Võida Apple Airpods kõrvaklapid tarbijamängu reeglid

 1. Sinu Rimi kliendikaardi tarbijamäng (edaspidi Kampaania) leiab aset Rimi e-poes ajavahemikul 02.03. – 31.03.2021.
 2. Kampaania Korraldaja on Rimi Eesti Food AS, registrikood 10263574, aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Harjumaa.
 3. Kampaania Läbiviija on Rimi Eesti Food AS, registrikood 10263574, aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Harjumaa.
 4. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel https://www.rimi.ee/sinu-voit/kampaaniareeglid
 5. Kokku loositakse 10 auhinda / Airpods 2
 6. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaaniaperioodi jooksul kas laadida alla Rimi äpp, kui seda veel ei ole ning kasutada seda erinevate toimingute tarbeks. Näiteks aktiveerida personaalsed pakkumised, koostada ostunimekirja jne.
 7. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, kasutades Rimi äppi aktiivselt kogu kampaania perioodi jooksul.
 8. Loosis osalevad vaid kliendikaardi omanikud, kes on andnud selleks nõusoleku.
 9. Loosis osalejad nõustuvad, et Rimi jagab võitjate andmeid Rimi kodulehel ning võtab võitjatega ühendust, et auhind kätte toimetada.
 10. Privaatsuspoliitika on leitav: rimi.ee/Privaatsuspoliitika/kampaaniamangude-isikuandmete-tootlemine
 11. Rimi on tarbijamängu käigus kogutud isikuandmete Vastutav töötleja.
 12. Loosimistel osalevad kõik perioodil 02.03.- 31.03.2021 kampaania tingimustele vastavalt Rimi äppi kasutanud inimesed. Auhindade loosimine toimub 5. aprillil.
 13. Võitjate andmed (eesnimi ja kliendikaardi neli viimast numbrit) avaldatakse veebilehel rimi.ee/sinu-voit hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale punktis 12 toodud loosimise kuupäeva.
 14. Läbiviija teavitab auhindade saajaid võidust Rimi kliendikaardi kontol esitatud kontaktandmete kaudu, kas kirjalikult e-maili, lühisõnumi või suuliselt telefonikõne teel.
 15. Võitjatega võtab ühendust Rimi ning lepitakse kokku auhindade üleandmine.
 16. Auhindu ei vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania Korraldaja võtab enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 17. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 25. aprilli 2021 on Korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
 18. Pärast 25. aprilli 2021 auhindu enam ei väljastata.
 19. Kampaania auhindu ei saa võita Läbiviija ja Korraldaja poolt kampaania teostusega otseselt seotud töötajad.
 20. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest rimi.ee veebilehe vahendusel.
 21. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldajale: Rimi Eesti Food AS, registrikood 10263574, aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Harjumaa. Kontakt: klienditugi@rimibaltic.com märgusõna ”Sinu Rimi, Sinu võit”. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
 22. Kampaania lisainfot saab e-maili teel: klienditugi@rimibaltic.com