Rimi Baltic grupi saavutused Rimi Baltic grupi saavutused

Jätkusuutlik Rimi 2023

ICA grupi tütarettevõttena ja suurettevõttena Baltikumi turul lasub Rimil vastutus nii tarneahelas kui ka ühiskonnas üldiselt. Meil on kohustus tagada nii tootmises aga nügida ka tarbijaid jätkusuutlikumalt toimetama. Rimi püüdlused säästva arengu jätkamiseks on pikaajalised ja loodetavasti eeskujuks ka teistele.

2023. aasta vastutustundliku ettevõtluse raport annab ülevaate Rimi Baltikumi eesmärkidest ja saavutustest.

Rimi Eesti väljapaistvamad saavutused 2023. aastal on järgmised:

 • Oleme suutnud täita 2025.aastaks seatud eesmärgi vähendada toidukadu poole võrra.
 • 1474 tonni annetatud toitu - Rimi Eesti on jätkuvat Eesti Toidupanga kõige suurem annetatud toidu allikas.
 • Lansseerisime unikaalse toidukaardi koostöös Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Liidu toiduabi jagamiseks.

 

Kuidas me edendame Rimis sotsiaalset vastutustundlikkust?

 • Kogukond
  Panustame aktiivselt kohalikesse kogukondadesse.
 • Keskkond
  Vähendasime oma keskkonnamõjusid, panime aluse kliimaneutraalsele tegevusele ja aitame oma klientidel teha keskkonnateadlikumaid valikuid.
 • Tervis
  Kasutame ära oma ettevõtte tugevaid külgi, et panustada aktiivselt rahva tervise edendamisse.
 • Mitmekesisus
  Oma tegevuste mitmekesistamine ning erinevuste maksimaalne ärakasutamine tõstab meie konkurentsivõimet.
 • Kvaliteet
  Kvaliteet ja sotsiaalne vastutus juhivad alati meie tegevust ning ärisuhteid.

Kristel Mets, Rimi Eesti tegevjuht

2023. aastal astusime jätkusuutlikkuse vallas suuri praktilisi samme: vähendasime aastaga süsihappegaasi heitkoguseid 7% ja toidujäätmeid muljetavaldavalt 20% võrra. Ent meie saavutused ei seisne ainult numbrites – innovatsiooniplatvormi Rimi Open asutamisega võõrustasime esimest Rimi jaekaubanduse häkatoni, kuhu tuli kohale 52 idufirmat 15 riigist. Valisime neist välja kuus, kelle värskeid ideid oleme valmis Rimis piloteerima. Valitud tee on meie jaoks ainuõige, sest jätkusuutlikkus ei tähendagi meie jaoks ainult jäätmete ja heitmete vähendamist. See on parema homse loomine, kus meie kõigi  igapäevased valikud on teadlikumad ja jätkusuutlikumad.

Oluliselt vähendasime toidu mahakandmist uue tehisintellektil põhineva allahindluslahendusega, mis automatiseerib müügipakkumisi nende toodete puhul, mille viimane müügikuupäev on lähedal.

Katrin Bats, Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht

Võin julgelt kinnitada, et valdkond, mille eest Rimi on aastaid seisnud, on muutumas ühiskonnas aina olulisemaks. Jätkusuutlikkus kogub tõelist kaalu ja käivitab ühiskonnas hädavajalikke arutelusid. See ei ole enam pelk moevool, mida nähti varem kasuliku turundusnõksuna. Kõik ettevõtted on jätkusuutliku raamatupidamise ootuses sunnitud oma käitumisvalikud üle vaatama, kestlikkusega arvestamist ootab erinevate uuringute alusel aina enam ka klient. Ühiskonnas hakkab tekkima ka arusaamine, et elulised jätkusuutlikkuse eesmärgid toovad ettevõtetele reaalset majanduslikku kasu. Kui seni on jätkusuutlikkuse eest seisjate suurim väljakutse pahatihti olnud kestlikkuse olulisuse ja vajalikkuse selgitamine juhtidele siis tänaseks on meil vastused olemas.

130 veoautotäit annetatud toitu

2023. aastal kasvatasime annetatud toidu kogust kõigis kolmes riigis, et toit jõuaks inimesteni, kes seda kõige enam vajavad. 2023. aastal annetas Rimi Baltic abivajajatele 2668 tonni toitu. Rimi Eesti alustas mullu uuendusena külmutatud toidu annetamist. Eesti ettevõte andis ka suurima osa kogu Rimi Balticu tulemusest – kokku annetasime Eestis 1474 tonni toitu, Rimi Läti  tihendas koostööd kohaliku Toidupangaga ja kahekordistas võrreldes mullusega  annetuste kogust 561 tonnini. Leedu suutis samuti saavutada muljetavaldava tulemuse ehk 633 tonni toiduannetustena.

Lisaks toetame Toidupanka erinevate kampaaniate kaudu ning oleme loonud klientidele võimaluse annetada abivajajatele nii raha kui toitu. 

 

Toetus Ukrainale on meie südameasi

Rimi on pärast Venemaa rünnakut Ukrainale astunud mitmesuguseid samme Ukraina ja demokraatlike väärtuste toetuseks. Eemaldasime Venemaa ja Valgevene tooted oma kauplustest ning jätkame tööd selle nimel, et ükski meie kaubamärgiga toode nendest riikidest pärinevaid tooraineid ei sisaldaks. Jätkasime mullu ka juba 2022. aastal alguse saanud tegevustega - annetasime Ukrainale raha, esmatarbekaupu ja toiduaineid, samuti võimaldasime klientidel oma kontole kogunenud Rimi raha Ukraina heaks annetada. Spetsiaalse mentorprogrammi abil pakkusime Ukraina inimestele töövõimalusi. Rimi kliendid Eestis annetasid 2023. aastal Ukraina toetuseks oma kontodele kogunenud  Rimi raha 21 771,74 euro ulatuses.

Rimi Baltikumi jätkusuutlikkuse auhind 2023 tõstab esile kestlikkuse edendajaid

Oleme iga-aastase Baltikumi silmapaistvate jätkusuutlike algatuste tunnustamisele ja tähistamisele pühendatud auhinnaürituse asutajapartner. Kolmandat aastat tunnustati auhindadega jätkusuutlikkuse arendamisse aktiivselt panustavaid ettevõtteid ja idufirmasid. Rimi muutuste looja eriauhinna said kõigis kolmes riigis inimesed, kes inspireerivad nutikaid ja säästvaid tarbimisvalikuid. Toiduinnovatsiooni auhinna pälvis Leedu idufirma Beeloop jäätmevabade meepakendite eest.

Rohkem infot võitjate kohta: Rimi - selgusid Baltikumi jätkusuutlikuimad ettevõtmised: eestlased tõid koju kolm auhinda

Rimi innovatsiooniplatvorm toob uuendused toidupoodi

Otsustasime rahastada  järgmise kolme aasta jooksul nelja erinevat valdkonda, teiste seas jätkusuutlikkust. Selleks loodi innovatsiooniplatvorm, mille kaudu otsime uusi jätkusuutlikkuse valdkonna probleeme lahendavaid ärivõimalusi. 2023. aasta suvel kutsusime nii ambitsioonikaid inimesi kui  uuenduslike ideedega meeskondi ja ettevõtteid võistlema esimesel Rimi jaekaubanduse häkatonil, kus saime luua vastastikku kasulikke suhteid. Täna tegeleme esimese häkatonil välja pakutud idee elluviimisega - idufirma Revo Food taimne lõhe jõuab Rimi lettidele 2024. aasta I kvartalis. Lisaks jõuab Rimi lettidele peagi nutikas ostukott, millega saab vastutustundlikult osteldes puude istutamist toetada.

Loe lähemalt: Rimi esimese häkatoni võitjate seas oli kaks Eesti start-up’i

Rimi toidukaart aitab abivajajaid

2023. aastal tegime ajalugu: esimest korda terves Euroopas tõime Euroopa Liidu toiduabi jagamise tarbeks turule toidukaardi. Selle arendamiseks korraldas sotsiaalministeerium hanke ning meil oli selle võidu üle suur rõõm. 2023. aastal sai Rimi toidukaartide toel Euroopa Liidu toiduabina söögi ostmiseks rahalist tuge kokku 25 000 leibkonda Eestis.

Loe lähemalt: Riik läheb tänasest toiduabi jagamisel üle toidukaartidele

Rimi Ülemiste keskuse rohehäkatonil

2023. aastal algatas Ülemiste keskus oma partneritega koostöös rohkehäkatoni, eesmärgiga aidata keskuse klientidel oma tarbimist kestlikumaks muuta. Rimi oli üks häkatoni viiest partnerist ning esitas väljakutse toidukao vähendamise edendamiseks. Pakutud ideed viimase kuupäevaga allahinnatud toodete nähtavamaks muutmiseks leidsid väga head vastukaja ning mõned neist jõudsid ka kohe meie poodides praktikasse.

Loe rohkem siit: Rimi - Ülemiste Rohehäkaton kandis vilja: mitu ideed läks otsekohe töösse

 

Toetame kohalikke väiketootjaid

Kokku on meie harjumuspärases sortimendis Baltikumi päritolu tootjaid 43%. Lisaks kasvab iga aastaga Rimi talupoodide arv meie kauplustes. 2023. aasta lõpuks oli kohalik väike- ja mahetootjate toidukaup saadaval 37 Rimi Eesti poes. Meie juurest saab osta 137 kohaliku tootja pea tuhandet erinevat toodet. 2023. aasta populaarseimad tooted talupoes olid mahe veise- ja kanaliha, jahutooted, pudruhelbed ja mahemunad. 18% kasvas võrreldes aasta varasemaga kohalike piimatoodete müük ning 12% enam osteti värsket kohalikku liha.

Rattaga Rimisse

Rimi on aastate jooksul uuendanud oma poodide juures rattaparklaid.

Bikeep partnerulse kaudu on moodsad rattaparklad jõudnud tänaseks 9 Rimi kaupluse ette. Klientide poolt hinnatud turvaline parkimisvõimalus aitas 2023. aastal Rimi kaupluste juures muretult parkida ligikaudu 19 000 kliendil. Uuringute järgi on keskmise jalgratturi teekond 3-6 km. Poodi ja tagasi liikunud inimese teekond võis olla keskmiselt 8 km pikk. Võrreldes seda ühe auto tekitatud süsinikuheitega sai Rimi kaasa aidata pea 22 800 sõitmata jäänud kilomeetri jagu CO2 tekkimise. Mitte vähem oluline on asjaolu, et mugav ja turvaline ratta parkimise võimalus annab loodetavasti lisatõuke liikumisharrastuse kasvuks.

Keskkond Keskkond

Digitaalsete kviitungite abil säästsime 31,7 tonni paberit

Pakume  digitaalset kviitungit kõigi kassalahenduste puhul. Selle tulemusena jäi mullu trükkimata  iga viies kviitung (22,02%). Eesti osa sellest oli pea 40%. 2023. aasta jooksul said meie kliendid kokku 36,4 miljonit digikviitungit (16,1 miljonit Eestis, 12,5 miljonit Leedus ja 7,8 miljonit Lätis). Nii säästsime kokku ligikaudu 31,7 tonni paberit. Lisaks vältisime tarbetut tootmist ja sellega tulevikus kaasnevaid elektroonikajäätmeid, võttes digitaalsete skännerite kõrval kasutusele uue mobiilse lahenduse, mis võimaldab toodete ostmiseks kasutada nutitelefoni. Seda lahendust saab kasutada 126 kaupluses üle Baltikumi: see tähendab, et me ei vaja 4200 skännerit ja suudame vältida tulevikus enam kui 1,2 tonni elektroonikajäätmete teket.

 

Päästa toitu = säästa raha

Jätkame tööd toidujäätmete vähendamiseks kauplustes ja ladudes ning harime ja nügime oma kliente tegema kestlikke ja toitu säästvaid valikuid. Vähendasime mullu aasta taguse ajaga võrreldes toidujäätmeid üle kogu Baltikumi 20%. See tähendab, et meie kaubast oli toidukao osakaal 1,56% (2022. aastal 2,00%). Ületasime endale seatud ambitsioonika eesmärgi ja pingutame edasi, et vähendada aastaks 2025 toiduraiskamist Rimides poole võrra võrreldes aastaga 2016.  Nende heade tulemuste saavutamisele aitas kaasa toiduannetuste hulga kasv. Kõigis kolmes riigis kokku annetasime mullu 2668 tonni toitu. Oluliselt vähendasime toidu mahakandmist uue tehisintellektil põhineva allahindluslahendusega, mis automatiseerib müügipakkumisi nende toodete puhul, mille viimane müügikuupäev on lähedal.

Loe rohkem selle kohta siit: Rimi Eesti: seitsme aastaga 50% vähem raisku läinud toitu.

Vähendasime CO2 heitmeid 7%

Rimi Baltic on juba alates 2021. aastast kliimaneutraalne ettevõte, kuid jätkame CO2 heitmete kahandamist – 2023. aastal vähenesid need aasta varasemaga võrreldes 7% (skoop 1&2, kokku 25 215,29 tonni CO2). Rimi järgib kasvuhoonegaaside protokolli ja meie CO2 heitkoguste andmeid auditeerib väline kontroll..

Ennekõike aitas mullu CO2 emissioone vähendada külmutusseadmete heitkoguste 40%-line vähenemine võrreldes 2022. aastaga. Selle saavutasime peamiselt freooni sisaldavate jahutussüsteemide eemaldamisega, mille tulemusena on meie külmaseadmetes vähem freooni lekke ohtu. Üha enam paneme rõhku ka skoop 3 heitkogustele, mis moodustavad ligikaudu 97% kogu Rimi väärtusahela heitkogustest. 

9% väiksem elektritarbimine

Rimi töötas välja tervikliku energiastrateegia, mille eesmärk on tegeleda energiariskidega seotud väljakutsetega. Tahame 2030. aastaks vähendada energiatarbimist ruutmeetri  kohta 24% võrreldes 2021. aasta tasemega.

Meie töötajate ja klientide heaolu

Aprill on Rimi jaoks tervisekuu.

Pakume juba aastaid oma klientidele võimalust soetada puu- ja köögivilju reedeti 15% soodsamalt.

Kevadeti toimub Rimi töötajatele tervisekuu. Mullu olid fookuses nii emotsionaalne kui  füüsiline tervis. Korraldasime oma töötajatele töötubasid ja tegevusi, näiteks toitumisspetsialisti juhitud tervislike smuutide töötuba ning seminarid isiklikest rahaasjadest ja investeeringutest. Lisaks jagasime oma töötajaskonnale kevadväsimuse peletamiseks ja turgutuseks D- ja oomega-3 vitamiine. Samuti piloteerisime kontoritöötajatele mõeldud programmi "Töö välismaal". 

Soodustame aktiivset elustiili

2023. aastal toetasime peamisi rahvajookse  kõigis kolmes Balti riigis. Eestis toetas Rimi Maijooksul tüdrukute jooksu ja tuhandete osalejatega Rimi linnajooksude sarja. Meie toel toimunud Tallinna maratonil osales ligi 24 000 inimest. Maratoniürituste seas toimus ka populaarne Rimi nimeline 10 km jooks, millest võttis aktiivselt osa arvukalt meie töötajaid. Enam kui kümme aastat oleme aidanud Eestis  jalgpalliarmastust kasvatada. Rimi koolijalkast, tüdrukute jalgpallifestivalidest ning osavusfestifalidest sai kokku osa 5787 last. 

Mais toimunud Rimi Riia maratonil osales üle 23 000 inimese 79 riigist. Rimi Vilniuse maraton tähistas oma 20. juubelit enam kui 10 000 jooksjaga.

 

Propageerime tervislikumaid tooteid

Klientide tervislikuma toitumise nimel seadsime eesmärgiks vähendada Rimi omamärgitoodetes ja valmistoidus soola 15%, küllastunud rasvu 10% ja suhkrut 10% võrra.

2023. aastal suutsime eesmärke isegi ületada, vähendades soola 22%, küllastunud rasvu 19,2% ja suhkrut 18,4%. 

Tervislikku toiduvalikut märkiva tähise “toitumisnõustaja soovitab” leiab nüüd 2747 tootelt, mis kõik vastavad rangetele kvaliteedikriteeriumidele: rohkem kiudaineid, täisteratooteid, vähem suhkrut, soola, paremad rasvad, ei mingeid GMO-sid ega sünteetilisi toidulisandeid.

 

Tervisereeded Mustamäe riigigümnaasiumis

Koostöö Mustamäe Riigigümnaasiumiga algas 2023. aasta septembris. Vastavatud gümnaasiumi noored said igal reedel värskeid puuvilju. Kord kuus korraldasime hariva loengu tervislikuma ja jätkusuutlikuma toitumise teemal. Lisaks jagasime nippe smuutide tegemiseks.

Koostöö jätkub 2024. aastal.

Loe rohkem siit: Mustamäe riigigümnaasium ja Rimi suunavad tähelepanu noorte toitumisele 

Rimi kaasav eelarve Pärnus, Saaremaal ja Võrus

2023. aastal piloteerisime paljudele juba tuntud kohalike omavalitsuste kaasava eelarve mudelit tervislike projektide toetamiseks Eestimaa eri nurkades. Kolmes maakonnas kutsusime üles esitama ideid, mis aitaksid elanike hulgas terviseteadlikkust kasvatada. Kokku laekus 20 ideed ning meie abiga teostati igas maakonnas pakutud mõtetest kaks. Kokku toetasime terviseteadlikkust tõstnud ideid 30 000 euroga.

Loe rohkem siit: Rimi toetab tervisliku toitumise edendamist Võrus, Saaremaal ja Pärnus

Kaasav töökeskkond

Tööandjana on meile tähtis kõigile kaasava töökeskkonna loomine. Rimi meeskonda kuuluvad erinevas vanuses, erinevast soost, rahvusest, mitmesuguse haridusega, kireva elukogemuse ja erisuguste tõekspidamistega inimesed. 2023. aastal oli meie tippjuhtkonnast 62% mehed ja 38% naised. Lisaks püüdsime suurendada 50-aastaste ja vanemate esindatust meie töötajaskonnas. Tänaseks on nende osakaal 44% kõigist töötajatest. Aktiivselt värbame ka erivajadustega inimesi.

Tähistame mitmekesisust

Mais tähistasime Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud mitmekesisuse kuud, et edendada mitmekesist ja kaasavat töökeskkonda kogu Baltikumis. Meie juhtkonna esindajad osalesid Brüsselis toimunud avaüritusel, samuti Leedu mitmekesisuse harta aastakonverentsil. Eestis avaldasime toetust LGBTQ+ õigustele, toetades abieluvõrdsust  ja Baltic Pride’i Tallinnas.

Tagame kvaliteedistandardid

Tõstame endiselt oma kvaliteedinäitajaid. Et seda saavutada, nõuame omamärgitoodete tarnijatelt kolmanda osapoole poolt kinnitatud üleilmse kvaliteedistandardi täitmist (nt Global GAP, BRC, FSSC). 2023. aastal täitis selle nõude 98,42% (eesmärk - 90%) tarnijatest. Laiendasime ka olemasolevaid sertifikaate, sealhulgas tarneahela BRC-d kõigis kolmes riigis ning ISO 9001 ja ISO 14001 sortimendi ja ostmise ning BIO toodete tootmise ja töötlemise osas. 2023. aastal täienes ka ASC/MSC sertifikaadiga kala- ja mereandide sortiment.

Kaitseme sotsiaalseid õiguseid

Kaitseme sotsiaalseid õigusi kogu väärtusahela ulatuses. Mõistame hukka diskrimineerimise, kogunemisvabaduse rikkumise, lapstööjõu ja sunniviisilise töö ning noortele ebaturvaliste tööülesannete andmise. Et inimõiguste järgimises kindel olla, kohustame omamärgitoodete tarnijaid kõrge riskiga riikides järgima oma emaettevõtte ICA sotsiaalse auditi nõudeid. 2023. aastal täitis selle nõude 94% tarnijatest, eesmärk on jõuda 100%-ni.

Teeme kauplustes auditeid

Veendumaks, et meie kauplused vastavad kõrgeima kvaliteedi, ohutus- ja hügieenistandarditele, kontrollivad neid regulaarselt meie kvaliteedi- ja siseauditi meeskonnad. kontrollides keskendume sellele, et poes oleks kõik õigesti tehtud – toodete hoiustamine, toodete säilivusaja jälgimine ja toidujäätmete õige käitlemine. 2023. aastal kontrollis siseauditimeeskond 95% ja kvaliteedimeeskond 98% Rimi kauplustest.

Kontrollitud kvaliteediga omamärgitooted

Testime hoolikalt oma märgitooteid, sealhulgas tootmist kauplustes, et tagada nende toodete kõrge kvaliteet ja ohutus. 2023. aasta jooksul testisime enam kui 8800 toodet, sealhulgas 1200 omamärgitoodet.