Toidujäätmed

04 Juuni, 2021
Eestis visatakse kodustes majapidamistes enim toitu ära. Rimi aitab kaupluses vähendada toidu raiskamist annetamisega. 

Rimi annetab mahakantavast toidust 20%

Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringust selgus, et Eestis tekib aastas 167 000 tonni toidujäätmeid, millest ligi poole ehk 84 000 tonni moodustab raisku läinud toit, mille väärtus on 164 miljonit eurot aastas.

Siinkohal on vastutus nii tavatarbijatel kui kauplustel, kes saaksid annetada seisma jäänud toidu neile, kes seda vajavad. Uuringu tulemused näitavad muuhulgas, et suures toidukaupluses jääb päevas keskmiselt 204 kg toiduaineid ühel või teisel põhjusel müümata. Et vähendada toiduainete raisku minemist lähebki Eesti kauplustes osa müümata jäänud toidust annetamisele. 


Rimi annetab keskmisest rohkem

Eesti kauplused annetavad maha müümata toiduainetest keskmiselt 12% ning Rimi annetab kogu mahakantavast toidust 20%, mis on keskmisest mõnevõrra parem tulemus.

Kui vaadata, kui suurel määral seisma jäänud toidust annetavad välismaa suured toidukauplused, siis saab öelda, et Rimi paigutub ka selles pildis keskmisest kõrgemale kohale. Näiteks Suurbritannia üks tuntumaid jaekette Tesco annetab müümata toiduainetest 14%, mis on küll kõrgem Eesti keskmisest, kuid jääb alla Rimi tulemustele.  
 

Suur mõju keskkonnale

„Toitu ära visates ei raiska me mitte ainult enda raha, vaid ka ohtralt muid ressursse, näiteks põllumaad, vett, energiat ja tööjõudu. Toidu tootmisel ja raiskamisel on väga suur mõju keskkonnale,“ ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder.

 „Oluline on toidujäätmeid ja raiskamist vähendada toidu tootmis-, tarne- ja tarbimisahela igas lülis. Nii ÜRO kui Euroopa Liidu liikmena oleme andnud lubaduse panustada kestliku arengu eesmärgi saavutamisse,” sõnas Mölder.

 

Kõige enam läheb toitu raisku majapidamistes

Uuringu üks läbiviijatest, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu sõnas, et uuringu andmed kinnitavad toidujäätmete tekke suurenemist viimase viie aasta jooksul kogu toidutarneahelas. 

„Kõige enam läheb toitu raisku just kodustes majapidamistes, mida võib osaliselt seostada ka Eesti inimeste elatustaseme tõusuga,“ nentis Piirsalu.

Rahalises väärtuses viskab üks Eesti leibkond aastas ära keskmiselt 180 euro eest toitu ning lastega peredes kuni 220 euro väärtuses.


Populaarsed artiklid