Juunijooksu tuluga korraldatud laager

08 August, 2018
Juunijooksuga kogutud 6730 euroga organiseeriti 6.-8. augustini liikumispuuetega laste suvelaager.

2. juunil toimus Kadriorus heategevuslik Juunijooks, mille korraldasid Rimi Eesti, Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit (ELIL) ning Spordiürituste Korraldamise Klubi.

“Jakobil on laagris väga tore - ujusime, võimlesime, mõtlesime, joonistasime ning arutlesime mõnusas ja pingevabas laagrimelus, mille ELIL meile korraldas,” rääkis laagris osaleva lapse isa Erkki. “Laps on just sellises eas, mil ta otsib sobivat spordiala ning kaaslasi selle harrastamisks. Ühtlasi lootsime laagrist saada füsioterapeudi ja psühholoogi teenuseid, mida väikese rehabilitatsiooni eelarve tõttu suveperioodiks tavaliselt ei jätku. Lapsele on need aga väga vajalikud.”

ELIL tegevjuhi Lili Tiri sõnul ootasid suvelaagris osalejad ning lapsevanemad  nii spordile suunatud tegevusi kui ka informatsiooni, milliseid spordialasid Eesti eri paikades üldse liikumispuudega lapsel harrastada on võimalik. “Kohtusime eriliste sportlastega, kes andsid oma valitud alast ettekujutuse ning motiveerisid lapsi sporti armastama. Sport lisab rehabilitatsiooniteenustele väärtust ning aitab lastel leida uusi sarnaste huvidega sõpru,” rääkis Lili Tiri.

“Juunijooksu rohke osavõtt ja hea eesmärk motiveerivad selliseid positiivseid üritusi veelgi korraldama,” ütles Rimi juht Vaido Padumäe. “Igal lapsel – nii tervel kui ka erivajadusega – on õigus sportimisele. Koostöö Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga annab võimaluse liikumispuudega lastel saada teada, milliseid sportimisvõimalusi neile Eestis pakutakse ning milline ala neile kõige enam huvi pakub."

Laste suvelaager toimub 6.-8. augustini Tõrvaaugu puhkebaasis Järvamaal. Laagris saavad lapsed individuaalset, perekeskset ning grupis teostatavat rehabilitatsiooniteenust-füsioteraapiat, tegevusteraapiat, loovteraapiat jne. Laagri eesmärk on pakkuda lastele vabas õhkkonnas sotsiaalset rehabilitatsiooni, mille tulemusena koos suunatud tegevustega oleme arenevad laste sotsiaalsed oskused, saavad loodud uued sõprussuhteid eakaaslaste seas ning tugevneb side laste ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu vahel.

Eelmisel aastal koguti juunijooksuga lasterikaste perede laste spordifondi heaks, fondi tulu jagati suurperede lastele erinevate spordilaagrite või treeningute katmiseks.


Populaarsed artiklid