Rimi mobiilirakenduse isikuandmete töötlemine

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitsevoliniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Peame teie isikuandmete töötlemisel oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame käesolevas teabetekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid meie mobiilirakenduste kasutamise raames töötleme.

Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?

Mobiilirakenduse kasutuse haldamine

Me töötleme Teie isikuandeid, tagamaks, et Te saate kasutada meie mobiilirakendust ja kõiki mobiilirakenduse funktsioone. Me töötleme Teie isikuandmeid, mille Te olete meile esitanud, lubades funktsioonid, mille puhul peame töötlema Teie isikuandmeid, et Te saaksite kasutada mobiilirakenduse teatud funktsioone, nt olete lubanud Teie asukoha kindlaksmääramise, vöötkoodi skannimise, ostunimekirja saatmise sõbrale, teatud koostisainete või toodete väljajätmise tootenimekirjast, kliendiprogrammi profiilil sisselogituna hoidmise jne.

Isikuandmete liigid

 • Asukohaandmed
 • Teave valitud kaupluse kohta
 • Teie salvestatud retseptid
 • Välditavate toodete/koostisainete nimekiri
 • Juurdepääs kaamerale
 • Eelistused
 • Ostunimekirjas olevad kaubad
 • Ostunimekirja saaja-posti aadress või telefoninumber

Seaduslik alus

 • Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks

Säilitamisperiood

 • 30 päeva pärast rakenduse viimast kasutamist
 • Ostunimekirja saaja postiaadress või telefoninumber - 3 päeva pärast ostunimekirja saatmist

Kasutame automatiseeritud otsusetegemist, sealhulgas profileerimist, et pakkuda teile spetsiaalseid pakkumisi ja muid soodustusi. Selleks analüüsime teie isikuandmeid ja ostueelistusi spetsiaalsete algoritmidega. Meie teostatud tegevused ei too teile kaasa seadusjärgseid ega muid sarnaseid mõjusid.

Näiteks viime tootenimekirjas allapoole tooted, mis sisaldavad Teie poolt pigem välditavaks märgitud koostisaineid. Samuti ei kuva me Teile retsepte, mis sisaldavad neid koostisaineid või tooteid.

Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas profileerimisest, ei saa te meie mobiilirakendust kasutada.

Samuti töötleme teavet selle kohta, kuidas Te mobiilirakendustega suhtlete.

Isikuandmete liigid

 • Logiandmed, kui avate mobiilirakenduse, muudate andmeid või teete mobiilirakenduses muid toiminguid.

Seaduslik alus

 • Meie õiguslik huvi

Kliendiprogrammis Sinu Rimi osalemise haldamine

Töötleme teie isikuandmeid, et hallata Teie osalemist kliendiprogrammis Sinu Rimi. Kui Te kasutate meie mobiilirakendust koos kliendiprogrammiga Sinu Rimi, kohaldatakse isikuandmete töötlemiseks kliendikaardikasutajate antud nõusolekuid ja nende suhtes kehtivaid tingimusi. Teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kliendiprogrammis Sinu Rimi töötleme, leiate siit.

Statistilised, analüüsi- ja turu-uuringute otstarbed

Töötleme teie isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks. Nende otstarvete jaoks ei töötle me teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik teid spetsiifiliselt tuvastada.

Isikuandmete liigid

 • Teave selle kohta, kuidas Te mobiilirakendustega suhtlete
 • Seadme liik, opsüsteemid ja versioonid

Seaduslik alus

 • Töötlemine on vajalik aruannete ja statistika koostamiseks, mida soovime teha meie teenustele tagasiside ja hinnangu saamiseks.

Säilitamisperiood

 • 38 kuud

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Teilt endalt

Me kogume isikuandmeid, mida Te meile esitate, näiteks kui osutate, milliseid koostisaineid vältida, kui lubate meil pääseda juurde asukohaandmetele ja kui uuendate andmeid kontol Sinu Rimi.

Kliendiprogramm Sinu Rimi

Kui Te logite sisse oma kliendikontole Sinu Rimi, kuvame Teile andmeid, mida Te olete esitanud ja mida me kliendiprogrammis Sinu Rimi töötleme.

Isikuandmete jagamine

Teenusepakkujad

Et täita teie suhtes oma kohustusi, jagame teie isikuandmeid meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega, näiteks et tagada meie mobiilirakenduse korrektne toimimine. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga teie isikuandmeid kaitsma.

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Oleme seadusega kohustatud vastava nõudmise korral esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime oma seadusjärgsete nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks edastada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele.

Kus töötleme teie isikuandmeid?

Töötleme teie isikuandmeid alati ELi/EMP siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Säilitame kõiki andmeid, mida me mobiilirakenduse kasutuse haldamiseks töötleme, 30 päeva pärast rakenduse viimast kasutust. Statistilisel, analüüsi- ja turu-uuringute otstarbel kasutatavaid andmeid säilitatakse 38 kuud.

Igal juhul ei säilitata kõiki Teilt saadud isikuandmeid üle 30 päeva pärast seda, kui olete mobiilirakenduste kasutamise lõpetanud, erandiks vaid isikuandmed, mis on Teilt saadud kliendiprogrammi Sinu Rimi ulatuses; neid säilitatakse kliendiprogrammi Sinu Rimi eraelu puutumatuse põhimõtetes kirjeldatud ajavahemikul.

Teie õigused

Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

Palun võtke teadmiseks, et meie eesmärk pole Teid tuvastada, välja arvatud juhul, kui olete oma Sinu Rimi kliendikontole sisse loginud.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Saate mobiilirakenduse kaudu igal ajal oma Sinu Rimi kliendikontole sisse logida ja vaadata, millist konkreetset teavet meil Teie kohta on.

Isikuandmete parandamine

Kui Teie meelest on Teid puudutav teave vale või puudulik, on Teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Teatavat Teid puudutavat teavet saate ise ajakohastada, kui logite mobiilirakenduse kaudu oma Sinu Rimi kliendikontole sisse. Kõiki muid oma isikuandmeid saate kliendiprogrammis Sinu Rimi ajakohastada kliendiprogrammi Sinu Rimi eraleu puutumatuse põhimõtetes kirjeldatud viisil.

Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimuste korral on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

Andmete ülekandmise õigus

Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitsevolinikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber  10263574

Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti

Telefoninumber: +373 6059400

E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

Klienditoe kontaktandmed

Telefoninumber:  6056333

E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

Andmekaitseametniku kontaktandmed

E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.