Single image Single mobile image

RIMI KAASAV EELARVE

Rimi kaasava eelarve eesmärk on edendada tervislikku toitumist ja jätkusuutlikku tarbimist kogukondades. Pilootprojekti raames saavad Saaremaa, Võru valla ja Pärnu omavalitsuse juriidilised isikud esitada kuni 10 000 euro suuruse idee. Hindamiskomisjon teeb esmase valiku ning parimad lähevad rahvahääletusele!

Sul on idee, mis innustaks sinu kogukonna inimesi tervislikumalt toituma ja jätkusuutlikumalt tarbima?

Rimi paneb õla alla!

Avalik HÄÄLETAMINE on alanud

Avalik hääletus toimub ajavahemikul 15. mai - 5. juuni ainult elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi abil. Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased Saaremaa valla, Võru valla ja Pärnu omavalitsuse elanikud oma piirkonnas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe südamelähedase idee poolt. Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus ei ületa kokku 10 000 eurot.

Vajuta oma maakonna peale ja hääleta!

HINDAMINE

Esitatud ideid hindab ekspertkomisjon, mille koosseisus on kohaliku omavalitsuse ja Rimi esindajad, lisaks toitumisnõustaja. Hinnatakse ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust Rimi kaasava eelarve tingimustele. Komisjon võib teha osalejatele ettepanekuid idee kohendamise osas, kui nähakse selleks vajadust (nt vähendada osalejate arvu, täpsutada detaile jms). Seejärel toimub rahvahääletus.

AJAJOON AJAJOON