Sinu Rimi kliendiprogrammi tingimused

 • Mõisted

  RIMI – Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574, aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75308, Eesti

  Programm – Sinu Rimi kliendiprogramm, mida RIMI oma klientidele pakub.

  Tingimused – antud dokument. Tingimustes sätestatakse programmiga seotud õigused, kohustused ja muud sätted.

  Osaleja – RIMI klient, kes osaleb programmis vastavalt antud tingimustele.

  Kaart – osalejale väljastatud Sinu Rimi füüsiline või virtuaalne kaart, mis võimaldab programmis osaleda ja programmi pakutavaid eeliseid kasutada.

  Programmi veebileht – RIMI internetileht, mis on programmile pühendatud ja leitav internetiaadressilt www.sinurimi.ee

  Veebikonto – osaleja isiklik konto programmi veebilehel.

  Terminal – elektrooniline seade, mis on olemas enamikus RIMI kauplustes ja asub tihtipeale sissepääsu kõrval.

  Mobiilirakendus – tasuta RIMI mobiilirakendus, mis on loodud selleks, et pakkuda mugavamat ja lihtsamat ostukogemust. Rakendus on saadaval rakenduste pakkumise platvormidel, nagu App Store ja Google’i Play Store.

  Digitaalne ostutšekk - tšekk digitaalsel kujul, mis on leitav www.rimi.ee personaalsel kontol, Rimi äpis oma profiili all või tellides need e-kirja teel.

  Partner – RIMI äripartner, kes teeb RIMI-ga programmi raames koostööd ja pakub osalejale erinevaid hüvesid.

  Privaatsuspoliitika – teave osaleja isikuandmete töötlemise kohta. Privaatsuspoliitika on saadaval programmi veebilehel ja terminalis.

 • Üldsätted

  Antud tingimused moodustavad RIMI ja osaleja vahelise lepingu, mis hõlmab personaalseid pakkumisi kaasa arvatud personaalseid soovitusi ja muid hüvesid, mida RIMI on kohustatud osalejale pakkuma ja mida osalejal on õigus saada – seda vastavalt antud tingimustele.

  Antud tingimused moodustavad lepingu, mis on eraldiseisev muudest tehingutest, mis võidakse RIMI ja osaleja vahel teha, sealhulgas tehingutest, mille alusel osaleja ostab RIMI-lt kaupu.

  Antud tingimustes sätestatakse poolte peamised õigused ja kohustused ning muud asjakohased normid. Programmiga liitudes sõlmib RIMI klient RIMI-ga antud tingimustel lepingu. RIMI kliendile tutvustatakse enne 
  programmiga liitumist tingimusi ja tal on enne osalejaks saamist vaba valik, kas nendega nõustuda või need tagasi lükata.

  Kuigi antud tingimuste raames pakutakse osalejale mitmeid hüvesid, on peamiseks hüveks personaalsed pakkumised ja personaalsed soovitused. Seega on sisuliselt antud tingimuste peamine põhjendus, sisu ja aluseesmärk see, et RIMI saaks osalejale tema vajadustest lähtuvalt personaalseid pakkumisi ja soovitusi teha.

  Antud tingimuste täitmiseks on RIMI-l vaja osaleja kohta teha profiilianalüüs ehk automaatselt osaleja isikuandmeid töödelda ja neid osaleja teatud eripärade hindamiseks kasutada, seda vastavalt antud tingimustele ja 
  privaatsuspoliitikale.

  RIMI-l on õigus tingimusi muuta või terve programm või osa sellest lõpetada. RIMI teavitab programmi muutusest või lõpetamisest teavitusena programmi veebilehel ja/või terminalis ja/või RIMI kauplustes ja/või mobiilirakenduses ja/või igale osalejale saadetud e-kirjas.

  Privaatsuspoliitika moodustab nende tingimuste lahutamatu osa ja see esitatakse RIMI kliendile enne programmiga liitumist. Osaleja andmeid töödeldakse, et tagada antud tingimuste täitmine. Programmiga liitudes kinnitab 
  osaleja, et ta on privaatsuspoliitikaga tutvunud.

 • Programmi hüved

  RIMI pakub programmis osalejale alljärgnevalt esitatud hüvesid. 

  Personaalsed pakkumised ja personaalsed soovitused

  a. Mis see on
  Personaalsed pakkumised ja soovitused on programmi peamine hüve. Seega on programm suures osas loodud just sellel eesmärgil. Personaalsed pakkumised ja soovitused on kohandatud pakkumised, mis on osalejale koostatud tema poolt esitatud andmete ja andmete, mida RIMI tuletab osaleja ostukäitumise põhjal   (näiteks ostuajalugu, koht kus kaarti on kasutatud jne). Personaalsete pakkumistega pakutakse osalejale RIMI kauplustes müüdava kindla toote või toodete rühma allahindlust. Personaalsete soovituste raames tuletatakse osalejale meelde ja pakutakse teisi programmis osalejale võimaldatavaid eeliseid.

  b. Kuidas see toimib
  Personaalsete pakkumiste ja soovituste tegemise sageduse määrab RIMI ja see võib aeg-ajalt muutuda. Näiteks võivad personaalsed pakkumised muutuda iga teisipäev ja kehtida järgmise nädala esmaspäevani.

  Osaleja saab hetke personaalseid pakkumisi ja personaalseid soovitusi vaadata veebikontolt, terminalist, mobiilirakendusest ja teistest kanalitest kaasa arvatud võimalust saada pakkumisi e-kirja teel.

  Kui osaleja soovib, võib ta personaalsete pakkumiste ja soovituste kohta e-kirja teel teavet saada. Sellisel juhul peab osaleja väljendama oma soovi e-kirja teel pakkumisi saada kas veebikontol, terminalis või mobiilirakenduses (jaotises 
  Profiil ->Teavitused).

  Personaalsete pakkumiste kasutamiseks peab osaleja iga nädal personaalsed pakkumised ühel järgnevatest viisidest aktiveerima:

  a. registreerima oma kaardi RIMI poe terminalis;
  b. avama personaalsed pakkumised RIMI mobiilrakenduses
  c. avama personaalsed pakkumised RIMI poolt saadetud e-kirjas
  d. sisenema programmi veebilehel veebikontole ning avama pakkumised; 

  Sinu Rimi raha

  a. Mis see on
  Sinu Rimi raha on allahindlus, mille osaleja kogub ostude tegemisega oma kaardile, juhul kui ta on vastava ostu puhul oma kaardi kassas registreerinud.

  b. Kuidas osaleja Sinu Rimi raha koguda saab 
  Iga ostuga kogub osaleja Sinu Rimi rahaühikuid, mille arv on võrdne 1%ga ostusummast. Ühe Sinu Rimi rahaühiku väärtus on võrdne 0,01 euroga (ühe eurosendiga).

  Sinu Rimi raha saab koguda ainult ostudega, mille puhul ühe ostu kauba koguväärtus on vähemalt 0,50 eurot (viiskümmend eurosenti). Kui ostu väärtus on väiksem, siis ei saa osaleja selle ostu eest Sinu Rimi raha.

  Osaleja võib Sinu Rimi raha saada ka partneritelt toodete/teenuste ostmise eest, kui osaleja on ostu tehes partneri esindajale oma kaardi esitanud. Sel viisil kogutava Sinu Rimi raha summa on ära toodud veebikontol, terminalis ja muudel viisidel (vastava partneri pakkumise kirjelduses). Kui osaleja ei esitanud ostu tehes kehtivat kaarti või ei registreerinud seda kassas/iseteeninduskassas, ei saa ta selle eest Sinu Rimi raha. 

  Osaleja ei saa Sinu Rimi raha RIMI kauplustes pakutavate RIMI kinkekaartide, alkohoolsete jookide, tubakatoodete ega kolmandate osapoolte teenuste (näiteks sündmuste piletite, ettemaksekaartide, loteriipiletite) ostmise eest.

  Osaleja võib kogutud Sinu Rimi raha summa kohta teavet saada ostutšekilt, iseteeninduskassa ekraanilt makse tegemisel, veebikontolt, mobiilirakendusest, terminalist ja teistest kanalitest.

  c. Kuidas osaleja Sinu Rimi raha kasutada saab
  Osaleja saab Sinu Rimi raha kasutada RIMI kauplustes ostude eest maksmiseks. Sinu Rimi raha saab kasutada selleks, et katta ostu väärtus kaardil oleva Sinu Rimi raha väärtusega võrdses ulatuses, kuid sellele kehtivad allkirjeldatud piirangud. 

  Olenemata sellest, kui suur on osaleja kaardil olev Sinu Rimi raha summa, ei saa osaleja katta rohkem kui 99% ostusummast. Sinu Rimi raha kasutamiseks peab osaleja enne makse tegemist teavitama RIMI kassapidajat või 
  valima iseteeninduskassas makset tehes selle valiku.

  Osaleja saab Sinu Rimi raha kasutada heategevuseks, annetades selle veebikontol või terminalis seal loetletud heategevustele. Annetused kantakse osaleja kontolt üle iga kuu viimasel päeval kell 23.59 osaleja poolt eelnevalt valitud summas. Osaleja saab igal ajal enne annetuse kontolt ülekandmist seadistusi ja annetatavat summat muuta.

  Osaleja ei saa Sinu Rimi raha kasutada RIMI kauplustes saadaolevate RIMI kinkekaartide ega kolmandate osapoolte teenuste (näiteks ürituste piletite, ettemaksekaartide, loteriipiletite) ostmiseks.

  Sinu Rimi raha kehtib 1 (üks) aasta alates selle kaardile laekumise kuupäevast. Sinu Rimi raha maksevahendina kasutades kulutatakse esmalt esimesena laekunud Sinu Rimi raha.

  d. Teistes riikides kogutud Sinu Rimi raha
  Osaleja saab kaarti kasutada mitte ainult selles riigis, kus see välja anti, vaid ka teistes Balti riikides ning koguda nendes riikides tehtud ostudelt Sinu Rimi raha. Kuid Sinu Rimi raha saab kasutada ainult selles 
  riigis, kus see koguti, nt Leedus tehtud ostude eest kogutud Sinu Rimi raha saab kasutada ainult Leedus.

  Sinu Rimi grupikonto

  a. Mõiste definitsioon
  Osaleja võib veebikonto kaudu teistest osalejatest grupi luua, kui need nõustuvad grupi liikmed olema (Sinu Rimi grupikonto).

  b. Kuidas see toimib 
  Sinu Rimi grupikonto liikmed saavad üheskoos programmi pakutavaid hüvesid kasutada. See tähendab, et Sinu Rimi grupikonto liikmed koguvad ühiselt Sinu Rimi raha, digitaalseid kleebiseid ja saavad ühiselt personaalseid pakkumisi kasutada.

  Iga Sinu Rimi grupikonto liige saab kasutada kogu Sinu Rimi raha või digitaalseid kleebiseid, mis on vastava Sinu Rimi grupi poolt kogutud. 

  Kui Sinu Rimi grupikontoga liitub uus osaleja, lisatakse tema kogutud Sinu Rimi raha ja digikleebised teiste Sinu Rimi grupikonto liikmete omadele.

  Sinu Rimi grupikontosse saab kuuluda kuni 5 (viis) liiget (sealhulgas administraator). Osaleja saab olla ainult ühe Sinu Rimi grupikonto liige. 

  c. Sinu Rimi grupikonto loomine 
  Sinu Rimi grupikonto saab luua programmi veebilehel või veebikontol toodud samme järgides. Sinu Rimi grupikonto loonud osaleja on vastava Sinu Rimi grupikonto administraator. Ainult administraator saab teisi osalejaid 
  vastava Sinu Rimi grupikontoga liituma kutsuda. Administraatori kohustus on enne isikute liikmelisuse kinnitamist kontrollida, et iga Sinu Rimi grupikonto liige nõustus liikmeks olemisega.

  d. Sinu Rimi grupikonto lõpetamine
  Olemasolevate Sinu Rimi grupikonto liikmete liikmelisuse saab lõpetada ainult administraator. Kui liige soovib Sinu Rimi grupikontost lahkuda, peaks ta paluma administraatoril end vastavast grupist eemaldada või võtma ühendust klienditoega. 

  Kui Sinu Rimi grupikonto kustutatakse, jagatakse kogutud Sinu Rimi raha Sinu Rimi grupikonto liikmete vahel võrdselt ära.

  Sünnipäeva pakkumised

  a. Mõiste
  Oma sünnipäeva puhul saab osaleja RIMI kauplustes eriallahindlust. 

  b. Kuidas see toimib
  Osaleja saab oma sünnipäeval ja teatud aja jooksul enne ja pärast oma sünnipäeva teatud kaupu allahindlusega osta.
  Allahinnatud toodete nimekiri, allahindluse suurus ja allahindluse kestvus päevades on esitatud programmi veebisaidil ning see võib aeg-ajalt muutuda.

  Partnerite pakkumised

  Partnerite ja RIMI vahelise koostöö raames võivad partnerid osalejatele eripakkumisi teha. Partnerite nimekiri võib aeg-ajalt muutuda. Teave partnerite ja nende pakkumiste kohta on saadaval veebikontol, terminalis, mobiilirakenduses ja teistes kanalites.

  Mängud ja loosimised

  Aeg-ajalt korraldab RIMI oma programmis osalejate jaoks erinevaid mänge ja loosimisi. Teave hetkel toimuvate mängude ja loosimiste kohta on saadaval RIMI veebilehel ja/või RIMI kaupluses.

  Kaardikasutuse statistika ülevaade

  Veebikonto väljal „Konto seis“ ja mobiilirakenduses (jaotises Profiil ->Ostude ajalugu) näeb osaleja oma kaardikasutuse teavet. Osaleja näeb kuni 1 (ühe) aasta ajalugu kuupäevade ja kellaaegadega, kui palju osaleja on raha kulutatud ja säästnud RIMI ja selle partnerite juures, poe nime ja asukohta, kus kaarti on tehingute jaoks kasutatud, teenitud ja kulutatud Sinu Rimi raha.

  Digikleebised

  a. Mõiste definitsioon
  Digikleebis on füüsilise kleebise elektrooniline versioon, mida RIMI klient saab koguda, registreerides kassas Kaardi.

  b. Kuidas see toimib
  Aeg-ajalt korraldab RIMI kampaania, mille ajal saab osaleja, kasutades kassas kaarti, teatud kampaania tingimustele vastamise korral, digikleebise. Digikleebiseid saadakse tšekil oleva lõppsumma alusel, pärast kõigi allahindluste rakendamist. 

  Kui kogutud on teatud arv digikleebiseid, saab osaleja õiguse teatud toodet allahindlusega osta. Näiteks võidakse kampaaniareeglitega ette näha, et osalejal on õigus saada üks digikleebis, kui ostu kogusumma on suurem kui 5 (viis) eurot. Kui ostusumma on 10 (kümme) eurot, on osalejal õigus saada kaks digikleebist.


  Osaleja näeb kogutud digikleebiste hulka veebikontol, terminalis, mobiilirakenduses ja teistes kanalites. Digikleebise kampaania teave, reeglid, allahindluse suurus ning muud üksikasjad on välja toodud RIMI kaupluses, RIMI veebilehel ja mobiilirakenduses.

  Teabe saamine

  Osaleja saab väljendada oma soovi saada RIMI-lt teavet, pakkumiste, kampaaniate, loosimiste, personaalsete pakkumiste, personaalsete soovituste, kaupluse avamise soodustuste ja muu asjakohase info kohta, erinevatel viisidel (nt sms, e-kiri, posti teel, sotsiaalmeedia, mobiiliteavitused) märkides vastava soovi kaardi registreerimisel ja/või veebikontol, mobiilirakenduses ja/või terminalis.

  Täiendavad pakkumised

  Eripakkumised lastega peredele. Kui osalejal on alla 16-aastaseid lapsi, on tal võimalik saada allahindlusi lapse/laste sünnipäevadel. Pakkumiste info leiab programmi veebilehelt ja terminalist. Allahindluste saamiseks, tuleb lapse/laste andmed registreerida kas kaupluse terminalis või sinurimi.ee veebilehel või mobiilirakenduses.

  Puldikassa

  Osalejal on võimalus RIMI kauplustes sisseoste tehes kasutada iseskaneerimise lahendust - st kasutada käsiskannerit esemete samaaegseks skaneerimiseks ja pakkimiseks ning maksta esemete eest puldikassas ilma neid lahti pakkimata. Iseskaneeriva lahenduse kasutamiseks kehtivad eraldi tingimused, mis osalejale esitatakse enne käsiskänneri esmakordset kasutamist.

  Muud hüved

  Osalejal on võimalus kasutada programmi muid hüvesid, mis võivad aeg-ajalt saadaval olla. Teave lisahüvede kohta on saadaval RIMI kauplustes ja/või programmi ja/või RIMI veebilehel ja/või terminalis ja/või mobiilirakenduses ja/või uudiskirjades.

 • Programmis osalemine

  Registreerimine

  Programmis saab osaleda ainult füüsiline isik, kes on vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastane. Programmis osalemiseks peab RIMI klient esmalt mistahes RIMI kauplusest endale kaardi ostma. Kaardi hind võib muutuda. Pärast kaardi ostmist peab Rimi klient selle registreerima, et saada osa kõigist siin tingimustes kirjeldatud hüvedest. 

  Kaardi saab registreerida terminalis ja programmi veebilehel. Kui osalejal on kaardi registreerimise kohta küsimusi, saab osaleja neid küsida RIMI kaupluses RIMI töötajate käest või võtta ühendust klienditoega. 

  Kaardi registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeedi kõik kohustuslikud väljad, mis on märgitud tärniga („*“). Teave peab olema õige. Kui osaleja ei täida kohustuslikke välju, kaarti ei registreerita. Mittekohustuslike väljade täitmine on vabatahtlik. Kui kaardi registreerimine õnnestub, teavitatakse osalejat sellest registreerimisprotsessi lõpus eriteavitusega. Õnnestunud registreerimise kinnituseks saab osaleja automaatselt saadetava e-kirja, mis tuleb registreerimisprotsessi käigus kliendi poolt antud e-posti aadressile. See e-kiri sisaldab ka e-posti kinnitamise linki, mida osaleja peaks oma e-posti aadressi kinnitamiseks kasutama. 

  Kogu asjakohane teave osaleja isikuandmete töötlemise kohta kaardi registreerimise ja programmis osalemise raames on leitav privaatsuspoliitikast.
  Alles pärast ülaltoodud protsessile vastavat kaardi õnnestunud registreerimist saab osaleja täielikult kasutada kõiki programmi hüvesid, mida on antud tingimustes kirjeldatud.

  Kui osaleja kasutab registreerimata kaarti, saab ta siiski Sinu Rimi raha koguda, nagu on kirjeldatud ülalpool punktis "Sinu Rimi raha" (b). Kuid ta ei saa seda ega muid antud tingimustes kirjeldatud hüvesid kasutada.

  Osalejal võib olla ainult üks aktiivne kaart.

  Registreerides esitatud andmete muutmine

  Osaleja võib kaardi registreerimisprotsessi käigus esitatud andmeid ise muuta. Seda saab teha terminalis, veebikontol, mobiilirakenduses või klienditoega ühendust võttes. Osaleja ei saa ise muuta nime, sünnikuupäeva ega sugu. Nende andmete muutmiseks tuleb pöörduda klienditoe poole.

  Terminal

  Kõik osalejad saavad terminali kasutada selleks, et kaarti registreerida või asendada, vaadata oma personaalseid pakkumisi, personaalseid soovitusi, partnerite pakkumisi, nädalapakkumisi ja erikampaaniaid. Samuti saab näha kogutud Sinu Rimi raha kontojääki, digikleebiste hulka, annetada Sinu Rimi raha, aktiveerida sooduskuponge ja palju muud.

  Osalejad saavad terminali kasutada füüsilise kliendikaardiga või oma mobiiltelefoniga QR-koodi skaneerimise abil, kui nende telefoni on alla laetud RIMI mobiilirakendus.

  Osaleja saab terminalis lisateavet (nt õigeid profiiliandmeid jmt) vaadata, kui läbib turvakontrolli (nt sünnikuupäeva sisestamine). 

  Osaleja võib terminali kaudu saada ka RIMI kuponge ja allahindlusi. Need pakkumised võivad aeg-ajalt muutuda. Pakkumiste kirjeldusi ja nende kasutamise juhiseid näeb terminalist.

  Veebikonto

  Programmi veebilehel saab osaleja registreerida oma veebikonto. Veebikonto registreerimise abil saab osaleja vaadata oma personaalseid pakkumisi, personaalseid soovitusi, partnerite pakkumisi, nädalapakkumisi ja erikampaaniaid. Samuti saab näha kogutud Sinu Rimi raha kontojääki, digikleebiste hulka, aktiveerida sooduskuponge ja palju muud. Uuendada oma profiiliandmeid ja muuta valitud eelistusi.

  Osaleja saab veebikonto abil luua RIMI e-poe konto, logides sisse veebikonto andmetega ja edastades vajalikku täiendavat teavet.

  Mobiilirakendus

  Kui osalejal on loodud veebikonto, saab ta programmi funktsioonidele ja hüvedele ligi ka mobiilirakenduse kaudu. Osaleja näeb mobiilirakenduses oma personaalseid pakkumisi, personaalseid soovitusi, nädalapakkumisi ja erikampaaniaid, digikleebiste hulka jne. Mobiilirakendust saab osaleja kasutada ka kliendikaardi asemel poes kassas ostu registreerimisel või käsiskänneri kasutamisel. Tulevikus saab mobiilirakenduses valida ja vaadata retsepte.

  Mobiilirakendust arendatakse pidevalt edasi, et lihtsustada klientide igapäeva elu, lisatakse uusi võimalusi ning eemaldatakse need, mis ei leia kasutust.

  Digitaalne ostutšekk

  Digitaalseid ostutšekke on võimalik alates juunikuust 2021 näha kas rimi.ee personaalsel kontol, Rimi äpis oma profiili all või tellida need e-kirja teel. Digitaalse ostutšeki nägemiseks peab klient tegema eelnevalt valiku, et soovib seda näha oma kontol ja/või saada e-kirja teel. Valiku saab teha rimi.ee personaalsel kontol või Rimi äpis.

  Klienditugi

  Küsimuste korral pakub RIMI võimalust võtta ühendust klienditoega:
  a. helistades numbril +372 605 6333;
  b. saates e-kirja aadressil klienditugi@rimibaltic.com;
  c. tavapostiga aadressil: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti
  d. võttes RIMIga sotsiaalmeedias ühendust või teiste kanalite kaudu
  e. saates mobiilirakenduses või teiste kanalite kaudu tagasisidet

  Osaleja võib klienditoe poole pöörduda seoses kõigi RIMIga seotud küsimustega. Näiteks võib klienditugi aidata kaarti registreerida või asendada, lahendada personaalsete pakkumiste probleeme jne.

  Kaardi kaotus või kahjustamine

  Kui osaleja on oma kaardi kaotanud, tuleks tal kohe klienditoega ühendust võtta.
  Pärast teavitamist blokeeritakse ajutiselt kaotatud kaart hiljemalt 1 päeva jooksul. Selle tarbeks võrdlevad klienditoe töötajad osaleja isikut sisestatud osaleja andmetega.


  Kui kaart on ajutiselt blokeeritud, tuleb osalejal osta uus kaart või asendada vana kaart, nagu on kirjeldatud punktis "Kaardi asendamine". Asendamise käigus kantakse kõik vana kaardiga seotud teave, hüved ja Sinu Rimi raha üle uuele kaardile. 

  Kui osaleja ei teavita kliendituge kaardi kaotusest, ei vastuta RIMI selle kasutamise  eest (sh kogutud Sinu Rimi raha kasutamine).

  Kui kaart on kahjustatud või osaleja tahab lihtsalt vana kaardi uuega asendada, peab osaleja ostma uue kaardi ja läbima kaardi asendamise protseduuri, mida on kirjeldatud punktis "Kaardi asendamine". Kui kaardil on nähtavad kulumise märgid ja mingeid 
  väliseid kahjustusi ei saa tuvastada, on osalejal võimalik uus kaart tasuta saada.

  Kaardi ajutine blokeerimine tähendab, et kaardi programmi raames kasutamine on peatatud, kuni edasiste sammude astumiseni. Sellisel juhul saab osaleja ajutiselt blokeeritud kaardiga seotud hüved ja andmed uuele kaardile üle kanda.

  Kaardi asendamine

  Osaleja saab soovi korral kaardi uuega asendada. Sellisel juhul peab osaleja ostma uue kaardi ning kõigi ülalkirjeldatud hüvede saamiseks selle registreerima. 
  Pärast registreerimisprotsessi käigus kogu vajaliku teabe esitamist tuvastab programmi osaleja olemasoleva kasutajana ja osalejalt küsitakse, kas ta tahab olemasolevat kaarti asendada. Osaleja peab esitama sama teabe, mis ta eelmise 
  kaardi registreerimise protsessi ajal esitas.

  Pärast osaleja tuvastamist saadetakse osaleja mobiiltelefonile koodi sisaldav SMS ja osalejal palutakse registreerimisprotsessi käigus see kood sisestada. Kinnituskood kehtib 48 tundi. Kui osaleja ei sisesta saadud kinnituskoodi 48 tunni jooksul, peab osaleja registreerimisprotsessi uuesti alustama.

  Pärast koodi korrektset sisestamist asendatakse osaleja kaart ja kõik vana kaardiga seotud teave kantakse üle osaleja uuele kaardile. 
  Pärast kaardi asendamist ei saa vana kaarti uuendada.

  Programmis osalemise lõpetamine

  Osaleja saab programmis osalemise lõpetada järgmistel viisidel:

  a. saates klienditoele vabas vormis kirjutatud avalduse või helistades neile. Kui klienditugi on osaleja isiku kindlaks teinud, blokeeritakse osaleja kaart lõplikult ja kõik osalejaga seotud andmed kustutatakse või muudetakse mitteidentifitseeritavaks;

  b. kaarti 1 (ühe) kalendriaasta jooksul mitte kasutades. Sellisel juhul blokeeritakse kaart automaatselt ja kõik osalejaga seotud andmed kustutatakse või muudetakse mitteidentifitseeritavaks; see toimub pärast seda, kui kõik kogutud Sinu Rimi raha ja digikleebised, mis kaardil olid, on aegunud. 

  Osaleja peab blokeeritud kaardi ise hävitama. 

  Kaardi lõplik blokeerimine tähendab, et kõik osalejaga seotud hüved ja andmed muudetakse mitteidentifitseeritavaks või kustutatakse pöördumatult programmist ja neile juurdepääs peatatakse.

 • Poolte õigused ja kohustused

  Lisaks antud tingimustes mujal toodud õigustele ja kohustustele on pooltel alljärgnevalt väljatoodud õigused ja kohustused.

  Rimi

  a. tagab programmi toimimise, nagu antud tingimustes on kirjeldatud; 
  b. pakub osalejale antud tingimustele vastavalt hüvesid;
  c. võib antud tingimusi ühepoolselt muuta;
  d. järgib antud tingimuste raames tegutsedes kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju;
  e. RIMI võib blokeerida osaleja kliendikaardi ning arvata osaleja välja RIMI kliendikaardiprogrammist juhul kui osaleja on rikkunud pahatahtlikult kliendiprogrammi tingimusi.

  Osaleja

  a. annab ainult korrektset ja täpset teavet ning uuendab teavet kohe, kui see muutub, ja parandab mistahes ebatäpsused;
  b. kasutab kaarti ainult ise ja ei lase teistel isikutel seda kasutada;
  c. järgib antud tingimuste raames pakutavate mis tahes kanalite, esemete ja õiguste kasutamisel seadusi ja ei riku teiste füüsiliste ja juriidiliste isikute õigusi;
  d. hoiab kaarti ja kaitseb seda kõrge temperatuuri, elektromagnetiliste mõjutuste ja mehhaaniliste kahjustuste eest. Kaarti tuleb hoida turvalises kohas, eemal mobiilseadmest, võtmetest, välgumihklitest ja sarnastest esemetest;
  e. võtab ta kohe klienditoega ühendust, kui on oma kaardi kaotanud;
  f. hävitab pärast oma programmis osalemise lõpetamist blokeeritud kaardi;
  g. kui osaleja on Sinu Rimi grupikonto administraator, tagab ta, et iga Sinu Rimi grupikonto liige on selle grupikonto liikmeks olemisega nõustunud;
  h. tegutseb alati heas usus;
  i. ei väärkasuta talle programmi raames pakutavaid hüvesid.

 • Lõppsätted

  Antud tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

  Kõik nendest tingimustest või programmist tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

  Kui kohus või muu vastava pädevusega asutus leiab, et nende tingimuste mis tahes säte on täielikult või osaliselt kehtetu või jõustumatu, jäävad antud tingimuste teised osad jõustatavateks ja siduvateks.

Viimati muudetud: 01.Jan.2021