Rimi loobub ohustatud kalaliikide sisseostust

Üle 85% kogu maailma mereandidest on ülepüütud või täielikult püütud.  

Mereannid on kasulikud, meie kehale olulised valguallikad ning seetõttu meie toidulaual üha tavalisem valik. Ülemaailmne nõudlus mereandide järele kasvab jätkuvalt, kuid mereressursid on piiratud. Praegu on üle 85% mereandide varudest juba ülepüütud või täielikult püütud ning see põhjustab nii globaalseid ökoloogilisi kui ka sotsiaalseid tagajärgi.

Kui soovime mereande nautida ka tulevikus, peame olema kindlad, et ookeane, meresid, jõgesid ja järvi kasutatakse  bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks jätkusuutlikult. Ühe kalaliigi kadumine põhjustab ökosüsteemide kahjustusi ja on ohuks ka teistele liikidele. Kahjuks ei ole praegu kõik kasutatavad püügiviisid jätkusuutlikud, kuna nende tulemuseks on sageli kaaspüük.

Samal ajal põhjustab kalakasvatus koos populaarsuse suurenemisega ka tõsiseid keskkonnaprobleeme. Looduslikku kala kasutatakse tehistingimustes peetavate liikide toiduna, kus vesi on sageli saastunud antibiootikumide ja kemikaalidega. Sealt põgenenud tehistingimustes kasvatatud kalad ohustavad omakorda looduslikke kalu. Lisaks stimuleerib lahustunud fosfaatidega rikastamine suuremat vetikate tootmist, mis põhjustab ka mereökosüsteemis struktuurimuutusi.

„Kalafoor" - vahend vastutustundlikuks mereandide valimiseks

Maailma Looduse Fond on koostanud mereandide tarbijajuhendi, et pakkuda tarbijatele teavet ostetud kala ja mereandide kohta.

Juhendis esitatud liikide valik ja nende päritolu on kohandatud iga liigi turu olulisusele vastavalt kolmele kriteeriumile:

 • kalavarude seisund ja saadavus
 • püügivahendite keskkonnamõju
 • kas tõhusad kontrolli- ja juhtimismehhanismid on olemas

Mereandide juhendis on liiklusfoori klassifitseerimissüsteem. Liike hinnatakse ostusoovituseks (roheline), ostmist tuleb kaaluda (kollane) või vältida (punane). Lisaks antakse teavet päritolu ja tootmismeetodite kohta. Ühel kalaliigil võib olla erinev värviklass, sõltuvalt kalapüügi või kasvatamise päritolust või meetodist.

 

Ära osta!

Väldi neid kalu ja mereande. Punases kategoorias olevaid mereande ähvardab ülepüük, mõningaid ka väljasuremine, ning nende püük kahjustab keskkonda. Kui jätad need mereannid ostmata, väljendad oma suhtumist keskkonda ja toetad säästvat kalapüüki.

 

Ole ettevaatlik!

Mõtle järele! Miski on selle mereanni püügi või kasvatuseks kasutatud meetodi juures küsitav. Kuigi neid kalaliike ei ähvarda väljasuremisoht, on soovitav nende tarbimist vähendada. Nende liikide leviku ja arvukuse kohta pole kas piisavalt andmeid (varud võivad olla arvatust tunduvalt väiksemad) või kahjustavad nende püügiviisid keskkonda.

 

 

Söö julgelt!

Parim valik! Kalavaru on piisav, kalapüük ja -kasvatus toimuvad kestlikult. Kui pakendil on lisaks MSC- või ASC-märgis, siis võid alati julgelt osta.

Punase nimekirja kalad

Punases nimekirja olevad kalad ja mereannid hõlmavad liike, mis on seotud suurte probleemidega järgmistel põhjustel:

 • looduslike kalavarude arv väheneb kiiresti
 • tekkinud on oht mere ökosüsteemidele  
 • ebaseaduslikud ja teadmata püügiviisid
 • muude kalaliikide kaasnev püük ohtlike püügiviiside tõttu
 • pestitsiidide ja antibiootikumide kasutamine kalade haiguspuhangute tõrjeks
 • kemikaalide ja jäätmete eraldumine kalafarmidest ümbritsevatesse vetesse

Rimi kauplustes pole enam punase nimekirja kalu ja mereande

Hoolitseme Rimis jätkusuutlikkuse eest kõigis oma tegevusvaldkondades ja seetõttu toetame  ka jätkusuutlikkust kalanduses. Järgime rangelt mereandide juhendit, veendumaks, et punasesse nimekirja kuuluvad kalad ja mereannid, mis puutuvad kokku ülepüügi, ebaseadusliku kalapüügi või on püütud viisil, millel on keskkonnale negatiivne mõju, jäävad tulevikus meie sortimendist välja .

Seetõttu lõpetab Rimi alates 2020 kevadest punasse nimekirja kuuluvate kala ja mereandide ostmise. Lõpetame näiteks seda tüüpi troopiliste krevettide, pangassiuse, tursa, angerja, vikerforelli ja süvalesta ostmise, mida pole püütud või kasvatatud jätkusuutlikul viisil.

Anna oma panus!

Ka sina saad tarbijana anda oma panuse, et mere ökosüsteemi päästa. Seda ei saa teha üleöö, alusta väikestest sammudest:

 1. Tutvu kalafoori juhisega
 2. Väldi punasse nimekirja kuuluvaid kalu ja mereande
 3. Mitmekesista oma igapäevaseid kala- ja mereanni valikuid
 4. Eelista kodumaist kala

Täpsemat infot kalafoori kohta saad siit >