Sinu Rimi kliendiprogrammi isikuandmete töötlemine

Meile on oluline, et tunneksite end turvaliselt meiega oma isikuandmeid jagades. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid Sinu Rimi kliendiprogrammi raames.

 • Mis teavet me kogume ning miks me seda teeme
  • Registreerimine

   Töötleme teie isikuandmeid, et hallata teie registreerimisprotsessi ja liikmelisust Sinu Rimi kliendiprogrammis.

   Et saaksime teid registreerida Sinu Rimi kliendiprogrammis ja teie liikmelisust hallata, on vajalik, et jagaksite meile lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks oma isikuandmeid (registreerimisprotsessis on vajalikud andmed märgitud tärniga (*)). Kui te neid andmeid ei esita, ei saa te Sinu Rimi kliendiprogrammis osaleda. Kui teil ei ole võimalik mõnda kohustuslikku nõutud välja täita, siis palun võtke ühendust klienditoega.

   Teie andmeid kasutatakse selleks, et teiega suhelda, teie päringutele vastata, teie andmete täpsuse ja uuendamise tagamiseks, teie registreerimise kontrollimiseks või eelneva Sinu Rimi kaardi asendamiseks (kui vana on kadunud, ei tööta vms) uuega, teie isiku tuvastamiseks või teie seostamiseks vastava Sinu Rimi kaardi kasutajaga (vajadusel), et saaksite luua Sinu Rimi profiili või sellele ligi pääseda ja seal asjaomast teavet näha, et teiega vajadusel ühendust võtta ja vajalikku teavet jagada (nt muudatused tingimustes, unustatud ostud, maha unustatud rahakott või probleemid ülekannetega).

   Isikuandmete liigid:

   • Sinu Rimi kaardi number
   • Nimi
   • Sünniaeg
   • Sugu
   • Kontaktinfo: eposti aadress ja mobiiltelefoni number
   • Linn
   • Riik
   • Eelistused ja muud seaded, mille olete oma Sinu Rimi profiilil valinud
   • Kogunenud Sinu Rimi raha ja digikleebised
   • Päringud
   • Sinu Rimi kaardi kasutamisel registreeritud ostuandmed
   • Teave ostukohtade kohta, kus kasutasite oma Sinu Rimi kaarti

   Seaduslik alus:

   • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks

   Säilitamisperiood:

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

   Kasutame teie mobiiltelefoninumbrit, et saaksime teie poole pöörduda kiireloomulistes küsimustes, mille puhul on oluline, et saaksime teiega kohe ühendust. Kasutame teie e-posti aadressi selleks, et anda teile teavet Sinu Rimi kliendiprogrammi kohta (nt muudatused süsteemis, tingimustes, privaatsuspoliitikas, registreerimiskinnituste saatmine ürituste puhul, kus olete avaldanud soovi osaleda jne). Telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutatakse samuti registreerimise kinnitamiseks ja Sinu Rimi kaardi asendamiseks.

   Üldiseks suhtlemiseks kasutame muid platvorme (kodulehekülg, terminal, mobiilirakendus jms).

   Sinu Rimi kliendiprogrammiga liitudes kinnitate, et teie esitatud isikuandmed on õiged ja täpsed ning et te olete vähemalt 16 aastat vana. Ebatäpsuste puhul tuleks need viivitamatult parandada.

  • Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine

   Töötleme teie isikuandmeid, et hallata personaalseid pakkumisi ja muid soodustusi, näiteks soodustused sünnipäevadel, kutsed erisündmustele jt. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindla pakkumise jaoks.

   Kui tutvustame Sinu Rimi kliendiprogrammi raames täiendavaid soodustusi või pakkumisi, kus palume teil avaldada täiendavaid isikuandmeid, või kui soovime kasutada juba olemasolevaid andmeid muudel põhjustel, anname teile vastavat teavet isikuandmete töötlemise kohta uusi isikuandmeid küsides või uusi otstarbeid tutvustades.

   Isikuandmete liigid:

   • Nimi
   • Sinu Rimi kaardi number
   • Eelistused ja muud seaded, mille olete oma Sinu Rimi profiilil valinud
   • Sünniaeg
   • Sugu
   • Linn
   • Teie lapse nimi
   • Teie lapse sünniaeg
   • Sinu Rimi kaardi kasutamisel registreeritud ostuandmed
   • Teave ostukohtade kohta, kus kasutasite oma Sinu Rimi kaarti
   • Sisselogimisandmed Sinu Rimi profiilile pääsemiseks

   Seaduslik alus:

   • Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks

   Säilitamisperiood:

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

   Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, et pakkuda teile personaliseeritud pakkumisi ja muid Sinu Rimi kliendiprogrammi soodustusi. Selleks analüüsime teie isikuandmeid ja ostutehinguid üldise valemi või spetsiifiliste algoritmide alusel. Meie teostatud tegevused ei too teile kaasa seadusjärgseid ega muid sarnaseid mõjusid.

   Enamasti põhineb automatiseeritud otsuste tegemine üldisel valemil, mida kohaldatakse kõigile Sinu Rimi kliendiprogrammi liikmetele. See ei põhine teie eelistustel, käitumisel või muudel omadustel ning me ei prognoosi ega hinda teie käitumise või eelistuste mis tahes aspekte, et selliseid eelistusi pakkuda.

   Näiteks kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemist teie Sinu Rimi kaardile vastavat summat Sinu Rimi raha kandes, tuginedes arvutustele, mis võtavad arvesse teie ostusummat ja seda, milliseid tooteid te ostsite. Toetudes reeglile, et Sinu Rimi raha ei kogune alkohoolsete jookide ostmisel, kustutab süsteem sellised tooted automaatselt korvist ja jätab need Sinu Rimi raha arvutamisel välja. Näiteks teie sisestatud sünniajale tuginedes määrame, millal teile kehtivad meie sünnipäevasoodustused.

   Et saaksime teile pakkuda personaalseid pakkumisi (ja vahel ka muid eeliseid), peame koostama teie profiili, st kasutama teatud algoritme, mille abil analüüsida teie eelistusi, käitumist ja muid sarnaseid omadusi.

   Näiteks analüüsitakse konkreetsete algoritmide abil teie esitatud isikuandmeid (sugu, sünniaeg jms) ja teie ostutehinguid (ostu sooritamise koht, ostetud tooted jms), et luua personaalseid pakkumisi, mis on koostatud just teile.

   Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas profileerimisest, ei saa te Sinu Rimi kliendiprogrammis osaleda, kuna personaalsed pakkumised ja eelised on Sinu Rimi kliendiprogrammi väga oluline ja põhiline osa.

  • Otseturundus

   Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile otseturundusalast teavet, näiteks edastada teile isiklikku ja olulist teavet ning pakkumisi teie valitud suhtluskanalisse – post, SMS, e-post, sotsiaalvõrgustikud.

   Palun pange tähele, et kui soovite saada otseturundusmaterjale sotsiaalvõrgustiku kaudu, kasutame teie mobiiltelefoni numbreid või e-posti addressi, et teiega sotsiaalvõrgustikes ühendust võtta.

   Isikuandmete liigid:

   • Nimi
   • Eposti aadress
   • Mobiiltelefoni number
   • Sotsiaalvõrgustik
   • Kodune aadress
   • Isikuandmed jaotises „Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine“

   Seaduslik alus:

   • Teie nõusolek

   Säilitamisperiood:

   • Nii kaua, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.
  • Kampaaniamängud

   Töötleme teie isikuandmeid, et saaksite osaleda kampaaniamängudes, kui olete neis osalemiseks soovi avaldanud. Töötleme teie isikuandmeid, et loosida ja välja kuulutada võitja, võite välja andes teid tuvastada.

   Palun pange tähele, et avaldades soovi kampaaniamängudes osaleda, nõustute sellega, et teie Sinu Rimi kaart osaleb meie ja meie tarnijate automaatsetes kampaaniamängudes ilma teid sellest lisaks teavitamata. Teave tarnijate kohta, kes korraldavad automaatseid loosimisi ja kellega me teie isikuandmeid jagame (nt Sinu Rimi kaardi number või teie kontaktandmed) on saadaval siin . Teie isikusamasust kontrollitakse auhinna väljastamisel ning erinevuste korral seda ei väljastata.

   Rohkem teavet selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui osalete kampaaniamängudes, leiate siit .

  • Statistilised ja turu-uuringute otstarbed

   Töötleme teie isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks, parandamiseks ja laiendamiseks. Nende otstarvete jaoks ei töötle me teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik teid spetsiifiliselt tuvastada.

   Isikuandmete liigid:

   • Sünniaasta ja kuu
   • Sugu
   • Linn
   • Riik
   • Sihtnumber
   • Eelistused ja muud seaded, mille olete oma Sinu Rimi profiilil valinud
   • Sinu Rimi kaardi kasutamisel registreeritud ostuandmed
   • Teave ostukohtade kohta, kus kasutasite oma Sinu Rimi kaarti

   Seaduslik alus:

   • Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides oma teenuseid parandada ja laiendada.

   Säilitamisperiood:

   • Seni, kuni see on vajalik, et saaksime täita oma õigustatud huvi.
  • Infoturbe eesmärgid

   Säilitame kõiki muudatuste logisid, kui teie  ise või meie teie poolt esitatud taotluse alusel oleme pääsenud ligi Teie Sinu Rimi profiilile ning kas teie ise või meie oleme teinud muudatusi andmetes või viinud läbi muid tegevusi Sinu Rimi kliendiprogrammi raames. Selle eesmärk on tuvastada võimalikke ohtusid, pettuseid või ebaseaduslikke tegevusi, samuti kaitsta süsteeme ja andmeid lubamatute muudatuste eest ja säilitada ühtsust. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides infoturbe tagamiseks.

 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid

   • Teilt endalt

   Kogume isikuandmeid, mida te ise avaldate, nagu näiteks siis, kui registreerute Sinu Rimi kliendiprogrammis osalejana, võtate meiega ühendust, kasutate meie platvormidel Sinu Rimi kaarti.

 • Isikuandmete jagamine
  • Teenusepakkujad

   Võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks:

   • andmemajutusteenused;
   • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
   • kliendiandmete analüüsi ja isikupärastatud pakkumiste loomise teenused;
   • otseturundusmaterjalide edastamise teenused;
   • kliendiprogrammiga seotud turundustegevuse teenused;
   • veebi-/mobiilirakenduste arendus- ja hooldusteenused.

   Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga teie isikuandmeid kaitsma.

  • Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

   Oma õiguslike kohustuste täitmiseks võime teie isikuandmed edastada õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, kui need seda nõuavad. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

  • Automaatsete loosimiste korraldajad

   Võime jagada teie teatud isikuandmeid (nt Sinu Rimi kaardi number, teie kontaktandmed) oma koostööpartneritega, kes korraldavad automaatseid loosimisi, kui olete avaldanud soovi neis osaleda. Rohkem teavet niisuguste loosimiste kohta saate jaotises „Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks“ oleva peatüki „Loosimised“ alt.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid

   Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool neid piirkondi asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse

   Kõiki teilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis nii kaua, kuni osalete Sinu Rimi kliendiprogrammis või mõnes selle osas.

   Kui te ei kasuta oma Sinu Rimi kaarti ostude sooritamisel ühe aasta jooksul, siis pärast ühe aasta pikkuse perioodi möödumist ja kogunenud Sinu Rimi raha ning digikleebiste kehtetuks muutumist teie Sinu Rimi kaardid blokeeritakse ja kõik teiega seotud isikuandmed kustutatakse viivitamata või need muudetakse turvaliselt anonüümseks, et neid enam teiega seostada ei saaks.

 • Teie õigused

   Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

  • Juurdepääs isikuandmetele

   Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Te saate igal ajal sisse logida oma Sinu Rimi profiilile (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) ning vaadata kindlat teavet, mis meil teie kohta on, nagu näiteks nimi, kontaktandmed, teie kogutud Sinu Rimi raha, teie personaalsed pakkumised jne...

  • Isikuandmete parandamine

   Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Saate osa teabest ise muuta Sinu Rimi profiilile sisse logides (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) või helistades klienditoe telefoninumbril.

  • Nõusoleku tühistamine

   Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel

   Teil on ka õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Te saate otseturunduse tellimuse tühistada Sinu Rimi profiilile sisse logides (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) või helistades klienditoe telefoninumbril.

  • Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

   Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemise suhtes. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Kustutamine

   Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Töötlemise piiramine

   Teatud tingimuste korral on teil ka õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Palun pidage meeles, et kui te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada teie osalemist Sinu Rimi kliendiprogrammis. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  • Andmete ülekandmise õigus

   Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

   Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

   Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

    

   Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

   Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574

   Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti

   Telefoninumber: +372 6059400

   E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

    

   Klienditoe kontaktandmed

   Telefoninumber: +372 6 056 333

   E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

    

   Andmekaitseametniku kontaktandmed

   E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

   Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitsevolinikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.