0
Liim Technicqll 5g

Liim Technicqll 5g

1
99 € /pcs.

1,99 €/pcs.

In cart:
1

Maximum amount is reached

 • Country of origin

  Poland

 • Brand

  Technicqll

 • Amount

  1 pcs.

Product description

 • Ühekomponentne vedel, läbipaistev liim liimib mõne sekundiga kummi, metalli, portselani, nahka, puitu ja kõvasid plastmasse.

  Pole ette nähtud polütetrafluoroetüleeni (teflon), polüpropüleeni, polüetüleeni liimimiseks.

  Võib liimida kombineeritud materjale (kumm + metall, plastmass + metall jne). 5ml pudelit sisaldab ca 100 tilka liimi.

  Parim enne: vaata tuubi alt.

Instructions

 • Liimitav pind peab olema puhas ja kuiv. Poorseid pindu tuleb enne kergelt niisutada. Enne esmakordset kasutamist - tuubi avamiseks kasutage kaane valget osa, seejärel keerake peale läbipaistev aplikaator ning pigistage vähene kogus liimi ühele liimitavale pinnale. Enne kaane pealeasetamist tuleb aplikaatori pilu korralikult ära puhastada, et vältida selle kinniliimumist. Hoida vertikaalses asendis kuivas ja jahedas kohas.

Warning!

 • HOIATUS! Oht tervisele. H315 Põhjustab nahaärritust. H319 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Üldised ohutusnõuete tähistused. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetustöö. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Reaktsioon. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P332+P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. EUH 202 Tsünoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Product information and pictures have been prepared for information purposes only, and are designed to enhance your shopping experience on the RIMI website. The actual appearance of the product may differ slightly from the picture. Received goods may be in different packaging and look different or might be in different shape. While we have taken care in preparing this information and believe it is accurate, you should read the information on product packaging and label prior to use. You should note that products and their ingredients are subject to change. RIMI is unable to accept liability for any incorrect information presented on website.

Liim Technicqll 5g

Liim Technicqll 5g

1
99 €/pcs.

1,99 € /pcs.

1

Maximum amount is reached

My account

Delivery
0 EUR