Rimi vastutustundliku ettevõtluse raport 2022

Jätkusuutlik Rimi 2022

Oleme jõudnud ajajärku, mil finantstulemuste kõrval hakkavad aina enam normaalsuseks muutuma ka jätkusuutlikkuse eesmärgid. Rimis oleme juba aastaid igapäevaseid äriotsuseid tehes jätkusuutlikkust arvesse võtnud. Suurettevõttena tajume oma vastutust nii klientide kui ka partnerite ees. Jätkusuutlike lahenduste poole nügisime oma töötajaid, kliente ja partnereid ka 2022. aastal. Saan uhkusega tõdeda, et ka sel raskel ajal ei teinud me järeleandmisi vastutustundliku ettevõtluse eesmärkide nimel pingutades.

Vaido Padumäe

Rimi Eesti tegevjuht

2022. aastal keskendusime Rimi viiest vastutustundliku ettevõtluse fookusalast eelkõige tervisele ja keskkonnale. See erakordselt keeruline aeg andis meile väga olulise õppetunni: oma jalajälje vähendamine avaldab soovitud mõju ka väljaminekutele. Võitsime energiakasutuse tõsise ülevaatusega rahas ja vähendasime samas hoolega jälgitavat heitgaaside kogust. Rimit võib Eestis julgelt nimetada toidu päästmise meistriks: annetasime mullusest kolmandiku võrra rohkem toitu ja enam kui pool Toidupanka jõudvast päästetud toidust tuleb just meie kauplustest. Uuringud näitavad, et Rimi on ka tervisliku elustiili edendajana Eestis kõige enam tuntud jaekett. Seda kõike põhjusega, usume me ise.

Katrin Bats

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht

Kuidas me edendame Rimis sotsiaalset vastutustundlikkust?

Rimi Baltic kuulub ICA gruppi ning me järgime ICA sotsiaalse vastutustundlikkuse strateegiat. Meie eesmärk on panustada nii keskkonda kui kogukonda, kus tegutseme. Soovime olla juhtiva jaeketina eeskujuks kõigile. Jätkusuutlikkus on ICA igapäevategevuste lahutamatu osa. Tänu grupisisesele koostööle ja ühiskonnas kaasarääkijaile saame anda oma osa säästva arengu tõhusamaks muutmisel. Tegutseme peamiselt viies jätkusuutlikkuse valdkonnas: kogukond, keskkond, tervis, mitmekesisus ja kvaliteet.

Parema homse heaks Parema homse heaks

Panustame aktiivselt kohalikesse kogukondadesse.

 

 

Panustame aktiivselt kohalikesse kogukondadesse.

 

 

 

 

Vähendasime oma keskkonnamõjusid, panime aluse kliimaneutraalsele tegevusele ja aitame oma klientidel teha keskkonnateadlikumaid valikuid.

 

 

 

 

Kasutame ära oma ettevõtte tugevaid külgi, et panustada aktiivselt rahva tervise edendamisse.

 

 

 

 

Oma tegevuste mitmekesistamine ning erinevuste maksimaalne ärakasutamine tõstab meie konkurentsivõimet.

 

 

 

 

Kvaliteet ja sotsiaalne vastutus juhivad alati meie tegevust ning ärisuhteid.

ÜRO kestliku arengu eesmärgid

Viimastel aastatel on koostööd jätkusuutlikkuse tõhustamise vallas arendatud agendaga 2030 ning ÜRO kestliku arengu ülemaailmsete eesmärkide raames. 17 arengueesmärki on omavahel seotud ja Rimi tegevus mõjutab otseselt või kaudselt neid kõiki. ICA grupp on otsustanud pöörata rohkem tähelepanu valdkondadele 3, 5, 8, 12 ja 13, kuna neil on suur mõju grupi tegevusele.

Baltimaade jätkusuutlikkuse auhinnaga tunnustasime roheinnovatoreid

Teine Balti jätkusuutlikkuse auhinna tseremoonia toimus Riias 30. novembril. Sel Rimi poolt algatatud võistlusel saavad oma ideid tutvustada ettevõtted, idufirmad, mittetulundusühingud ja üksikisikutest roheinnovaatorid. 2022. aastal pärjati parimad kaheksas kategoorias. Otsisime lahendusi jätkusuutlike toorainete ja tarneahelate, taastuvenergia pakkujate ning targa linna loojate seast, aga tunnustasime ka sotsiaalseid ettevõtteid ja algatusi, innovaatilisi idufirmasid ning eraisikutest suunanäitajaid. Kolmest Balti riigist laekus kokku 240 avaldust, mida analüüsisime põhjalikult spetsiaalse audiitorfirma EY loodud metoodika alusel.
Vaata Rimi Baltic jätkusuutlikkuse võitjaid >

300 tonni annetatud toitu aastas

Toidukao vähendamine oli ka 2022. aastal Rimi jaoks prioriteediks. Jätkuvalt investeerisime nii aega aga ka raha selleks, et veel rohkem mahakantud toidust jõuaks abivajajateni. Eestis alustasime uudse lahendusega annetamaks viimase kuupäevaga toitu ka külmutatult. See muudatus tõi kaasa suurema paindlikkuse nii jaeketile aga ka Toidupangale ning aitas suurendada annetatud toidu kogust võrreldes varasemaga 1329 tonnilt 1986 tonnini. Toidupanga ja Rimi jaoks olulise toidu päästmise sõnumi levitamine on saanud juba meile tavapäraseks praktikaks. Möödunud keerulisel ajal muutus see aga veelgi olulisemaks, sest abivajajate arv kasvas seoses Ukraina sõjaga hüppeliselt.

Rimi toetas Ukraina põgenikke

Sõja puhkedes ei jäänud ka Rimi oma otsustega pikalt ootele. Peatasime veel samal päeval kõikide Venemaa ja Valgevene kaupade müügi. Müügilt korjatud kaubad jõudsid läbi Toidupanga annetustena abivajajateni. Kokku annetas Rimi möödunud aastal sõjapõgenikele enam kui saja tuhande euro väärtuses toidukaupa. Samuti lõime koos pikaajaliste partnerite Toidupanga ja Punase Ristiga oma klientidele võimaluse toetada Ukraina põgenikke toitu või raha annetades.

13% vähem raisku läinud toidukaupa

2022. aastal vähendasime Baltimaade Rimi kauplustes toidujäätmeid 13%. Toidupangale annetasime kolmes riigis kokku 50% võrra rohkem toitu kui 2021. aastal – kokku 3007 tonni. Palju aitas tulemuse paranemisele kaasa ka aasta viimastel kuudel turule tulnud uus tehisintellektil põhinev allahindluskleebiste lahendus, mis automatiseerib aeguma hakkavate toodete müüki ja lühendab seda mitu korda. Peagi riknema hakkava kauba pakkumisi näevad kliendid nüüd ka Rimi äpis. Uus lahendus, mis näitab aeguvaid tooteid koos allahindlustega, aitab klientidel säästa nii toitu kui raha. Kodudes aitab toidu raisku minekut vältida “Tühjenda külmkapp” lahendus Rimi kodulehel, mida kasutas aasta jooksul enam kui 100 000 unikaalset külastajat.

Taaskasutatav pakendilahendus

Taaskasutatav pakendilahendus säästab logistikas 70 tonni plastikut. Aastat alustasime uuendusega logistikas: rullkonteinerite pakkimisel hakkasime tavapärase plastikkile asemel kasutama korduskasutatavaid plastseinu. See muutus säästab aastas vähemalt 70 tonni plastikut ja märkimisväärse summa raha. Eestis alustas Rimi koos idufirmaga Ringo taaskasutatava pakendisüsteemi pilooti: kolmes Tallinna Rimi kaupluses on võimalik osta korduskasutatavates nõudes valmistoitu.

CO2 heitkogused vähenesid 3%

Rimi ettevõttena jätkab CO2 heitkoguste vähendamist ja 2022. aastal olid need 3% väiksemad kui 2021. aastal. Rimi mõõdab heitgaase mõjuulatuses 1-2 (scope 1-2). Mis puudutab kogu meie tarneahelaga seotud heitkoguseid, siis need moodustavad ligikaudu 97% kogu väärtusahelast ja keskendume sellele valdkonnale aina enam. Möödunud aastal tegime 6 visiiti suuremate kohalike tarnijate juurde, et hinnata nende potentsiaali liituda teaduspõhiste eesmärkide saavutamise initsiatiiviga (Science Based Target). Tegime ka esialgsed arvutused, et mõista, millised toidukategooriad tekitavad kõige rohkem CO2 heitmeid.

Elektritarbimine vähenes 9%

Rimi asus välja töötama energiastrateegiat, et käsitleda energiariskidega seotud küsimusi ja tagada kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamine aastaks 2030. Strateegia valmib 2023. aastal. Energiahindade järsu tõusu tulemusena rakendasime erinevaid lahendusi, mis vähendasid elektritarbimist 9% võrra. Muuhulgas panustas tulemusse keskkonnasäästlike külmikute kasutuselevõtu laiendamine.

Trükkimata jäetud ostutšekid aitasid säästa 17 tonni paberit

Möödunud aastal tutvustasime oma klientidele digitaalseid ostutšekke. Rimi klient saab tellida ostutšeki digitaalse versiooni oma e-postkasti selle asemel, et see paberkandjal välja printida. 2022. aastal jätsid kliendid trükkimata 19,8 miljonit ostutšekki, neist 6,8 miljonit Eestis. See aitas meil kokku hoida ligikaudu 17,4 tonni paberit. Veel enam, äsja turule tulnud mobiilse skaneerimise lahendus võimaldab tulevikus ära hoida 2000 skaneerimisseadme tootmise ja aitab vältida 580 kg elektroonikajäätmete teket.

Sertifitseeritud Rimi omamärgi kala- ja mereannitooted

Lõpetasime edukalt MSC ja ASC sertifitseerimisprotsessid ning saime esimeseks jaemüügiketiks Balti riikides, kelle omamärgi kala- ja mereannitooted said ülemaailmselt tunnustatud jätkusuutlikkuse sertifikaadid. Ostes MSC ja ASC sertifikaadiga tooteid, toetame tootjaid ja tarnijaid, kes hoolivad kala- ja mereandide populatsioonide taastamisest ja säilimisest. Samuti võivad kliendid olla kindlad, et kala või mereannid on kasvatatud või püütud ja töödeldud rangete keskkonna- ja jätkusuutlikkuse põhimõtete kohaselt. Siinkohal on kohane meelde tuletada, et kasutame kõigis Rimi omamärgitoodetes ainult RSPO sertifikaadiga palmiõli.
Loe lähemalt >

Tervis Tervis

Piloodid idufirmadega tervisliku toitumise propageerimiseks

2022. aastal toimunud Future HUB idufirmade kiirendusprogrammi kaudu jõudsid seekord Rimiga potentsiaalse koostööni 2 idufirmat: “Nudgd” Rootsist ja “Robin data hood” Hispaaniast. Mõlemad hakkavad tööle, otsides lahendusi Rimi püstitatud väljakutsele, kuidas mänguliselt suurendada klientide puu- ja köögiviljade tarbimist. Täna jääb puu- ja köögiviljade tarbimine Balti riikides alla Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatud miinimumi (400 g päevas). Keskmiselt tarbivad inimesed puu- ja köögivilju umbes 153 g (põhineb Rimi andmetel). Piloodi tulemustest loodame rääkida juba käesoleva aasta kohta käivas raportis.

Tervislik sortiment olulisem kui kunagi varem

Rimi töötab pidevalt tervislikuma sortimendi kallal. Meie eesmärk on vähendada 2023. aasta lõpuks teatud Rimi omamärgitoodetes soola 15%, küllastunud rasvu ja suhkrut aga 10% võrra. Lisaks tõime turule neli uut gluteenivaba jahusegu ja kolm laktoosivaba toodet. Rimi sortimendis on täna 1593 toodet, millel on märgis "Rimi toitumisnõustaja soovitab". Seda on 62 toote võrra rohkem kui aasta varem. Need tooted vastavad rangetele tootekvaliteedi kriteeriumidele: rohkem kiudaineid ja täistera, vähem suhkrut ja soola, enam paremaid rasvu, ilma GMO-ta ning ilma sünteetiliste toidulisanditeta.

Toetame inimeste füüsilise heaolu kasvu

Sõlmisime Eesti linnajooksude korraldajatega lepingu, mis toob Rimi linnajooksude sarja raames jooksurajale tuhandeid jooksuharrastajaid kaheksas Eesti linnas. Lisaks toetame maikuus toimuvaid Rimi tüdrukute jookse, kus viimati osales ligi nelisada jooksjat. Koos Eesti Jalgpalli Liiduga korraldasime jalgpalli suvelaagreid lastele. Sajad lapsed veetsid nädala piirkondlikes jalgpallilaagrites ja ühe päeva Tallinnas A. Le Coq Arena jalgpallistaadionil. Laagris osalejate vahel jagati lisaks kuus Rimi stipendiumi, et noored saaksid järgmisel hooajal jalgpallitreeningutega liituda.

Üha olulisem teema – vaimne heaolu

2022. aastal hakkasime  Rimi Tervisestrateegia 2025 jätkuna kokku panema ettevõtte töötajate vaimse heaolu programmi. Planeerisime selle programmi jaoks eraldi eelarve ja praegu käivad ettevalmistused. Anonüümse töötajate küsitluse tulemustest näeme, et 81% inimestest õnnestub töö ja eraelu edukalt ühitada ja 80% märkis, et töökoormus on kontrollitav.

Rimi tervise edendajana

Toidumüüjana mõistame, et meil on suur vastutus ka tervisliku toidu propageerijana. Nii oleme igal aastal otsinud võimalusi, et mingil moel inspireerida inimesi tervislikumaid valikuid tegema. 2022. aastal toimus Rimi terviseprojekt kolmes osas. Alustasime „Tagasi kooli“ tundidega, milles rääkisid tervislikust toitumisest koolinoortele toitumisnõustajad. Nelja erineva tunni raames jõudis meie sõnum enam kui 20 000 õpilaseni.

Teiseks panime taaskord veerema smuutituuri rattad. Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu ja laulja Kristel Aaslaid käisid kokku seitsmes koolis ja ühes huviringis üle Eesti. Noored said koolitunnis ise smuutit valmistada ning lisaks palju kasulikku infot, kuidas tervislikult toitudes igapäeva pingetele vastu pidada.

Rimi terviseprojekti mängulisema osana esitlesime kodulehel terviseküsitlust, mis võimaldas kõigil soovijatel enesele kui sööjale peeglisse vaadata. Lisaks tõdemusele, mis tüüpi sööja sa oled, sai huviline ka terve rea kommentaare, mida ette võtta, kui testi vastus soovida jättis. Testijate hulk oli muljetavaldavalt suur – see näitab, et inimesed otsivad pidevalt kinnitust sellele, kas nad toituvad ikka tervislikult.

Kvaliteet Kvaliteet

Mitmekesisus rikastab organisatsiooni

Rimi tippjuhtide sooline mitmekesisus oli 2021. aastal 55% mehi / 45% naisi. Sel aastal keskendusime jätkuvalt mitmekesisuse edendamisele: uute kaupluste kättesaadavaks tegemine puuetega inimestele, mitmekesisuse teemade tõstatamine ettevõtte sees ning heade tavade jagamine. 2021. aastal oli koguni 43% töötavatest inimestest 50-aastased ja vanemad, mis näitab, et vanuseline diskrimineerimine ei ole Rimis probleemiks.

Mitmekesisus Mitmekesisus

Kõrged kvaliteedinõuded

Rimi eeldab, et omamärgitoodete tootjad oleksid kolmanda osapoole poolt sertifitseeritud vastavalt ülemaailmsetele kvaliteedistandarditele (nt GlobalGAP, BRC, FSSC). 97% (sihtmärk 90%) tarnijatest on selle nõude 2022. aastal ka täitnud. Pikendasime ka Rimi olemasolevaid sertifikaate – BRC tarneahelas kõigis kolmes riigis, ISO 9001 ja ISO 14001, mis garanteerib sortimendi ja ostuprotsessi kvaliteedi.

Väärtusahelas on tagatud sotsiaalsed õigused

Me ei aktsepteeri oma tarnijate seas diskrimineerimist, koostöövabaduse ja kollektiivläbirääkimiste vabaduse puudumist, lapstööjõu kasutamist, sunniviisilist tööd, noorte töötajate poolt riskantsete ülesannete täitmist ega muid inimõiguste rikkumisi. Rimi nõuab kõrge riskiga riikide ettevõtetelt, kellega koostööd teeme, meie emaettevõtte ICA sotsiaalse auditi nõuete täitmist ja 96% (eesmärk on 100%) tarnijatest on selle nõude 2022. aastal ka täitnud.

Kvaliteedi- ja toidupettuse testid

Rakendame laiaulatuslikku testimisprogrammi, et tagada kõigi omamärgitoodete (sh kaupluse tootmises) vastavus Rimi toodete kvaliteedi- ja ohutuse nõuetele. 2022. aastal viisime läbi ligikaudu 12 500 tootetesti, teiste seas ka 28 toidupettuse testi, mis viidi läbi riskianalüüsi põhjal. 90% juhtudest olid tulemused nõuetele vastavad, ülejäänud juhtumid nõuavad põhjalikumat uurimist ja on siiani läbivaatamisel.

Kohalikud kvaliteediauditid ja siseauditid

Kõrge kvaliteedi, ohutus- ja hügieenistandardite tagamiseks meie poodides teeb siseauditi osakond regulaarselt auditeid. Need keskenduvad õigete protsesside tagamisele kauplustes, hõlmates ka toodete ladustamistingimusi, toodete säilivusaja jälgimist ja jäätmekäitlust. 2022. aastal kontrollis 91% meie kauplustest siseauditi meeskond ja 98% Rimi kauplustest kvaliteedimeeskond.