Kategooria

Isikuandmete kirjeldus ja näited

Isikuandmed, nt nimi, perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.

Isikut tõendavad andmed, nt nimi, perekonnanimi, isikukood, kasutajanimi, erinevad ID-liigid, näiteks kliendi-ID, töötajanumber, IP-aadress, auto registreerimisnumber, eestkostja isik jne.

Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja kohta, parool, salajane küsimus, kontrollkood jne.

Isiku identiteedi autentimiseks (kinnitamiseks) kasutatav teave, nt teave elektroonilise allkirja, kehtivuse ja väljaandva asutuse kohta, paroolid, PIN-kood, salajane küsimus, füüsiline allkiri jne.

Ettevõtte teave, nt ettevõtte nimi, isiku ametinimetus jne.

Teave inimese ja ettevõtte kohta, keda see isik esindab või kelle nimel tegutseb, nt ettevõtte nimi, isiku ametinimetus, töökoht jne.

Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.

Inimesega kontakteerumiseks kasutatavad andmed, nt aadress, telefoninumber, e-post.

Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.

Demograafiaga seotud andmed, nt sünniaeg, sugu, perekonnaseis, vanus, keel, kodakondsus, riik jne.

Kasutaja genereeritud

isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine

Teave, mis näitab inimese käitumist või tegevust, nt suhtlus ja käitumine digikanalites

digikanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

klõpsuajalugu, kõige sagedamini külastatud pood, nädalaplaan / õhtusöögi plaanija, valitud retseptid, salvestatud ostunimekiri, teave tegevuste kohta meie infosüsteemides (nt sisse logitud, millised muudatused tehtud, välja logitud, andmed täidetud jne), teave juurdepääsukaartide kasutamise kohta meie ruumides (nt saabunud, ruumidest lahkunud jne), teave kohtadest, kus Minu Rimi kaarti on kasutatud jne.

Kliendivaliku andmed, nt teatiste, püsikliendiprogrammi klubide tellimine, keeleseaded jne.

Teave selle kohta, milliseid valikuid inimene on kliendina teinud, nt otseturunduse lubamine või sellest loobumine, märguanded, uudiskirjade tellimine, teatud hoiatused, püsikliendiprogrammi klubid, märgitud lemmikpood, lemmikuks märgitud tooted jne.

Liikmelisuse andmed, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendi staatus,

kliendi tüüp jne.

Teave inimese kuulumise kohta püsikliendiprogrammi või internetipoodi, nt liikmeks astumise kuupäev, kliendi staatus (nt ainult lojaalsus, ainult internetipood jne), kliendi tüüp (nt eraisik, ettevõte, meie töötaja jne), isiku konto staatus (nt aktiivne, blokeeritud, pole kontrollitud jne), kliendisegment jne.

Leibkonna andmed, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave järglaste, leibkonnas olevate loomade jne kohta.

Üksikasjad inimese leibkonna ja selle koosseisu kohta, nt teave leibkonnas olevate inimeste arvu kohta, teave järglaste, loomade, lapsendamise kohta (kui seadus nõuab) jne.

Tellimuse üksikasjad, nt tellimuse ID, tellitud tooted, tootehinnad, tarneviis jne.

Teave tellimuse kohta, nt tellimuse ID, tootenimekiri ja kogused, asendatud tooted, tarneviis, tootehinnad, ostusumma, arve/kviitung, tagastamine jne.

Makse üksikasjad, nt makse tüüp, pangakonto number, maksekaardi number, makse eesmärgi kirjeldus jne.

Teave valitud makse ja selle tüübi kohta, nt kaardi number, kaardi seerianumber, viitenumber, kontonumber, pank, kaardi kehtivuse andmed, makse eesmärgi kirjeldus jne.

Kättetoimetamise üksikasjad, nt tarnekuupäev ja -aeg, tarneaadress, kommentaarid jne.

Teave kaupade või teenuste tarnimise kohta, nt tellimiskuupäev, tarneviis, tarneaadress, tarneaeg ja kuupäev, kommentaar jne.

Tehinguteave, nt tehingu kuupäev ja koht, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne.

Lõppenud tehingute üksikasjad, nt tehingu kuupäev ja koht, makseviis, ostetud kaubad, ostusumma, kviitungi ID jne.

Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jms.

Teave varem ostetud toodete ja summade kohta (nt ostetud kaubad, kogus, ostusumma jms), sh Minu Rimi kliendikaardi kasutamise ajal registreeritud ostuandmed.

Teave töötajate hüvitiste kohta, nt

Teave töötaja saadavate hüvitiste kohta, nt ettevõtte

ettevõtte hüvitised töötajatele vastavalt sisekorrale, kehtivusajale jne.

auto, sh teave auto kohta, ettevõtte telefon, sh teave telefoni kohta, limiidid, kindlustus, kehtivusaeg, teave erisündmuse kohta, kui vastavalt sisekorrale kehtib soodustus jne.

Kliendieeliste teave, nt Minu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne.

Teave erinevate soodustuste/pakkumiste kohta, nt Minu Rimi raha, digikleebised, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg, teave erisündmuse kohta, kus vastav soodustus kehtib jne.

Praktikaandmed, nt praktikaaeg, praktikanõuded jne.

Praktika läbiviimiseks vajalik teave, nt teave omandatava kvalifikatsiooni, praktikaaja, praktikanõuete jms kohta.

Võrdlusandmed, nt konkreetse isiku tunnused jne.

Teave inimese kohta, mis on saadud teistelt isikutelt, kes annavad teavet, nt iseloomustavad isikut jne.

Tööhõive teave, nt töötamise kellaaeg ja kuupäev, töösuhe, ametikoht, töökohustused, tööluba jne.

Teave tööhõive kohta, nt tööandja nimi, töötamise kellaaeg ja kuupäev, töötamise tüüp, töökoht, töösuhte lõpetamise alus, töötunnid, tööhõive määr, ametikoht, osakond, kulukeskus, töökoht, tööülesanded, ametinimetus, tööluba, lapsevanema luba ja muud dokumendid, mis võimaldavad töösuhete sõlmimist, õigusjärglust, sisedokumentidega tutvumise kinnitust, ametikohale määratud IT-vahendeid ja õigusi, töötajale määratud materiaalset vara jms.

Pädevuse andmed, nt töökogemus, haridus, tunnistused, kursused, keeleoskus jne.

Teave inimese haridusliku ja tööalase karjääri kohta, nt haridus, töökogemus, kursused, kvalifikatsioon, tunnistused, keeleoskus, IT-oskus, teave koolitustel käimise kohta jne.

Tulemuslikkuse teave, nt eesmärgid, saavutused, tõhususe statistika jne.

Teave inimese töötulemuste kohta, nt jõudlustegur, saavutused, eesmärgid, eesmärgi saavutamine, efektiivsuse statistika, kliendi või kolleegi tagasiside inimese töötulemuste kohta jne.

Hindamisteave, nt soorituse hindamine, hinnangud, testid jne.

Teave inimese võimete hindamise kohta, nt soorituse hindamine, hinnangud, testid jne.

Kohalolu ja puudumise teave, nt tööl käimine, puhkus, haiguslehed jne.

Teave töötajate kohalolu kohta, nt haiguslehe perioodid, puhkused, puhkuselaekumiste olek, tööaeg, kõrvalekalded, põhipuhkus jne.

Tööalaste rikkumiste teave

Sise-eeskirjade ja protseduuride rikkumiste teave, nt sisekorraldused, töötajate selgitused, karistused jne.

Palkade ja hüvitiste teave, nt

Teave inimese palga ja muude hüvitiste kohta, nt palk,

palgasumma, palgatüüp, väljamaksed, hüvitised jne.

palgavorm (kuupalk, tunnipalk), lisatasu, töötajakulud jne.

Terviseandmed, nt vigastused, puue, kohustuslike tervisekontrollide tulemused jne.

Teave, mis kirjeldab inimese tervist ja meditsiinilisi seisundeid, nt vigastused, puue, füüsiline tervis, kohustusliku tervisekontrolli või sanitaartervisekontrolli tulemus jne.

Teave teiseste ametite ja huvide konfliktide kohta, nt kõrvaltöö tüüp, finantshuvid teistes ettevõtetes, huvide konfliktid jne.

Teave inimese muude ametite, omandiõiguse ja finantshuvide kohta, mis võivad põhjustada huvide konflikti, nt kõrvaltöö tüüp, kõrvaltöö tööandja nimi, huvide konflikti tüüp, huvide konflikt, aktsiate omamine, finantshuvid teistes ettevõtetes jne.

Ametiühingusse kuulumise teave

Teave   inimese ametiühingus    osalemise         kohta,  nt ametiühingu nimi jne.

Teave võimalike olukordade kohta, nt olukorra liik, olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms.

Informatsioon seoses konkreetse olukorraga, nt sündmus, vigastus, nõue jne, olukorra tüüp (nt tööõnnetus, ohutusjuhtum jne), olukorra tekkimise aeg ja kuupäev, olukorra kirjeldus, saatedokumendid jms.

Sideandmed, nt metaandmed, e-kirja sisu, telefonikõne, kõnepost jne.

Teave, mis on seotud inimesega suhtlemisega, nt metaandmed (kuupäev, kellaaeg jne) ja e-kirja sisu, telefonikõne, kõnepost jne.

Võlateave, nt töötaja võlg

kohtutäiturile või meile, äripartnerite võlg meile või teistele jne.

Võlateave, nt töötaja võlg kohtutäiturile või meile, äripartnerite võlg meile või teistele, võlasumma, leping, arved jne.

Tagasiside andmed

Teave, mille inimene on tagasiside saamiseks andnud uuringutes või muud tüüpi suhtlustes.

Asukohateave, nt riik, GPS- koordinaadid, geograafiliselt piiritletud ala jne.

Teave inimese asukoha, nt riigi, GPS-koordinaatide, geograafiliselt piiritletud ala jne kohta.

Ühenduse andmed, nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.

Teave seadme kohta, mida inimene kasutab (mobiil või arvuti), nt IP-aadress, MAC-aadress, operatsioonisüsteem, rakenduse            versioon, internetiühendus ja tüüp, brauseri tüüp, keeleseaded jne.

Krediiditeave, nt krediididokumendid, maksevõime, krediidivõime jne.

Teave inimese maine kohta seoses rahalise usaldusväärsusega,            nt         krediididokumendid, maksevõime, krediidivõime, sissetulek ja võimalikud makseteatised.

Audiovisuaalne materjal, nt foto, film, helifail, CCTV jne.

Audiovisuaalset laadi teave, mis sisaldab inimese pilti, häält või paljastab füüsilisi omadusi, nt foto, film, helifail, CCTV jms, kus inimene ja/või inimese hääl on salvestatud

Toimetuslik sisu, nt intervjuud, artiklid jne.

Teave inimese kohta, kes on kaasatud toimetuslikku materjali, nt intervjuud, artiklid jne.

Seadusliku kohustuse täitmise teave

Kõik kogutud ja juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalik teave.

Õigusnõuete haldamise teave

Kogu teave, mida kogutakse ja kasutatakse õigusnõuete kaitsmiseks, kehtestamiseks ja teostamiseks.