Riik läheb tänasest toiduabi jagamisel üle toidukaartidele

30 Oktoober, 2023
Alates tänasest jagatakse abivajajatele üle Eesti seniste toiduabipakkide asemel toidukaarte. Edaspidi saavad toiduabi nimekirja kantud inimesed osta toidukaardiga toidu- ja esmatarbekaupu Rimi kauplustest üle Eesti. Abisaaja kohta on kaardile kantud 30 eurot.

“Tänavu kevadel alanud üleminek toidukaartide süsteemile näitas, et inimesed võtavad süsteemi kiiresti omaks, saades samal ajal ise juurde ka valikuvabadust oma ostukorvi sisustada,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. 

Sotsiaalkaitseminister tõi positiivse muutusena toidukaartidele üleminekul välja ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koormuse vähenemise. “Kui varasemalt jäi eriti just nendes omavalitsustes, kuhu Toidupanga südamlik meeskond veel jõudnud ei olnud, pakendamine, jagamine, nimekirjadesse kandmine sotsiaaltöötaja kanda, siis uue süsteemiga muutub ka see paindlikumaks - inimesel tekib endal võimalus oma päevatoimetuste juures lähimasse kauplusesse minna ja vajalikud ostud seal teha,” lisas Riisalo.

„On märgiline, et Rimi jaoks täiesti uue lahenduse väljatöötamine aitab ühiskonna kõige nõrgemaid,“ rõhutas Rimi tegevjuht Kristel Mets. Ta lisas, et sedavõrd ulatuslik koostöö riigiga puudustkannatavate inimeste aitamiseks on ka ettevõttele esmakordne ja väga oluline.

Toiduabikaartidele üleminek algas tänavu aprillist, kui Tallinnas, Harjumaal ning Raplamaal elavatele abivajajatele toidukaarte jagama hakati. Esimese kahe kvartaliga jagati 10431 toidukaarti, millest kasutust leidis 95,9% kaartidest. Enimmüüdud tootegruppideks kujunesid leiva- ja saiatooted, piimatooted, jogurtitooted, juur- ja köögiviljad, puuviljad, lihatooted.

Toidukaardile kantakse kvartalis 30 eurot inimese kohta. Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toidukaart, millele kantakse leibkonna toetussumma. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Toidukaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala toimepidevuse juhi Tea Varraku sõnul on toidukaartide süsteem terves Euroopas uudne lahendus. “Katsetusi üleminekuks on tehtud ka teistes riikides, aga ükski riik ei ole tervikuna toidukaartide süsteemile veel üle läinud,” ütles Varrak.

Toiduabi saajate nimekiri moodustub toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel. Abi taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, misjärel tema majanduslikku olukorda hinnatakse ja hindamise tulemusel fikseeritakse ta toiduabi saajate nimekirjas ning temani toimetatakse kas läbi postiteenuse või sotsiaaltöötaja toidukaart. Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad kindla elukohata inimesed. 

Lisaks ostetud toiduabile jagatakse 2019. aastast alates puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toiduabi, mida koguvad ja jagavad toidupangad jooksvalt kogu aasta jooksul. Sihtrühma kuulub majanduslikult raskes olukorras olev füüsiline isik või leibkond (vanem/hooldaja ja samal pinnal elavad lapsed), kelle abivajaduse on välja selgitanud KOVi sotsiaaltöötaja.

Toiduabi jagamist kaasrahastatakse Euroopa Liidu ESF+ vahenditest.


Populaarsed artiklid