Mida võib rääkida toitumise ja tervisesümbolite kohta?

Tervisealaste logode ja sümbolite eesmärk on tõlgendada toitumisalast teavet ning tõsta tarbija tähelepanu ja teadlikkust märgistuse kasutamisest, seda eeskätt kiiretes olukordades. ELi õigusaktidega ei ole need nõutavad, kuid on mõnedes riikides siiski reguleeritud. Põhjamaades ja Balti riikides on üks enim kasutatud tervisesümbol Põhjamaade lukuauk (Nordic Keyhole).

Nordic Keyhole

Tervisealaste logode ja sümbolite eesmärk on tõlgendada toitumisalast teavet ning tõsta tarbija tähelepanu ja teadlikkust märgistuse kasutamisest, seda eeskätt kiiretes olukordades. ELi õigusaktidega ei ole need nõutavad, kuid on mõnedes riikides siiski reguleeritud. Põhjamaades ja Balti riikides on üks enim kasutatud tervisesümbol Põhjamaade lukuauk (Nordic Keyhole).

Põhjamaade lukuauk: abimees tervisliku toidu valikul

Loe Nordic Keyhole kohta

Lukuaugu sümbol töötati välja selleks, et aidata tarbijatel valida toidukategooria tervislikemaid tooteid. See sümbol on võetud kasutusele Rootsis, Taanis, Norras, Islandil, Leedus ja Makedoonias. Lukuaugu sümboliga toiduained sisaldavad vähem suhkruid ja soola, rohkem kiudaineid ja täisteravilja ning on tervislikumad või vähem rasvu sisaldavad kui sama liiki teised toidud, mis nimetatud sümbolit ei kanna. See on vabatahtlik logo, mis tähendab seda, et see on tootjate otsustada, kas nad soovivad, et nende toode vastab Põhjamaade lukuaugu nõudmistele või mitte. Osana Rimi eesmärgist edendada tervislikku elustiili oleme välja töötanud Rimi Goodlife’i kaubamärgi alla kuuluvad omamärgitooted, järgides sealjuures lukuaugu märgistusega väga sarnaseid kriteeriume.

Loe Rimi Goodlife’i toodete kohta lisateavet >

Pakendil kasutatavad muud sümbolid

Hetkel võib täheldada aina kasvavat avalikku nõudlust paremate teadmiste järele toidu tarbimisega kaasnevatest erinevatest mõjudest, sealhulgas selle toimest keskkonnale, loomade heaolust ja arenguriikides levinud töötingimustest. Selliseid küsimusi puudutav teave on mõnikord esitatud toidu- ja joogipakenditel märgistuste ja logode kujul. Nende keskkonna- ja eetiliste märgistustega püütakse innustada inimesi tegema ühiskondlikult kasulikke valikuid (nt keskkonnasõbralikud ja/või eetilised valikud). Allpool näete, millised märgistused millistes säästlikkuse valdkondades juhivad tarbijat toote ostul tegema vastutustundliku valiku.

Eetiliselt tunnustatud tooted

Eetiliselt tunnustatud tooted on toodetud ja neid on käideldud lähtuvalt õiglase kaubanduse põhimõtetest, mis keskenduvad sotsiaalsele ja majanduslikule võrdsusele kaubandusahelas. Õiglane kaubandus tähendab väikestele põllumajandustootjatele õiglaste tööõiguse eeskirjade ja paremate kaubandustingimuste tagamist ning paremaid ja põhjendatumaid kaubandusstandardeid kogu tootmis- ja tarneprotsessis. Järgmisena toome välja tuntuimad kaubanduse sertifitseerimise organisatsioonid, mis tagavad, et tootjad vastavad õiglase kaubanduse põhimõtetele.

Fairtrade International (FLO)

Fairtrade International (FLO) määrab kõigi toodete kohta kindlaks miinimumhinna ja lisatasu, mille (põllumajandus)tootja ostja käest saama peaks. Organisatsioon sertifitseerib tooteid, mis sisaldavad vähem arenenud riikidest pärinevaid koostisosi, nagu kohv, banaan, kakao, tee, suhkur jne.

Loe Fairtrade kohta lisateavet

Rainforest Alliance

Sertifikaat Rainforest Alliance omistatakse põllumajandustootjatele, metsadele ja ettevõtjatele, kes vastavad rangetele keskkonna-, majanduse ja sotsiaalsetele standarditele: bioloogilise mitmekesisuse kaitse, paremad elatusvahendid ja inimeste heaolu, loodusvarade kaitse, tõhusad planeerimis- ja põllumajandusettevõtete juhtimise süsteemid. Hiljuti ühines Rainforest Alliance organisatsiooniga UTZ, seega võib nende toodete märgistamise normides tulla ette muudatusi.

Loe lisateavet Rainforest Alliance kohta

Keskkonnasertifikaati kandvad tooted

Keskkonnasertifikaati kandvatel toodetel on usaldusväärselt väiksem mõju keskkonnale ja seetõttu aitavad need vähendada keskkonnale avaldatavat koormust ning toetavad keskkonnasõbraliku tootmise arengut. Enne seda, kui tootele nimetatud märgistus omistatakse, peab see vastama kindlatele kriteeriumidele kogu toote olelusringi jooksul: milliseid tooraineid tootmises kasutatakse, kuidas tooteid tarbitakse, kuidas nendega toimitakse kõrvaldamise etapis, kas toodet või selle pakendit saab ringlusse võtta jne.

Merehoolduse Nõukogu

Merehoolduse Nõukogu (Marine Stewardship Council ehk MSC) on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis loodi selleks, et juhtida tähelepanu jätkusuutmatu kalastamise probleemile ja kaitsta kalavarusid tuleviku tarbeks. Valides MSC-märgisega toote, toetate järgmist:

  • kalastamistegevus sellises ulatuses, et kalavarusid säilitatakse looduslikul tasemel ilma mingi väljasuremisohuta;
  • kalastamismeetodid, mis säilitavad ökosüsteemide struktuuri, tootlikkust ja mitmekesisust;
  • kalandus, mis on vastavuses asjaomaste õigusaktidega ja mida hallatakse rangete juhtimissüsteemide abil keskkonnamõju vähendamiseks.

Loe lisateavet MSC kohta

Vesiviljeluse Kaitse Nõukogu

Vesiviljeluse Kaitse Nõukogu (Aquaculture Stewardship Council ehk ASC) on maailma juhtiv organisatsioon vastutustundlikult kasvatatud mereandide sertifitseerimise ja märgistamise vallas. Ostes ASC-logoga märgistatud paremini majandatud kalatooteid, aitate vastata kasvavale nõudlusele vesiviljelustoodete järele ja samal ajal minimeerida kaasnevaid keskkonna- ja ühiskondlikke mõjusid, nagu veereostus, kohalike ökosüsteemide segipaiskamine ja halvad töötingimused. Oma standardites ja nõuetes on ASC ja MSC väga sarnased, vahe seisneb üksnes selles, et ASC tegevus katab vaid omakasvatatud vesiviljelustooteid, samas kui MSC tegeleb ainult kalapüügiga.

Loe rohkem Vesiviljeluse Kaitse Nõukogust

Metsahoolekogu

Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council ehk FSC) pakub keskkonnasertifikaati ökoloogiliselt, majanduslikult ja ühiskondlikult säästva metsanduse rakendamise eest. Märgistus võib olla omistatud puidu- ja paberitoodetele, mis pärinevad säästvast metsandusest või on valmistatud ringlussevõetud materjalidest, nagu kartongpakendid, aiamööbel ja grillimisseadmed.  FSC-sertifikaati peetakse nn kuldseks standardiks ning asjatundjad soovitavad tarbijatel otsida ja soetada FSC-logo kandvaid tooteid, kuna need on valmistatud puidust, mille päritolu on jälgitav ja viitab kindlale säästvalt majandatud metsale.

Uuri lisaks metsahoolekogu kohta

Euroopa Liidu mahetoodete märgistus

ELi mahetoote märgistus põhineb ELi mahepõllumajanduse määrusel ning näitab, et 95% toote koostisosadest on toodetud mahepõllumajanduslikul teel. Sellega tagatakse, et tootmisprotsess on looduslik, säästlik ja kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise ja töötlemise alaste eeskirjadega. Mahetoote logo on lubatud kasutada üksnes toodetel, millele on pädev järelevalveasutus omistanud mahepõllumajandusliku toote sertifikaadi. See tähendab, et sellised tooted vastavad rangetele nõuetele seoses nende tootmise, transportimise ja säilitamisega.

Loe Rimi rohkem jätkusuutlike algatuste kohta

Loe lisateavet EL mahetoodete kohta