Pretensiooni esitamine kauplejale

Esitamise õigus kehtib 2 aastat

Kui klient on toodet tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on kliendil õigus esitada pretensioon kauplejale kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest. Kaebus tuleb esitada kauplejale hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

Kaebused lahendatakse kliendile sobivas Rimi kaupluses. Klient võib kaebuse esitada nii kirjalikult kui suuliselt. Kui kliendil ei ole võimalik kauplusesse pöörduda, võib kaebuse esitada ka e-posti teel klienditugi.ee@rimibaltic.com või telefoni teel 6 056 333.

Kaebuse esitamiseks tuleb kliendil esitada kauplejale toode, millel puudus esineb ja selle ostu tõendav dokument või selle koopia (ostutšekk või mõni muu ostu tõendav dokument).

Kaebuses on kliendil oluline märkida järgmised andmed:

  • Kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post, postiaadress)
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Tootel esineva puuduse lühikirjeldus
  • Soovitav lahendus

Kliendi kirjalikule kaebusele peab kaupleja vastama 15 päeva jooksul.

Kui tootel esineva puuduse näol on tegemist tootmisdefektiga, otsustab kaupleja, kas toode tasuta parandada või asendada uuega. Juhul, kui toote parandamine ebaõnnestub või ei ole võimalik ning kauplejal ei ole võimalust ka toodet asendada, on kliendil õigus nõuda toote eest raha tagasi. Lubatud on ka teistsugused kokkulepped kliendiga – näiteks puudusega toode asendatakse teise tootega või hüvitatakse kliendile kinkekaartides.

Kui kauplejal on põhjust kahelda, kas tootel ilmnenud puudus on tingitud tootmisveast või on selle põhjustanud klient, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist kauplejal. Kuue kuu möödudes tuleb tõendamisega seonduv kauplejaga eraldi kokku leppida.

Pretensiooni esitamise õigust tuleb eristada tootele antud garantiist – garantii on tootja või kaupleja vabatahtlik lisandväärtus kaubale. Juhul, kui tootele on väljastatud garantii, tuleb selle tingimustest klienti eraldi teavitada.

Lisainfot kauplejale pretensiooni esitamise kohta saab Rimi kliendiinfo telefonil: 6 056 333

Kui kaupleja keeldub kliendi kaebust lahendamast või klient ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega, võib esitada avalduse kaebuse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn. E post: avaldus@komisjon.ee Telefon 6201 920. Rohkem infot www.komisjon.ee.

Komisjon võib põhjendatud juhtudel jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada mh juhul, kui  vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro või vaidlus on perspektiivitu.

Riiklikku järelevalvet tarbijakaitse seaduse ja teiste õigusaktide alusel tarbijale antud õiguste tagamise üle teostab Tarbijakaitseamet. Rohkem infot www.tarbijakaitseamet.ee.