Värskuse garantii reeglid

Rimi „Raha tagasi garantii“ reeglid

 • “Raha tagasi garantii” kehtib ainult mõistlikes kogustes enda tarbeks ja mitte hulgi ärilisteks otstarveteks ostetud kaubale.
 • Tagastatava tootega peab olema kaasas ostutšekk. Nii toode kui ostutšekk on mõlemad vajalikud.
 • „Raha tagasi garantii“ raames tuleb kaebus ebakvaliteetse või kliendi ootustele mittevastava toote suhtes Rimile edastada toote säilivusaja jooksul ja mitte hiljem kui ostule järgneval päeval. Tooted, millel puudub pakend ja säilivusaeg, nagu näiteks puu- ja köögiviljade puhul, tuleb kaebus esitada samal või järgmisel päeval pärast ostu sooritamist.
 • Garantii kehtib toodetele, mis ei vasta kvaliteedinõuetele või ei vasta kliendi ootustele selle toote suhtes, aga mille ostujärgsed säilitamistingimused on olnud tootja nõuetekohased. Säilitamistingimused on saadaval toote pakendil. Juhul, kui tootel puudub pakend, eeldatakse, et toodet säilitatakse toatemperatuuril.
 • Rimi Eesti Food AS võib programmi muuta või lõpetada teavitades sellest oma kliente kodulehel vähemalt 1 kuu ette. Värskuse garantii reeglid kehtivad kõikidele toodetele ja kaupadele, mis on soetatud programmi kehtivuse ajal.

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

 • Muuhulgas on tarbijal võlaõigusseadusest tulenevalt juhul, kui asi ei vasta koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas lepingutingimustele, õigus nõuda mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödudes puuduse avastamisest, asja parandamist või asendamist.
 • Ja alles siis, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, nõuda ka lepingust taganemist ja asja ostuhinna tagastamist.
 • Võlaõigusseadusest tulenevate õiguste kasutamisel värske toidu kategooria toodete suhtes, tuleb tarbijal tõendada kaebusega seonduvaid asjaolusid.

“Raha tagasi garantii” kehtib järgmistele toodetele:

 • Puu- ja köögiviljad
 • Liha
 • Kala ja merannid
 • Rimi köögi tooted
 • Pagaritooted
 • Leivatooted
 • Piimatooted
 • Garantii kehtib toodetele, mis ei vasta kvaliteedi nõuetele.

Näiteks: ostad pakendatud kobartomateid ning koju jõudes avastad, et osad tomatid pakis on halva kvaliteediga. Ootame Sind tagasi kauplusesse koos tomatipaki ja ostutšekiga ning maksame raha 100% tagasi või anname Sulle soovi korral uue tomatipaki. Puu- ja köögivilja puhul tuleks kaup tagasi tuua esimesel võimalusel aga mitte hiljem, kui järgmisel päeval.