Isikuandmete kategooriad

Kategooria Isikuandmete kirjeldus ja näited
Isikuandmednt nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne. Isikut tõendavad andmed, nt nimi, perekonnanimi, isikukood, kasutajanimi, erinevad ID-liigid, näiteks kliendi-ID, töötajanumber, IP-aadress, auto registreerimisnumber, eestkostja isik, isikut tõendava dokumendi number, isikut tõendava dokumendi välja andnud riik jne.
Autentimisteavent teave elektroonilise allkirja kohta, parool, salajane küsimus, kontrollkood jne.

Isiku identiteedi autentimiseks (kinnitamiseks) kasutatav teave, nt teave elektroonilise allkirja, kehtivuse ja väljaandva asutuse kohta, paroolid, PIN-kood, salajane küsimus, füüsiline allkiri jne.

Ettevõtte teavent ettevõtte nimi, ettevõte omand, isiku ametinimetus jne.

Teave inimese ja ettevõtte kohta, keda see isik esindab või kelle nimel tegutseb, nt ettevõtte nimi, teave ettevõtte omandiõiguse kohta (nt lõplik tegelik tulusaaja, omandatud aktsiate protsent, hääleõiguste arv, üleantud hääleõiguste protsent), isiku ametinimetus, töökoht jne.

Karistusnimekirjadega seotud andmednt kas isik või ettevõte on kantud sanktsioonide nimekirja jne.

Teave selle kohta, kas ettevõte, isik, tema pereliige või lähedalt seotud isik on kantud nimekirjadesse, mida Rimi kui ettevõtte on EL-i seadustega volitatud kontrollima.

Andmed, mis on seotud poliitiliselt mõjutatud isiku staatusega

Teave, kui isik, tema pereliige või lähisugulane on rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade rahastamise seaduste kohaselt poliitiliselt mõjutatud isik.

Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.

Inimesega kontakteerumiseks kasutatavad andmed, nt aadress, telefoninumber, e-post.

Demograafilised andmednt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.

Demograafiaga seotud andmed, nt sünniaeg, sugu, perekonnaseis, vanus, keel, kodakondsus, riik, ettevõtte lõpliku tegeliku kasusaaja asukohariik jne.

Kasutaja genereeritud isikuandmednt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digikanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

Teave, mis näitab inimese käitumist või tegevust, nt suhtlus ja käitumine erinevates digikanalites, klõpsuajalugu, kõige sagedamini külastatud pood, nädalaplaan / õhtusöögi plaanija, valitud retseptid, salvestatud ostunimekiri, teave tegevuste kohta meie infosüsteemides (nt sisse logitud, millised muudatused tehtud, välja logitud, andmed täidetud jne), teave juurdepääsukaartide, võtmed või PIN-koodide  kasutamise kohta meie ruumides (nt saabunud, ruumidest lahkunud jne), teave kohtadest, kus Sinu Rimi kaarti on kasutatud jne.

Kliendivaliku andmed, nt teatiste, püsikliendiprogrammi klubide tellimine, keeleseaded jne.

Teave selle kohta, milliseid valikuid inimene on kliendina teinud, nt otseturunduse lubamine või sellest loobumine, märguanded, uudiskirjade tellimine, teatud hoiatused, püsikliendiprogrammi klubid, märgitud lemmikpood, lemmikuks märgitud tooted jne.

Leibkonna andmednt leibkonnas olevate inimeste arv, teave järglaste, leibkonnas olevate loomade jne kohta.

Üksikasjad inimese leibkonna ja selle koosseisu kohta, nt teave leibkonnas olevate inimeste arvu kohta, teave järglaste, loomade, lapsendamise kohta (kui seadus nõuab) jne.

Tellimuse üksikasjadnt tellimuse ID, tellitud tooted, tootehinnad, tarneviis jne.

Teave tellimuse kohta, nt tellimuse ID, tootenimekiri ja kogused, asendatud tooted, tarneviis, tootehinnad, ostusumma, arve/kviitung, tagastamine jne.

Makse üksikasjadnt makse tüüp, pangakonto number, maksekaardi number, makse eesmärgi kirjeldus jne.

Teave valitud makse ja selle tüübi kohta, nt kaardi number, kaardi seerianumber, viitenumber, kontonumber, pank, kaardi kehtivuse andmed, makse eesmärgi kirjeldus jne.

Kättetoimetamise üksikasjad, nt tarnekuupäev ja -aeg, tarneaadress, kommentaarid jne.

Teave kaupade või teenuste tarnimise kohta, nt tellimiskuupäev, tarneviis, tarneaadress, tarneaeg ja kuupäev, kommentaar jne.

Tehinguteavent tehingu kuupäev ja koht, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne.

Lõppenud tehingute üksikasjad, nt tehingu kuupäev ja koht, makseviis, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne.

Ostuajalugunt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jms.

Teave varem ostetud toodete ja summade kohta (nt ostetud kaubad, kogus, ostusumma jms), sh Minu Rimi kliendikaardi kasutamise ajal registreeritud ostuandmed.

Teave töötajate hüvitiste kohtant ettevõtte hüvitised töötajatele vastavalt sisekorrale, kehtivusajale jne.

Teave töötaja saadavate hüvitiste kohta, nt ettevõtte auto, sh teave auto kohta, ettevõtte telefon, sh teave telefoni kohta, limiidid, kindlustus, kehtivusaeg, teave erisündmuse kohta, kui vastavalt sisekorrale kehtib soodustus jne.

Kliendieeliste teavent Minu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne.

Teave erinevate soodustuste/pakkumiste kohta, nt Minu Rimi raha, digikleebised, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg, teave erisündmuse kohta, kus vastav soodustus kehtib jne.

Praktikaandmednt praktikaaeg, praktikanõuded jne.

Praktika läbiviimiseks vajalik teave, nt teave omandatava kvalifikatsiooni, praktikaaja, praktikanõuete jms kohta.

Võrdlusandmednt konkreetse isiku tunnused jne.

Teave inimese kohta, mis on saadud teistelt isikutelt, kes annavad teavet, nt iseloomustavad isikut jne.

Tööhõive teavent töötamise kellaaeg ja kuupäev, töösuhe, ametikoht, töökohustused, tööluba jne.

Teave tööhõive kohta, nt tööandja nimi, töötamise kellaaeg ja kuupäev, töötamise tüüp, töökoht, töösuhte lõpetamise alus, töötunnid, tööhõive määr, ametikoht, osakond, kulukeskus, töökoht, tööülesanded, ametinimetus, tööluba, lapsevanema luba ja muud dokumendid, mis võimaldavad töösuhete sõlmimist, õigusjärglust, sisedokumentidega tutvumise kinnitust, ametikohale määratud IT-vahendeid ja õigusi, töötajale määratud materiaalset vara jms.

Pädevuse andmednt töökogemus, haridus, tunnistused, kursused, keeleoskus jne.

Teave inimese haridusliku ja tööalase karjääri kohta, nt haridus, töökogemus, kursused, kvalifikatsioon, tunnistused, keeleoskus, IT-oskus, teave koolitustel käimise kohta jne.

Tulemuslikkuse teavent eesmärgid, saavutused, tõhususe statistika jne.

Teave inimese töötulemuste kohta, nt jõudlustegur, saavutused, eesmärgid, eesmärgi saavutamine, efektiivsuse statistika, kliendi või kolleegi tagasiside inimese töötulemuste kohta jne.

Hindamisteavent soorituse hindamine, hinnangud, testid jne.

Teave inimese võimete hindamise kohta, nt soorituse hindamine, hinnangud, testid jne.

Kohalolu ja puudumise teave, nt tööl käimine, puhkus, haiguslehed jne.

Teave töötajate kohalolu kohta, nt haiguslehe perioodid, puhkused, puhkuselaekumiste olek, tööaeg, kõrvalekalded, põhipuhkus jne.

Tööalaste rikkumiste teave

Sise-eeskirjade ja protseduuride rikkumiste teave, nt sisekorraldused, töötajate selgitused, karistused jne.

Palkade ja hüvitiste teave, nt palgasumma, palgatüüp, väljamaksed, hüvitised jne.

Teave inimese palga ja muude hüvitiste kohta, nt palk, palgavorm (kuupalk, tunnipalk), lisatasu, töötajakulud jne.

Terviseandmed, nt vigastused, puue, kohustuslike tervisekontrollide tulemused jne.

Teave, mis kirjeldab inimese tervist ja meditsiinilisi seisundeid, nt vigastused, puue, füüsiline tervis, kohustusliku tervisekontrolli või sanitaartervisekontrolli tulemus jne.

Teave teiseste ametite ja huvide konfliktide kohta, nt kõrvaltöö tüüp, finantshuvid teistes ettevõtetes, huvide konfliktid jne.

Teave inimese muude ametite. Teave isiku, tema pereliikme või lähedalt seotud isiku kohta, omandiõiguse ja finantshuvide kohta, mis võivad põhjustada huvide konflikti, nt ametikoht/amet eelmisel töökohal, kõrvaltöö tüüp, kõrvaltöö tööandja nimi, huvide konflikti tüüp, huvide konflikt, aktsiate omamine, finantshuvid teistes ettevõtetes jne.

Ametiühingusse kuulumise teave

Teave inimese ametiühingus osalemise kohta, nt ametiühingu nimi jne.

Andmed rahvuse kohtant rass, etniline päritolu jne.

Teave, mis paljastab isiku rassilise või etnilise päritolu.

Seksuaalne teavent seksuaalne sättumus jne.

Teave, mis paljastab isiku seksuaalse sättumuse või andmed isiku seksuaalelu kohta.

Andmed isiklike veendumustestnt religiooni, poliitiliste vaadete jms kohta.

Teave, mis paljastab isiku poliitilised kuuluvused/arvamused, usulised või filosoofilised veendumused.

Andmed, mis isikut üheselt tuvastavadnt sõrmejäljed, näomuster, hääl jne.

Teave, mida saab kasutada isiku ainulaadseks tuvastamiseks, eriti geneetilised andmed, biomeetrilised andmed, nt sõrmejäljed, näomustrid, hääl, DNA..

Andmed seoses süüdimõistvate kohtuotsuste ja kuritegudega

Teave, mis on seotud isiku ajalooliste ja aktiivsete kriminaalkaristuste ja kuritegudega.

Teave võimalike olukordade kohtant olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms.

Informatsioon seoses konkreetse olukorraga, nt sündmus, vigastus, nõue jne, olukorra tüüp (nt tööõnnetus, ohutusjuhtum jne), olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms.

Sideandmednt metaandmed, e-kirja sisu, telefonikõne, kõnepost jne.

Teave, mis on seotud inimesega suhtlemisega, nt metaandmed (kuupäev, kellaaeg jne) ja e-kirja sisu, telefonikõne, kõnepost jne.

Võlateavent töötaja võlg kohtutäiturile või meile, äripartnerite võlg meile või teistele jne.

Võlateave, nt töötaja võlg kohtutäiturile või meile, äripartnerite võlg meile või teistele, võlasumma, leping, arved jne.

Tagasiside andmed

Teave, mille inimene on tagasiside saamiseks andnud uuringutes või muud tüüpi suhtlustes.

Asukohateavent riik, GPS-koordinaadid, geograafiliselt piiritletud ala jne.

Teave inimese asukoha, nt riigi, GPS-koordinaatide, geograafiliselt piiritletud ala jne kohta.

Ühenduse andmednt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.

Teave seadme kohta, mida inimene kasutab (mobiil või arvuti), nt IP-aadress, MAC-aadress, operatsioonisüsteem, rakenduse versioon, internetiühendus ja tüüp, brauseri tüüp, keeleseaded jne.

Krediiditeave, nt krediididokumendid, maksevõime, krediidivõime jne.

Teave inimese maine kohta seoses rahalise usaldusväärsusega, nt krediididokumendid, maksevõime, krediidivõime, sissetulek ja võimalikud makseteatised.

Audiovisuaalne materjalnt foto, film, helifail, CCTV jne.

Audiovisuaalset laadi teave, mis sisaldab inimese pilti, häält või paljastab füüsilisi omadusi, nt foto, film, helifail, CCTV jms, kus inimene ja/või inimese hääl on salvestatud.

Toimetuslik sisunt intervjuud, artiklid jne.

Teave inimese kohta, kes on kaasatud toimetuslikku materjali, nt intervjuud, artiklid jne.

Seadusliku kohustuse täitmise teave

Kõik kogutud ja juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalik teave.

Õigusnõuete haldamise teave

Kogu teave, mida kogutakse ja kasutatakse õigusnõuete kaitsmiseks, kehtestamiseks ja teostamiseks.

 

Viimati muudetud: 31.10.2022