Rimi vähendas heitgaasikoguseid 81%

10 Veebruar, 2021
Rimi on Balti riikides alates 2006. aastast vähendanud CO2 heitkoguseid 81%.

 Jaekett Rimi saavutas Balti riikides 81% kliimaneutraalsusest tänu oma tegevuste jätkusuutlikumaks muutmisele ning puuduolev 19% kompenseeritakse kliimaagentuuri kaudu.

„Kõige suurema võimaluse kliimaneutraalseks tegutsemiseks andis Rimile rohelise energia kasutamine,” kinnitas Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe. Ta tõi välja, et enim annavad energia kokkuhoidu kauplustes ja laohoonetes kasutatavad leed valgustid ning keskkonnasõbralikud CO2-l töötavad külmikud, samuti annab suure panuse ülima täpsusega sihitud logistika.

„Eelmisel aastal vähendasime Baltimaade Rimide CO2 emissioone 50% võrreldes 2019. aastaga. Alates 2006. aastast oleme vähendanud CO2 heitkoguseid 81% võrra, kuid aastaks 2030 tahame saavutada kindlasti ise kasvuhoonegaaside täieliku netonullheite. Lisaks otsime lahendusi, et kliendid saaks poes osteldes oma CO2 jalajälje suurust mõõta. Oma hankijatelt aga ootame väga, et nad järgiksid samuti teaduspõhiseid kliimaeesmärke – koos on neid lihtsam ellu viia,” rääkis Vaido Padumäe.

„Ka meie tugineme oma tegemistes teaduspõhisusele,“ sõnas Vaido Padumäe. „Suur mõju jaeketi CO2 jalajäljele on nii toidu tootmisel, tarbijate ostudel ning hankijate käitumisel. Meie eesmärk on, et suudaksime seda ahelat mõjutada.“

Vaido Padumäe märgib, et kõik see, mida ettevõte panustab kliimaneutraalsuse saavutamiseks, ei pruugi paista igapäevaselt poekülastajale küll silma, kuid klientidelt saadud tagasiside näitab, et neile on väga oluline, et poekett tahab ja suudab investeerida vastutustundlikku ettevõtlusesse.

„Kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajaliku kliima kompenseerimise agentuuride teenuseid kasutavad väga paljud vastutustundlikud ettevõtted üle maailma,” lausus Rimi Eesti tegevjuht. „Puuduoleva kliimaneutraalsuse rahaline kompenseerimine on üks osa jätkusuutlikust ettevõtlusest. Kliimaagentuuri abiga saame valida, millisesse fondi investeerida: kas istutada metsa neisse riikidesse, mille loodust on üle ekspluateeritud või panustada taastuvenergia projektidesse. Loomulikult on finantsilises mõttes igale ettevõttele kõige parem, kui ta suudab ise tegutseda täiesti kliimaneutraalselt,” lisas ta.

Rimi emaettevõtte ICA Gruppeni, kuhu kuulub ka Rimi Baltic, kliimaambitsioonid:

  • Saavutame kasvuhoonegaaside netonullväljaheite oma tegevustes ise hiljemalt aastaks 2030
  • Vähendame klientide toidukorvilt tekkivat CO2 jalajälge poole võrra
  • Soovime, et hankijad järgiksid aastaks 2025 teaduspõhiseid kliimaeesmärke
  • Soovime vähendada toidu raiskamist aastaks 2025 poole võrra
  • Meie eesmärk on 2025. aastal oma tegevuses ja tootmises kasutada korduvkasutatavaid plastmaterjale ning aastaks 2030 kasutada ainult korduvkasutatavaid materjale

Populaarsed artiklid