Single image Single mobile image

SAAREMAA

IDEE

 Idee esitamisel tuleb silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

 • Teostatav projekt peab aitama kaasa tervisliku toitumise edendamisele ning silmas pidama jätkusuutliku tarbimise põhimõtteid.
 • Idee peab olema ellu viidud 2023. aastal.
 • Ideed saavad esitada juriidilised isikud, sh mittetulundusühingud, õppeasutused, lasteaiad, noortekeskused jne.
 • Eelarve summa ühe valla kohta on 10 000 eurot. Projekti maksumus peab mahtuma kas 5000€ või 10 000€ sisse. Komisjoni poolt välja valitud projektid saadetakse rahva hääletusele.

Tingimused

PROJEKT

Projekt peab sisaldama:

 • Projekti esitaja nimi
 • Projekti nimi
 • Kontaktandmed
 • Idee kirjeldus koos eesmärgiga tervisliku toitumise edendamise teemal (kuni pool A4 lehekülge). Tekst läheb üles Volis keskkonda, mis on hiljem näha hääletajatele. Seega ole oma tekstis tabav ja detailne.
 • Tegevusplaani kirjeldus ja asukoht
 • Sihtrühm ja kui suurele hulgale inimesteni jõutakse
 • Kaasatud partnerite ja elluviimise võtmeisikute nimed (juhul, kui nad on osa projektist)
 • Eelarve (hinnanguline maksumus ning informatsioon oma-/kaasfinantseerijate kohta)
 • Toimumise aeg/periood
 • Lisainfo (ideed iseloomustav info, nagu fotod või näited sarnastest objektidest mujal)

Täida kaasava eelarve esitamise vorm

Idee saab esitada 3. aprillist - 3. maini, saates selle digiallkirjastatult aadressile: vald@saaremaavald.ee