Balti riikide jätkusuutlikkuse konkurss Baltic Sustainability Awards kutsub ettevõtteid ja organisatsioone kandideerima

14 September, 2023
Eelmisel aastal eestlastele kaks auhinda toonud konkursi Baltic Sustainability Awards 2023 eesmärk on üles leida, võimendada ja kiirendada kestlike muutuste eestvedajaid kõigis kolmes Balti riigis.

Seitsmes kategoorias on oodatud kandideerima ettevõtted, poliitikakujundajad ja arvamusliidrid. Avaldusi saab esitada 8. oktoobrini, auhinnatseremoonia toimub 7. detsembril Riias.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi ja Baltic Sustainibility žürii liikme Katrin Batsi sõnul oli eelmine aasta meie jaoks väga edukas just seetõttu, et Eestist jõudis finaali rohkem kandideerijaid kui teistest Balti riikidest. “See näitab, et meie jätkusuutlikkuse ja mõistliku äri kombinatsioon on heal tasemel ning ootan põnevusega tänavusi innovaatilisi projekte,” lisas Bats. Kokku laekus eelmisel aastal Baltikumi ülesele konkursile üle 240 avalduse. 

Seitse auhinnakategooriat hõlmavad kõiki jätkusuutlikkuse tahke – alates rohujuuretasandi jõupingutustest kuni tehnoloogiliste uuendusteni. Ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid kutsutakse kandideerima järgmistesse kategooriatesse:

  • Kliimakriisi leevendav innovatsioon – algatused, mille eesmärk on tegeleda kliimakriisiga, töötades välja uuenduslikke lahendusi, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid, leevendavad kliimamuutuste mõju ja edendavad vastupanuvõimet kliimamuutustele.
  • Ringmajandus – projektid, mis keskenduvad ressursitõhususele, toidusektori uuendustele ja jäätmete vähendamisele; lahendustele, mis hoiavad tooteid ja materjale kasutuses ning taastavad looduslikke süsteeme.
  • Energiatehnoloogiad – lahendused, mis kiirendavad üleminekut puhtale energiale, võttes kasutusele tehnoloogiad, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid, suurendavad energiatõhusust ja edendavad taastuvaid energiaallikaid.
  • Sotsiaalsed algatused - püüdlused, mille eesmärk on tõsta ühiskonna heaolu, lahendades sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid probleeme, edendades sotsiaalset võrdsust ja kaasatust ning võimestades kogukondi.
  • Linnaareng – programmid, mis näevad ette rohelisemaid linnu, ruume ja liikuvust, kujundades säästvaid linnakeskkonna lahendusi, edendades rohelist taristut ja suurendades linnade bioloogilist mitmekesisust.
  • Kogukonna meetmed – algatused, mis suurendavad kogukondade ökoloogilist vastupanuvõimet, juurutades kogukondades säästvaid tavasid, edendades keskkonnaharidust ja -teadlikkust ning edendades kogukonnaalgatusi.
  • Jätkusuutlikkuse saadik - üksikisikud, kes inspireerivad teisi olema jätkusuutlikumad, edendades jätkusuutlikku käitumist, propageerides jätkusuutlikku poliitikat ja andes eeskuju.

Auhinnakonkursi, mis toob esile nii ettevõtteid, organisatsioone, idufirmasid kui ka eraisikuid, korraldab Läti innovatsioonihaldusettevõte Helve koos asutajapartneri Rimi Balticu, Luminori, Ernst & Youngi ja Riia linnaga.

Baltic Sustainibility Awards'i peakorraldaja Annija Emersone peab innovatsiooni ja koostööd võtmeteguriteks, et panna alus muutustele ühiskonnas ja seda ei tohiks kuidagi alahinnata. "Meie eesmärk on üles leida, võimendada ja kiirendada mõjukaid ning jätkusuutlikke algatusi, millest saaksid muutuste käivitajad ning oleksid inspiratsiooniks ka teistele,” ütles Emersone. 

Baltic Sustainability Awards on iga-aastane üritus, mis on pühendatud Balti regiooni silmapaistvate jätkusuutlike algatuste tunnustamisele ja tähistamisele. Juba kolmandat aastat välja antavate auhindade eesmärk on inspireerida ja edendada jätkusuutlikkust erinevates sektorites, alates ettevõtetest kuni poliitikakujundajate ja arvamusliidriteni. Tänavuse konkursi teemaks on "On aeg", mis rõhutab pakilist vajadust luua kiiresti innovaatilisi lahendusi ja tegutseda otsustavalt jätkusuutliku tuleviku loomise nimel Baltikumis.


Populaarsed artiklid