veebipoes ettevõtte konto registreerimise ja liikmelisuse haldamisele selleks, et saaksime Teile järel- või ettemaksuga arveldusmeetodit luua ja hallata, on vajalik Teie poolt nõutud isikuandmete esitamine.

  Taotlusvormi esitades nõustute andmetöötlusega, mis on vajalik edaspidise koostöö kontrollimiseks ja otsuse hindamiseks ning ümberhindamiseks, sh. Teie taotluse esitamisel esitatud teabe hindamine, teave meie varasema ja olemasoleva koostöö kohta, teave äriregistris, muudes avalikult kättesaadavates andmebaasides jne, veendumaks, et meil on vajalik teave otsuse tegemiseks koostöö kohta. Hindamisel võime küsida lisateavet, mis võib sisaldada teavet ettevõtte finantsseisundi jms kohta.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Ettevõtte teave, nt ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Sanktsioonide nimekirjadega seotud andmed, nt kas isik või ettevõte on kantud sanktsioonide nimekirja vms.
  • Andmed, mis on seotud poliitiliselt mõjutatud isiku staatusega.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.
  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Muud konkreetseks otstarbeks vajalikud andmed vastavalt eelnevale ja olemasolevale koostööle ärikliendiga.

  Seaduslik alus:

  Teiega lepingu sõlmimiseks.

  Säilitamisperiood:

  Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine

  Liikmelisuse raames töötleme teie isikuandmeid, et hallata personaalseid pakkumisi, personaalseid soovitusi ja muid soodustusi, näiteks soodustused nimepäevadel (kehtib ainult Lätis), sünnipäevadel, osalemine eriklubides (nt Lätis lasteklubi, veiniklubi, lemmikloomaklubi jne), kutsed eriüritustele. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindla pakkumise jaoks.

  Kui tutvustame täiendavaid soodustusi või pakkumisi, kus palume teil avaldada täiendavaid isikuandmeid, või kui soovime kasutada juba olemasolevaid andmeid muudel põhjustel, anname teile vastavat teavet isikuandmete töötlemise kohta, küsides selleks uusi isikuandmeid või tutvustades uusi eesmärke.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Liikmelisusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Kliendieeliste teave, nt Sinu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne
  • Leibkonna andmed, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave laste ja leibkonda kuuluvate loomade kohta jne.
  • Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jne.
  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

  Seaduslik alus:

  • Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Vastavalt tingimustele on meil kohustus esitada teile nii personaalseid pakkumisi ja soovitusi, mis on just teie jaoks tehtud, kui ka muid eeliseid.

  Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, et pakkuda teile personaalseid pakkumisi ja muid soodustusi. Selleks analüüsime teie esitatud isikuandmeid ja andmeid, mida me teie käitumise põhjal saame (nt ostutehingud, kohad, kus Sinu Rimi kaarti kasutati, logimine Rimi kontole jne), üldise valemi või spetsiifiliste algoritmide ja ennustusmudelite alusel. Meie tegevus ei too teile kaasa seadusjärgset ega muud sarnast mõju.

  Teile peamiste soodustuste pakkumiseks kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, mis põhineb ainult üldisel valemil, mida kohaldatakse kõigile klientidele, kellel on Rimi konto. See ei põhine teie eelistustel, käitumisel või muudel omadustel ning me ei prognoosi ega hinda teie käitumise või eelistuste mis tahes aspekte, et selliseid eelistusi pakkuda. Näiteks kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemist teie Sinu Rimi kaardile vastavat summat Sinu Rimi raha kandes, tuginedes arvutustele, mis võtavad arvesse teie ostusummat ja seda, milliseid tooteid te ostsite. Toetudes reeglile, et Sinu Rimi raha ei kogune alkohoolsete jookide ostmisel, kustutab süsteem sellised tooted automaatselt korvist ja jätab need Sinu Rimi raha arvutamisel välja. Näiteks teie sisestatud sünniajale tuginedes määrame, millal teile kehtivad meie sünnipäevasoodustused. Selle põhjal, milliseid eeliseid te kasutate või ei kasuta, määratleme teile muud saadavad eelised, mida pakume.

  Et saaksime teile pakkuda personaalseid pakkumisi (ja vahel ka muid hüvesid), peame koostama teie profiili, st kasutama teatud algoritme ja ennustusmudeleid, mille abil analüüsida teie eelistusi, käitumist ja muid sarnaseid omadusi. Näiteks analüüsitakse konkreetsete algoritmide abil teie esitatud isikuandmeid ja teie ostutehinguid (ostu sooritamise koht, ostetud tooted jms), et luua personaalseid pakkumisi, mis on koostatud just teile. Teie ostutehingute põhjal võime koostada teile ka personaalseid soovitusi muude saadavate hüvede kohta, mida pakume.

  Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas profileerimisest, ei saa te liikmeks astuda, sest personaalsed pakkumised ja hüved on liikmelisuse väga oluline ja põhiline osa.

  Otseturundus

  Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile turundusteavet, nt personaalseid pakkumisi ja soovitusi, teavet allahindluste, soodustuste, müügi, erikampaaniate, sh meie koostööpartnerite kohta, meie uudiste, toodete uute nimetuste jms kohta teie valitud suhtluskanalisse, nt SMS, e-post, mobiiliteavitused jne.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Ettevõtte teave, nt ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne.
  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Liikmelisusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Kliendieeliste teave, nt Sinu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne
  • Leibkonna andmed, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave laste ja leibkonda kuuluvate loomade kohta jne.
  • Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jne.
  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.
  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.

  Seaduslik alus:

  • Teie nõusolek

  Säilitamisperiood:

  • Kehtib niikaua, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.

  Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, et tagada personaalne ja tõhus otseturundusalane suhtlus. Selleks arvestame teie esitatud isikuandmete ja/või andmetega, mille me teie käitumise põhjal saame (nt pood, kus ostud sooritate). Näiteks võib teave mingi konkreetse poe uue teenuse kohta pakkuda huvi ainult neile klientidele, kes sooritavad oma ostud selles poes. Seetõttu teeme otsuse saata informatsioon ainult neile klientidele, kes on kõnealuses poes sisseoste teinud. Meie tegevus ei too teile kaasa seadusjärgset ega muud sarnast mõju.

  Seadusest tulenevate nõuete täitmine

  Töötleme teie isikuandmeid, et täita mitmeid meid puudutavaid seadusest tulenevaid nõudeid, näiteks raamatupidamisnõuded, tootevastutus ja tooteohutus. Näiteks kasutame teie isikukoodi teie identiteedi kinnitamiseks ja Rimi veebipoes alkohoolseid jooke sisaldavate tellimuste puhul vanuse kontrollimiseks. Säilitame teie Rimi veebipoe tellimusega seotud tehinguteavet ja dokumente (nt tellimuse andmed, arved, kreeditarve, tagastamisandmed jne) seaduses sätestatud aja jooksul.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Tellimuse üksikasjad, nt tellimuse ID, tellitud tooted, tootehinnad, tarneviis jne.
  • Makse üksikasjad, nt makse tüüp, pangakonto number, maksekaardi number, makse eesmärgi kirjeldus jne.
  • Kättetoimetamise üksikasjad, nt tarnekuupäev ja -aeg, tarneaadress, kommentaarid jne.
  • Muud vajalikud andmed seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks.

  Seaduslik alus

  • Oma õiguslike kohustuse täitmiseks.

  Säilitamisperiood

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Pettuste ennetamine ja õigusnõuete käsitlemine

  Töötleme teie isikuandmeid võimalike ohtude, pettuste või ebaseaduslike tegevuste tuvastamiseks ja selleks, et kaitsta süsteeme ja andmeid lubamatute muudatuste eest ja säilitada ühtsust. Me kontrollime (auditilogi) nii teie kui ka meie enda tegevust meie süsteemides, millele on antud juurdepääs nii teile kui ka meile. Näiteks kontrollime (auditilogi) me siis, kui teie ise või meie teie soovil logime teie kontole, teete/teeme muudatusi andmetes või teostame süsteemisiseselt muid tegevusi.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja, salasõna, salaküsimuse, kinnituskoodi jne kohta.
  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.
  • Sideandmed, nt metaandmed, e-kirja sisu, telefonikõne, kõnepost jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.
  • Muud andmed, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalikud

  Seaduslik alus:

  Meie õigustatud huvi infoturbe tagamiseks.

  Säilitamisperiood:

  • KKuni 18 kalendrikuud, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab pikemat säilitamisperioodi

  Uuringud

  Võime teie isikuandmeid töödelda, et paluda teil osaleda uuringutes eesmärgiga koguda klientide tagasisidet meie teenuste parandamise ja laiendamise eesmärgil. Kui olete nõustunud turundusteabe saamisega, võime saata uuringu teie valitud suhtluskanali kaudu. Muudel juhtudel võime avaldada uuringuid oma veebisaidil, kaupluste terminalides jm, kus saate neile ligi pääseda ja neis omal vabal valikul osaleda.

  Uuringutes osalemine on teie vaba valik.

  Isikuandmete liigid

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Liikmelisusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Leibkonna andmed, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave laste ja leibkonda kuuluvate loomade kohta jne.
  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Tagasiside andmed

  Seaduslik alus

  Teie nõusolek

  Säilitamisperiood

  Kuni 1 (üks) aasta alates uuringu täitmise kuupäevast.

  Statistilised ja turu-uuringute otstarbed

  Töötleme teie isikuandmeid aruandluse ja statistika koostamiseks, teenuste jälgimiseks, hindamiseks, parendamiseks ja laiendamiseks (näiteks kui palju tellimusi oleme õigeks ajaks kohale toimetanud jne). Nendel eesmärkidel ei töötle me teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik teid spetsiifiliselt tuvastada.

  Isikuandmete liigid:

  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Liikmelisusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Leibkonna andmed, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave laste ja leibkonda kuuluvate loomade kohta jne.
  • Tellimuse üksikasjad, nt tellimuse ID, tellitud tooted, tootehinnad, tarneviis jne.
  • Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jne.
  • Kättetoimetamise üksikasjad, nt tarnekuupäev ja -aeg, tarneaadress, kommentaarid jne.
  • Kliendivaliku andmed, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Tehinguteave, nt tehingu kuupäev ja koht, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne.
  • Makse üksikasjad, nt makse tüüp, pangakonto number, maksekaardi number, makse eesmärgi kirjeldus jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.
  • Tagasiside andmed

  Seaduslik alus:

  • Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides oma teenuseid parandada ja laiendada.

  Säilitamisperiood:

  • Seni, kuni see on vajalik, et saaksime täita oma õigustatud huvi.

  Et esitada meie kauplustes digitaalsetel ekraanidel asjakohast pakkumisteavet, näiteks teavet uute toodete või soodustuste või hooajaliste pakkumiste kohta, sealhulgas meie partnerite pakutavate toodete ja teenuste kohta, saame teha oma partneritega koostööd statistilise teabe põhjal, mis aitab meil teha otsuseid asjakohast pakkumisteavet, millest poe kliendid võiksid huvi tunda. Selle eesmärgil kasutame koostöös partneritega ainult koondformaadis infot.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne
  • Tehinguteave, nt tehingu kuupäev ja koht, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne

  Seaduslik alus:

  • Töötlemine on vajalik, et täita meie õigustatud huvi pakkuda oma klientidele kauplustes asjakohast pakkumisteavet.

  Säilitamisperiood:

  • Seni, kuni see on vajalik, et saaksime täita oma õigustatud huvi.

  Kliendi kaebuste haldamine

  Töötleme teie isikuandmeid teie päringute ja kaebuste käsitlemiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja säilitame seoses päringute ning kaebuste käsitlemisega, leiate Eesti puhul siin, Läti puhul siin ja Leedu puhul siin.

  IT-keskkonna turvalisuse tagamine

  Töötleme teie isikuandmeid, et saaksite osaleda kampaaniamängudes, kui olete neis osalemiseks soovi avaldanud. Töötleme teie isikuandmeid, et loosida ja välja kuulutada võitja, võite välja andes teid tuvastada ja seadusjärgse kohustuse alusel kanda teie ees- ja perekonnanimi kampaaniamängu protokolli.

  Palun pange tähele, et avaldades soovi kampaaniamängudes osaleda, nõustute sellega, et teie Sinu Rimi kaart osaleb meie ja meie tarnijate automaatsetes kampaaniamängudes ilma teid sellest täiendavalt teavitamata. Teave tarnijate kohta, kes korraldavad automaatseid loosimisi ja kellega me teie isikuandmeid jagame (nt Sinu Rimi kaardi number või teie kontaktandmed) on saadaval Eesti puhul siin, Läti puhul siin ja Leedu puhul siin. Teie isikusamasust kontrollitakse auhinna väljastamisel ning erinevuste korral seda ei väljastata.

  Lisateavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui osalete kampaaniamängudes, leiate Eesti puhul siin, Läti puhul siin ja Leedu puhul siin.

  IT-keskkonna turvalisuse tagamine

  Töötleme teie isikuandmeid oma infoturbe haldamiseks, sh võimaliku ohu, ebaseadusliku või volitamata tegevuse, meie IT-lahenduste kasutustingimuste rikkumiste tuvastamiseks ning oma IT-keskkonna ja andmete kaitsmiseks volitamata muudatuste eest ning toimimise tagamiseks.

  Salvestame ja salvestame oma IT-keskkonnas Sinu Rimi kontoga tehtud tegevused (audit), nagu teie tegevuse ajatempel, milliseid rakendusi kasutati, milliseid tegevusi tehakse (nt tasumine), milliseid profiiliandmeid uuendatakse jms.

  Kasutame teie isikuandmeid protsessides, mis tagavad meie IT-võrgu ja IT-lahenduste turvalisuse, nagu tulemüürid, turvasertifikaadid ja muud tehnilised taustaprotsessid.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja, salasõna, salaküsimuse, kinnituskoodi jne kohta.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.
  • Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvid seoses IT-turvalisuse järelevalve ja auditiga.

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Infosüsteemide järepidevuse ja toimimise tagamine

  Et tagada klientidele stabiilne juurdepääs meie avalikele IT-ressurssidele, loome ise või meie teenusepakkujad IT-lahendustest varukoopiad. Kõik meile edastatud ja Rimi infosüsteemides salvestatud Teie isikuandmed sisalduvad varukoopiates, mida kasutatakse konkreetsetel juhtudel süsteemide taastamiseks.

  Isikuandmete liigid:

  • Kõik ülaltoodud Privaatsuspoliitikas loetletud isikuandme liigid.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvid seoses IT-süsteemide hoolduse ja käitamisega.

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake jaotist „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“.
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Kogume isikuandmeid, mida te meile otse ja kaudselt edastate. Näiteks teie konto loomisel, tellimuse vormistamisel, meiega ühenduse võtmisel, Sinu Rimi kaardi, meie süsteemide, platvormide ja tööriistade kasutamisel.

  Rimi partneritelt

  Võime saada teavet, mida edastate meie partnerite kaudu, kes teevad meiega koostööd seoses teenuse osutamisega, nt "Sinu Rimi" püsikliendiprogrammi raames jne. Näiteks selleks, et anda teile "Sinu Rimi" soodustust (raha) , saame olenevalt konkreetsest pakkumisest saada nt tehingute mahtu ja kuupäeva kellaaega jne. Seoses teenuste ja pakkumistega, mida meie partnerid pakuvad eraldi vastutavate töötlejatena, võivad partnerid kehtestada täiendavaid tingimusi ja privaatsuspoliitikaid.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks:

  • andmekeskuse teenused;
  • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
  • veebi-/mobiilirakenduste arendus- ja hooldusteenused.
  • kliendiandmete analüüsiteenused;
  • personaalsete pakkumiste loomise teenused;
  • otseturundussõnumite edastamise teenused;
  • turundustegevusega seotud teenused;
  • klientidele osutatavad kõnekeskuse teenused;
  • eeliste pakkumine kliendiprogrammi raames;
  • kättetoimetamise teenused;
  • deposiidisüsteemi teenused.

  Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

  Välised nõustajad ja kindlustusseltsid

  Võime jagada teie isikuandmeid asjakohaste kontserni Rimi Baltic kuuluvate ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  Kontserni ettevõtted

  Oleme seadusega kohustatud vastava nõudmise korral esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, täitmisel ja kaitsmisel.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

  Võime jagada teie teatavaid isikuandmeid (nt Sinu Rimi kaardi number, kontaktandmed) oma koostööpartneritega, kes korraldavad automaatseid loosimisi, kui olete avaldanud soovi neis osaleda. Rohkem teavet niisuguste loosimiste kohta saate jaotises „Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks“ oleva peatüki „Loosimised“ alt.

  Välised nõustajad ja kindlustusseltsid

  Kui see on vajalik meie ettevõtte õiguste ja huvide kaitseks, võime edastada teie isikuandmeid kindlustusseltsidele või välistele nõustajatele, nt audiitoritele, advokaadibüroodele või teistele sõltumatutele nõustajatele, kes tegutsevad eraldi vastutavate töötlejatena ja kelle tegevus on reguleeritud seaduse järgi.

 • Teised ettevõtted

  Kohaletoimetamise eesmärgil võib Rimi vahendada Ekspress või mõne muu tellimuse teostamiseks teiste ettevõtete sarnaste teenuste kasutamist. Seoses sellega võib osutuda vajalikuks jagada teiste ettevõtetega, kes sel juhul on andmete vastutavad töötlejad, isikuandmeid. Näiteks isikuandmed, kontaktandmed, tellimusega ja/või tarnega seotud andmed. Kui andmeid jagatakse eraldi vastutava töötlejaga, võivad kehtida selle vastutava töötleja kehtestatud täiendavad nõuded ja tingimused ning privaatsuspoliitika. Kehtida võivad erinevad andmete säilitusreeglid.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

  Töötleme teie isikuandmeid alati ELi/EMP-siseselt.

  Teatud juhtudel võivad lepingulised teenusepakkujad kanda teie isikuandmed üle väljaspool ELi/EMPd asuvasse riiki või neid seal töödelda. Teie isikuandmetele piisava kaitse tagamiseks teeme nende edastamisel väljapool ELi/EMPd asuvasse riiki kindlaks, et teie isikuandmete kaitseks on olemas piisavad kaitsemeetmed. Näiteks vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele, mille kohaselt vastav riik tagab isikuandmete kaitsmise piisaval tasemel, standardsele lepingupunktile jne. Rakendatud isikuandmete kaitse meetmete kohta saate teavet, kui esitate meile kirjaliku taotluse. Riigid, kus on tehtud piisavuse otsus, leiate siit ja Euroopa Komisjoni poolt väljastatud lepingu tüüptingimused leiate siit.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säiliatakse?

  Kõik teie käest otse või kaudselt saadud isikuandmed salvestatakse teie kontole seniks, kuni teil on meie juures konto. Kui meil ei ole vaja konkreetseid tuvastatavaid andmeid, ei säilita me neid kogu perioodi jooksul ja muudame need varem anonüümseks.

  Kui te ei kasuta oma Sinu Rimi kaarti ostudeks ühe (1) aasta jooksul, siis pärast ühe (1) aasta möödumist ja kogunenud Sinu Rimi raha ning digikleebiste kehtetuks muutumist teie Rimi konto (sh Sinu Rimi kaart) blokeeritakse ja kõik teiega seotud isikuandmed kustutatakse viivitamata või need muudetakse turvaliselt anonüümseks, et neid enam teiega seostada ei saaks.

  Teie ärikonto kustutatakse, kui te pole oma ärikontole sisse loginud ühe (1) aasta jooksul. Pärast ühe (1) aasta möödumist teie ärikonto kustutatakse ja kõik teiega seotud isikuandmed kustutatakse kohe või muudetakse turvalisel viisil anonüümseks, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

  Seoses järel- ja ettemaksu arveldusmeetodi hindamisega säilitatakse Lätis teavet mitte kauem kui 3 aastat, Eestis 7 aastat ja Leedus 10 aastat välja arvatud juhul, kui kohaldatava õigusega nõutakse pikemat perioodi.

  Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid andmeid töödeldakse seni, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.

  Teie Rimi veebipoe tellimusega seotud dokumente (nt tellimuse andmed, arved, ettemaksuarved, kreeditarve, tagastamisandmed jne) säilitatakse vastavalt riigi seadustele – 7 aastat Rimi Eesti Food AS klientidele, 10 aastat SIA Rimi Latvia klientidele, 5 aastat UAB Rimi Lietuva klientidele perioodi algusega järgmiselt:

  • Tellimuse andmed säilitatakse – alates tellimuse koostamise päevast.
  • Tagastamisandmed säilitatakse – alates tagastamise vormistamisest.
  • Finantsdokumendid (nt arved, ettemaksuarved, kreeditarve) – alates dokumentide koostamisest.

  Teie kontole salvestatud krediitkaardiandmed – kuni teie konto on aktiivne või kuni te oma nõusoleku tagasi võtate.

  Juriidiliste nõuete korral töödeldakse andmeid seni, kuni toimub õigusnõuete uurimine, lahendamine ja rakendamine. Juhul kui uurimise käigus rikkumist ei tuvastata, säilitatakse andmeid ühe (1) aasta jooksul pärast otsust uurimise lõpetamise kohta. Rikkumise avastamise korral säilitatakse andmeid kolm (3) aastat pärast otsust uurimise lõpetamise kohta või kuni kohtuotsuse lõpliku täitmiseni.

  Statistika ja turu-uuringute eesmärgil säilitatakse andmeid seni, kuni see on vajalik meie õigustatud huvide täitmiseks.

  Küsitluse andmeid säilitatakse kuni 1 (üks) aasta alates küsitluse täitmise kuupäevast.

  IT keskkonna infoturbe eesmärgil hoitakse andmeid alles kuni 18 kalendrikuud, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab pikemat säilitamisperioodi.

  Varukoopiates olevaid andmeid säilitatakse maksimaalselt 3 kalendrikuud.

   

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Saate igal ajal sisse logida oma Rimi kontole või ärikontole, et näha teatud teavet, mis meil teie kohta on. Selle õiguse kasutamiseks võite esitada meile või meie andmekaitsevolinikule kirjaliku taotluse.

  Isikuandmete parandamine

  Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Saate enda andmeid uuendada oma Rimi kontol, ärikontol või helistades klienditoele.

  Nõusoleku tühistamine

  Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Oma eelistusi saate muuta ja nõusoleku tagasi võtta oma Rimi kontol, ärikontol või helistades klienditoele.

  Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel

  Teil on ka õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Otseturunduse tellimusest saate loobuda, muutes seadeid oma Rimi kontos, ärikontos või helistades klienditoele.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage palun meile või meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Osa teavet saate ise kustutada, logides sisse oma Rimi kontole või ärikontole. Samuti saate taotleda konkreetsete andmete või kogu oma Rimi konto või ärikonto kustutamist, helistades klienditoele.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Pöörame tähelepanu, et kui te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada teie liikmelisust või tellimuste esitamise ja täitmise võimalikkust Rimi veebipoes. Selle õiguse kasutamiseks esitage palun meile või meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  Andmete ülekandmise õigus

  Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja mille puhul töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage palun meile või meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  Teie loodud konto on kehtiv kasutamiseks kõigis Balti riikides. Selle funktsiooni tagamiseks oleme loonud kõigi meie allpool nimetatud ettevõtete vahel ühise vastutava kontrolli ja kõik nad vastutavad teie isikuandmete käitlemise eest vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning kohaldatavatele andmekaitsealastele seadustele. Siiski võib iga ettevõte olla ka individuaalselt vastutav teie isikuandmete käitlemise eest, st tegutseda eraldi vastutava andmetöötlejana juhtudel, kui vastav ettevõte töötleb teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel sõltumatult ja teistest ettevõtetest eraldi, nt seoses kohalike tegevustega, nagu kohalike turunduspakkumiste haldamine, kohalikud uuringud ja turu-uuringud, tellimuste kohalik täitmine, klientide kaebuste kohalik haldamine jne.

  Seoses ühise töötlemise puhul on RIMI ettevõtted sõlminud omavahel isikuandmete kaitse kokkuleppe ning iga kaasatud RIMI ettevõte, kes tegutseb oma isikuandmete töötlemisel ühise vastutava töötlejana, vastutab seadusliku aluse loomise eest; vajaliku isikuandmete töötlemise teabe esitamine, sh. ühisel töötlemisel; andmesubjekti õiguste tagamine ja vajadusel omavaheline koostöö saadud päringule vastamise tagamiseks; asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste turvameetmete rakendamise; asjakohaste meetmete kasutamine isikuandmetega seotud rikkumise jms korral. Võite kasutada oma õigusi iga ühise vastutava töötleja suhtes ja nende vastu. Tagamaks, et iga päringut saab käsitleda võimalikult kiiresti, on allpool toodud teie kontaktiks oleva RIMI ettevõtte kontaktandmed.

  Teie suhtes on teie isikuandmete käitlemise eest vastutav ettevõte RIMI ettevõte teie riigis.

  Kui soovite meiega ühendust võtta või kasutada oma käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud õigusi, võtke ühendust oma riigi RIMI ettevõttega ja me tagame, et kõik meie ettevõtted (allpool nimetatud), kes võivad teie isikuandmeid käidelda, austavad neid ja tagavad teie õiguste kasutamise.

  Rimi Eesti Food AS, registreerimise number 10263574

  Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti

  Telefoninumber: +373 605 9400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  SIA Rimi Latvia, registreerimise number 40003053029

  Juriidiline aadress: 161 A. Deglava iela, Riga, Läti, LV 1021

  Telefoninumber: +371 6704 5409

  E-posti aadress: info.lv@rimibaltic.com

  UAB Rimi Lietuva, registreerimise number 123715317

  Juriidiline aadress: Spaudos g. 6-1, Vilnius, Leedu, 05132

  Telefoninumber: +370 5246 1057

  E-posti aadress: info.lt@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Rimi Eesti Food AS:

  Telefoninumber: +372 6 056 333

  E-posti aadress: klienditugi@rimibaltic.com

  SIA Rimi Latvia:

  Telefoninumber: +371 8000 0180

  E-posti aadress: info.lv@rimibaltic.com

  UAB Rimi Lietuva:

  Telefoninumber: 88 002 9000

  E-posti aadress: info.lt@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.

 • Ingliskeelne versioon / English version