Klient

Meie jaoks on oluline see, et tunneksid end turvaliselt kui jagad meiega enda personaalseid andmeid. Sel põhjusel räägime avalikult ning selgelt sellest, kuidas me personaalseid andmeid töötleme.

Sinu Rimi kliendiprogrammi isikuandmete töötlemine

Võtame Teie privaatsust väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate oma isikuandmeid meiega. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada Teie isikuandmete kaitse, ja tagame Teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid Sinu Rimi kliendiprogrammi raames.

Vastavalt Sinu Rimi kliendiprogrammi tingimustele on meil kohustus esitada Teile nii personaalseid pakkumisi ja ettepanekuid, mis on eritellimusel Teie jaoks tehtud, kui ka muid eeliseid. Selleks peame hindama Teie kohta olemasolevat teavet ning seda, millised kaubad Teile meeldivad ja millised on Teie ostuharjumused, st looma Teie kliendiprofiili.

 • Mis teavet me kogume ja miks seda teeme?

  Registreerimise ja liikmesuse haldamine

  Töötleme teie isikuandmeid, et hallata teie registreerimisprotsessi ja liikmesust Sinu Rimi kliendiprogrammis.

  Et saaksime teid registreerida Sinu Rimi kliendiprogrammis ja teie liikmesust hallata, on vajalik, et jagaksite meile lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks oma isikuandmeid (registreerimisprotsessis on vajalikud andmed märgistatud tärniga (*)). Kui te neid andmeid ei esita, ei saa te Sinu Rimi kliendiprogrammis osaleda. Kui teil ei ole võimalik mõnda kohustuslikku nõutud välja täita, siis palun võtke ühendust klienditoega.

  Võite registreerida ja autentida ennast Sinu Rimi kliendiprogrammi kolmandate osapoolte poolt, näiteks Google, Facebook jne, pakutavate tööriistade abil. Kui teil on Sinu Rimi profiil juba olemas, saate oma Sinu Rimi profiilile ligi pääseda ka nende kolmandate osapoolte tööriistade abil. Teie andmeid kasutatakse selleks, et teiega suhelda, teie päringutele vastata, teie andmete täpsuse ja uuendamise tagamiseks, teie registreerimise kontrollimiseks või eelneva Sinu Rimi kaardi asendamiseks (kui vana on kadunud, ei tööta vms) uuega, teie isiku tuvastamiseks või teie seostamiseks vastava Sinu Rimi kaardi kasutajaga (vajadusel), et saaksite luua Sinu Rimi profiili või sellele ligi pääseda ja seal asjaomast teavet näha, et teiega vajadusel ühendust võtta ja vajalikku teavet jagada (nt muudatused tingimustes, maha unustatud ostud, maha unustatud rahakott või probleemid ülekannetega).

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Autentimisteave, nt teave elektroonilise allkirja, salasõna, salaküsimuse, kinnituskoodi jne kohta.
  • Liikmesusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Teave kliendi eelistuste kohta , nt Sinu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne.
  • Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jne.
  • Andmed kliendi valikute kohta, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

  Seaduslik alus:

  • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“
  • Kasutame Teie mobiiltelefoninumbrit, et saaksime Teie poole pöörduda kiireloomulistes küsimustes, mille puhul on oluline, et saaksime Teiega kohe ühendust. Kasutame Teie e-posti aadressi selleks, et anda teile teavet Sinu Rimi kliendiprogrammi kohta (nt muudatused süsteemis, tingimustes, privaatsuspoliitikas, registreerimiskinnituste saatmine ürituste puhul, kus olete avaldanud soovi osaleda jne). Telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutatakse samuti registreerimise kinnitamiseks ja Sinu Rimi kaardi asendamiseks.
  • Üldiseks suhtlemiseks kasutame muid platvorme (kodulehekülg, terminal, mobiilirakendus jms).
  • Sinu Rimi kliendiprogrammiga liitudes kinnitate, et Teie esitatud isikuandmed on õiged ja täpsed ning et te olete vähemalt 16 aastat vana. Ebatäpsuste puhul tuleks need viivitamatult parandada.

  Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine

  Töötleme Teie isikuandmeid, et hallata personaalseid pakkumisi ja muid soodustusi, näiteks soodustused sünnipäevadel, osalemine konkreetsetes tegevustes ja erisündmustel. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindla pakkumise jaoks.

  Kui tutvustame Sinu Rimi kliendiprogrammi raames täiendavaid soodustusi või pakkumisi, kus palume Teil avaldada täiendavaid isikuandmeid, või kui soovime kasutada juba olemasolevaid andmeid muudel põhjustel, anname teile vastavat teavet isikuandmete töötlemise kohta uusi isikuandmeid küsides või uusi otstarbeid tutvustades.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Liikmesusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Teave kliendisoodustuste kohta , nt Sinu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne.
  • Leibkonda käsitlev teave, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave laste ja leibkonda kuuluvate loomade kohta jne.
  • Andmed kliendi valikute kohta, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed, nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.
  • Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jne.

  Seaduslik alus:

  • Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, et pakkuda Teile personaliseeritud pakkumisi ja muid Sinu Rimi kliendiprogrammi soodustusi. Selleks analüüsime Teie poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid, mida me Teie käitumise põhjal dedukteerime (nt Teie ostutehingud, kohad, kus Teie Rimi kaarti kasutati, logimine Sinu Rimi profiilile jne) üldise valemi või spetsiifiliste algoritmide alusel. Meie teostatud tegevused ei too Teile kaasa seadusjärgseid ega muid sarnaseid mõjusid.

  Teile peamiste soodustuste pakkumiseks kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, mis põhineb ainult üldisel valemil, mida kohaldatakse kõigile Sinu Rimi kliendiprogrammi liikmetele. See ei põhine Teie eelistustel, käitumisel või muudel omadustel ning me ei prognoosi ega hinda Teie käitumise või eelistuste mis tahes aspekte, et selliseid eelistusi pakkuda.

  Näiteks kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemist Teie Sinu Rimi kaardile vastavat summat Sinu Rimi raha kandes, tuginedes arvutustele, mis võtavad arvesse Teie ostusummat ja seda, milliseid tooteid te ostsite. Toetudes reeglile, et Sinu Rimi raha ei kogune alkohoolsete jookide ostmisel, kustutab süsteem sellised tooted automaatselt korvist ja jätab need Sinu Rimi raha arvutamisel välja. Näiteks Teie sisestatud sünniajale tuginedes määrame, millal teile kehtivad meie sünnipäevasoodustused. Selle põhjal, milliseid eeliseid te kasutate või ei kasuta, määrame Teile muud Sinu Rimi püsikliendiprogrammi eelised.

  Et saaksime Teile pakkuda personaalseid pakkumisi (ja vahel ka muid eeliseid), peame koostama Teie profiili, st kasutama teatud algoritme, mille abil analüüsida Teie eelistusi, käitumist ja muid sarnaseid omadusi.

  Näiteks analüüsitakse konkreetsete algoritmide abil Teie esitatud isikuandmeid (sugu, sünniaeg jms) ja Teie ostutehinguid (ostu sooritamise koht, ostetud tooted jms), et luua personaalseid pakkumisi, mis on koostatud just Teile. Teie ostutehingute põhjal võime esitada Teile ka personaalseid soovitusi Sinu Rimi kliendiprogrammi muude eeliste kohta.

  Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas profileerimisest, ei saa te Sinu Rimi kliendiprogrammis osaleda, sest personaalsed pakkumised ja eelised on Sinu Rimi kliendiprogrammi väga oluline ja põhiline osa.

  Otseturundus

  Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et saata teile otseturundusalast teavet, nt personaalseid pakkumisi ja ettepanekuid, teavet allahindluste, soodustuste, müügi, erikampaaniate, meie uudiste jms kohta Teie valitud suhtluskanalisse, nt post, SMS, e-post, sotsiaalvõrgustikud, tõukemärguanded jne

  Palun pange tähele, et kui soovite saada otseturundusmaterjale sotsiaalvõrgustiku kaudu, kasutame Teie mobiiltelefoni numbreid või e-posti aadressi, et Teiega sotsiaalvõrgustikes ühendust võtta.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne.
  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Liikmesusteave, nt liikmeks saamise kuupäev, kliendistaatus, klienditüüp jne.
  • Teave kliendisoodustuste kohta , nt Sinu Rimi raha, sünnipäeva allahindlused, kehtivusaeg jne.
  • Leibkonda käsitlev teave, nt leibkonnas olevate inimeste arv, teave laste ja leibkonda kuuluvate loomade kohta jne.
  • Ostuajalugu, nt teave varem ostetud toodete ja summade kohta jne.
  • Andmed kliendi valikute kohta, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

  Seaduslik alus:

  • Teie nõusolek

  Säilitamisperiood:

  • Nii kaua, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.

  Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, et tagada personaalne ja tõhus otseturundusalane suhtlus. Selleks arvestame Teie poolt esitatud isikuandmete (nt linn) ja andmetega, mille me Teie käitumise põhjal dedukteerime (nt pood, kus te ostud sooritate). Näiteks võib teave mingi konkreetse poe uue teenuse kohta pakkuda huvi ainult neile liikmetele, kes sooritavad oma ostud vastavas poes. Seetõttu teeme otsuse saata teatised ainult neile liikmetele, kes on vastavas poes sisseoste teinud. Meie teostatud tegevused ei too Teile kaasa seadusjärgseid ega muid sarnaseid mõjusid.

  Kampaaniamängud

  Töötleme Teie isikuandmeid, et saaksite osaleda kampaaniamängudes, kui olete neis osalemiseks soovi avaldanud. Töötleme Teie isikuandmeid võitja väljaselgitamiseks ja väljakuulutamiseks ning Teie tuvastamiseks lotovõitude väljaandmisel.

  Palun pange tähele, et avaldades soovi kampaaniamängudes osaleda, nõustute sellega, et Teie Sinu Rimi kaart osaleb meie ja meie tarnijate automaatsetes kampaaniamängudes ilma teid sellest lisaks teavitamata. Teave tarnijate kohta, kes korraldavad automaatseid loosimisi ja kellega me Teie isikuandmeid jagame (nt Sinu Rimi kaardi number või Teie kontaktandmed) on saadaval siin. Teie isikusamasust kontrollitakse auhinna väljastamisel ning erinevuste korral seda ei väljastata.

  Loe rohkem teavet, kuidas töötleme Teie isikuandmeid, kui osalete kampaaniamängudes >

  Registreerimise ja liikmesuse haldamine meie e-poes

  Töötleme Teie isikuandmeid meie veebipoes Teie soovil profiili loomiseks ja veebipoe teenuste kasutamiseks.

  Kui teil on nii Sinu Rimi profiil kui ka profiil veebipoes, on osad väljad mõlema profiili jaoks ühised, nagu näiteks nimi, telefoninumber, e-post jne. Selliste väljade muutmisel ühes profiilis tehakse vastavad muudatused ka teises profiilis.

  Loe teavet, kuidas Teie isikuandmeid veebipoe kontekstis töötleme ->

  Statistilised ja turu-uuringute otstarbed

  Töötleme Teie isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks, parandamiseks ja laiendamiseks. Nende otstarvete jaoks ei töötle me Teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik teid spetsiifiliselt tuvastada.

  Isikuandmete liigid:

  • Demograafilised andmed, nt sünniaeg, sugu, kodakondsus jne.
  • Andmed kliendi valikute kohta, nt teatiste ja kliendiprogrammi klubiteadete tellimine, keeleseaded jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.

  Seaduslik alus:

  • Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides oma teenuseid parandada ja laiendada.

  Säilitamisperiood:

  • Seni, kuni see on vajalik, et saaksime täita oma õigustatud huvi.

  Infoturbe eesmärgid

  Töötleme Teie isikuandmeid võimalike ohtude, pettuste või ebaseaduslike tegevuste tuvastamiseks ja selleks, et kaitsta süsteeme ja andmeid lubamatute muudatuste eest ja säilitada ühtsust. Me kontrollime („auditilogi“) nii Teie kui ka meie tegevust meie süsteemides, millele on antud juurdepääs nii Teile kui ka meile. Näiteks kontrollime („auditlogi“) me siis, kui Teie ise või meie Teie soovil logime Teie Sinu Rimi profiilile, teete/teeme muudatusi andmetes või viime süsteemisiseselt läbi muid tegevusi.

  Isikuandmete liigid:

  • Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kliendi-ID jne.
  • Autentimisteavent teave elektroonilise allkirja, salasõna, salaküsimuse, kinnituskoodi jne kohta.
  • Andmed ühenduse kohta , nt seadme tüüp, operatsioonisüsteemid ja versioon, ajavöönd, brauseri tüüp jne.
  • Suhtlusandmed, nt metaandmed, e-kirja sisu, telefonikõne, kõnepost jne.
  • Kasutaja poolt genereeritud isikuandmed nt teave tegevuste kohta meie infosüsteemides, käitumine digitaalkanalites, salvestatud ostunimekiri, lemmikpood jne.
  • Muud andmed, mis on eesmärgi täitmiseks vajalikud

  Seaduslik alus:

  Meie õigustatud huvi infoturbe tagamiseks.

  Säilitamisperiood:

  • Kuni 18 kalendrikuud, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab pikemat säilitamisperioodi.

  Pettuste ennetamine ja õigusnõuete käsitlemine

  Võime töödelda Teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, sealhulgas pettuste või ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks ja/või peatamiseks, avastatud probleemide kohta tõendite kogumiseks ja olukorra haldamiseks, samuti meie toodete või teenuste väärkasutuse peatamiseks.

  Isikuandmete liigid:

  • Kõik isikuandmete liigid, mis on selles privaatsuspoliitikas välja toodud.
  • Iseskaneeriva lahenduse kasutamise korral säilitame ka teavet läbiviidud täpsuskontrollide tulemuste kohta.

  Seaduslik alus:

  • Meie õigustatud huvi.

  Säilitamisperiood:

  • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“

  Võime kasutada Teie esitatud kontaktandmeid Teiega ühenduse võtmiseks juhul, kui oleme tuvastanud probleemi seoses Teie Sinu Rimi kaardi või meie toodete või teenuste kasutamisega, nt tuvastasime probleemid seoses tehinguga või unustasite iseskaneeriva seadme üle anda jne.

  Iseskaneeriva lahenduse korral kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sh profileerimist. See põhineb kindlaksmääratud üldisel valemil, mida kohaldatakse kõigile iseskaneeriva lahenduse kasutajatele, nt kasutaja konkreetne tegevus, varasemate täpsuskontrollide tulemused jne. Kui kindlaksmääratud valem toimib, käivitab süsteem Teie skannitud korvi osalise või täieliku täpsuskontrolli. Selline tegevus ei avalda teile mingit olulist mõju. Sellise tegevuse tulemus on see, et poetöötaja skannib Teie ostukorvi uuesti. Kui te ei soovi osa saada automatiseeritud otsuste tegemisest, sealhulgas profileerimisest, ei saa te meie mobiilirakendust kasutada.

 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

  Teilt endalt

  Kogume isikuandmeid, mida te meile otse ja kaudselt edastate. Siis, kui registreerute Rimi kliendiprogrammi liikmeks, võtate meiega ühendust ning kasutate Sinu Rimi kaarti meie süsteemides, platvormidel ja tööriistu kasutades.

  Kontserni ettevõtted

  Kui olete sellise Sinu Rimi kliendiprogrammi liige, mida haldab muu Rimi kontserni kuuluv ettevõte muus Balti riigis ning kasutate Sinu Rimi kaarti või platvorme meie riigis, siis näitame teile sujuva kogemuse pakkumise eesmärgil teiselt Rimi kontserni kuuluvalt ettevõttelt saadud isikuandmeid, mida olete otse või kaudselt ise esitanud vastavale Rimi kontserni kuuluvale ettevõttele, kelle Sinu Rimi kliendiprogrammi liige te olete.

  Kolmandad osapooled

  Kui otsustate registreeruda Sinu Rimi kliendiprogrammi liikmeks või logite oma Sinu Rimi profiilile kolmandate osapoolte (nt Google, Facebook jms) poolt pakutavate tööriistade abil, volitate seda kolmandat osapoolt jagama ja meid vastu võtma teavet, mis on vajalik Teie registreerimiseks Sinu Rimi kliendiprogrammi liikmeks ja/või Teile ligipääsu andmiseks Sinu Rimi profiilile. Igal sellise juhtumi korral edastame Teile üksikasjaliku teabe selle kohta, milliseid andmeid meiega jagatakse.

 • Isikuandmete jagamine

  Teenusepakkujad

  Võime jagada Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks:

  • andmemajutusteenused;
  • kasutajate autentimise teenused;
  • infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
  • kliendiandmete analüüsi ja isikupärastatud pakkumiste loomise teenused;
  • otseturundussõnumite edastamise teenused;
  • kliendiprogrammiga seotud turundustegevuse teenused;
  • veebi-/mobiilirakenduste arendus- ja hooldusteenused.
  • klientidele osutatavad kõnekeskuse teenused;
  • eeliste pakkumine kliendiprogrammi raames.

  Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on kohustatud ka kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga Teie isikuandmeid kaitsma.

  Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

  Oma õiguslike kohustuste täitmiseks võime Teie isikuandmed edastada õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, kui nad seda nõuavad. Võime edastada ka Teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel.

  Kontserni ettevõtted

  Võime jagada Teie isikuandmeid asjakohaste Rimi Baltic kontserni kuuluvate ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  Automaatsete loosimiste korraldajad

  Võime jagada Teie teatud isikuandmeid (nt Sinu Rimi kaardi number, Teie kontaktandmed) oma koostööpartneritega, kes korraldavad automaatseid loosimisi, kui olete avaldanud soovi neis osaleda. Rohkem teavet niisuguste loosimiste kohta saate lõigus „Mis teavet me kogume ja miks seda teeme“ olevast alajaotusest „Kampaaniamängud“.

 • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

  Töötleme Teie isikuandmeid alati EL-i/EMP siseselt.

  Teatud juhtudel võivad lepingulised teenusepakkujad kanda Teie isikuandmed üle väljapool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki või neid seal töödelda. Teie isikuandmetele piisava kaitse tagamiseks teeme me nende edastamisel väljapool EL/EMP-d asuvasse riiki kindlaks, et Teie isikuandmete kaitseks on olemas piisavad kaitsemeetmed. Näiteks vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele, mille kohaselt vastav riik tagab isikuandmete kaitsmise piisaval tasemel EL-i-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shieldi sertifikaadi, standardse lepinguklausli vms alusel. Rakendatud isikuandmete kaitse meetmete kohta saate teavet, kui esitate meile kirjaliku taotluse.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säiliatakse?

  Kõiki Teilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis nii kaua, kuni osalete Sinu Rimi kliendiprogrammis või mõnes selle osas.

  Kui te ei kasuta oma Sinu Rimi kaarti ostude sooritamisel ühe aasta jooksul, siis pärast ühe aasta pikkuse perioodi möödumist ja kogunenud Sinu Rimi raha ning digikleebiste kehtetuks muutumist Teie Sinu Rimi kaardid blokeeritakse ja kõik Teiega seotud isikuandmed kustutatakse viivitamata või need muudetakse turvaliselt anonüümseks, et neid enam Teiega seostada ei saaks.

  Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid andmeid töödeldakse seni, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.

  Statistika ja turu-uuringute eesmärgil säilitatakse andmeid seni, kuni see on vajalik meie õigustatud huvide täitmiseks.

  Infoturbe eesmärgil hoitakse andmeid alles kuni 18 kalendrikuud, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab pikemat säilitamisperioodi.

  Juriidiliste nõuete korral töödeldakse andmeid senikaua, kuni toimub õigusnõuete uurimine, lahendamine ja rakendamine. Juhul, kui uurimise käigus rikkumist ei tuvastata, säilitatakse andmeid 1 (ühe) aasta jooksul pärast otsust uurimise lõpetamise kohta. Rikkumise avastamise korral säilitatakse andmeid 3 (kolm) aastat pärast otsust uurimise lõpetamise kohta või kuni kohtuotsuse lõpliku täitmiseni.

 • Teie õigused

  Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

  Juurdepääs isikuandmetele

  Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me Teie kohta töötleme. Te saate igal ajal sisse logida oma Sinu Rimi profiilile (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) ning vaadata kindlat teavet, mis meil Teie kohta on, nagu näiteks nimi, kontaktandmed, Teie kogutud Sinu Rimi raha, Teie personaalsed pakkumised jne...

  Isikuandmete parandamine

  Kui Teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on Teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Saate osa teabest ise muuta Sinu Rimi profiilile sisse logides (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) või helistades klienditoe telefoninumbril.

  Nõusoleku tühistamine

  Kuna töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Oma eelistusi saate muuta ja nõusoleku tühistada Sinu Rimi profiilile sisse logides (nt veebis, mobiilirakenduses, poeterminalis) või helistades klienditoe telefoninumbril.

  Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel

  Teil on ka õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Te saate otseturunduse tellimuse tühistada Sinu Rimi profiilile sisse logides (internetis, mobiilirakenduses, poeterminalis) või helistades klienditoe telefoninumbril.

  Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

  Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi siis, kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Kustutamine

  Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Töötlemise piiramine

  Teatud tingimustel on teil ka õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Palun pidage meeles, et kui te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada Teie osalemist Sinu Rimi kliendiprogrammis. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

  Andmete ülekandmise õigus

  Samuti on Teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

  Kui Teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

  Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

  Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574

  Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti

  Telefoninumber: +372 6059400

  E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  Klienditoe kontaktandmed

  Telefoninumber: +372 6 056 333

  E-posti aadress: klienditugi@rimibaltic.com

  Andmekaitseametniku kontaktandmed

  E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

  Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitsevolinikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitsevolinikule.