0
Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

0
75 € /шт.

1,00 €/л

В корзине:
1

Достигнут максимальный объем

 • Произведено в

  Чешская Республика

 • Бренд

  Marine

 • Доп. контактная информация

  Rimi Eesti Food AS, +372 605 6333, Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301, Harjumaa, Eesti

 • Количество

  0.75 л

Описание продукта

 • Geel eemaldab kiiresti ja efektiivselt lubja ja rooste, jättes värske lõhna.

  Geel on mõeldud WC-pottide, kraanikausside, keraamiliste plaatide ja tööstusruumide pesemiseks. Säästlik kasutamisel. Sisaldab biolagunevaid pindaktiivseid aineid.

Состав

 • <5% anioonsed pindaktiivsed ained, < 5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, parfüüm (Limonene), säilitusained (Methylchloroisothiazolino, Methylisothiazolinone)

Инструкция

 • Vajutage korgil näidatud kohtadele ja keerake lahti. Kandke geel puhastatavale pinnale ja puhastage see harja või lapiga. Peale puhastust loputage puhastatud pind rohke veega.

Способ хранения

 • valmistatud RIMI eritellimusel

Внимание!

 • ETTEVAATUST! H315 Põhjustab nahaärritust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P280 Kanda kaitsekindaid. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas. Sisaldab sulfamiidhapet, 2,2´-(octadec-9-enylimino)bisethanol (2EO)

Информация о товаре и его изображения предоставлены исключительно в информационных целях, чтобы улучшить ваш опыт покупок на веб-сайте RIMI. Внешний вид товара может отличаться от изображенного на картинке. Продукты, которые вы получаете, могут выглядеть иначе или в другой упаковке. Мы вложили большие усилия, чтобы обеспечить точность информации насколько это возможно, но перед использованием продукта, мы рекомендуем ознакомиться с информацией на упаковке. Информация о продукте и его содержание могут различатся. RIMI не может нести ответственность за неправильную информацию, представленную на этом сайте.

Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

0
75 €/шт.

1,00 € /л

1

Достигнут максимальный объем

Другие покупатели купили:

 • Põrandapuhastusvahend kork ja laminaat

  Põrandapuhastusvahend kork ja laminaat

  2
  99 €/шт.

  2,99 € /л

  1

  Достигнут максимальный объем

 • Põrandapuhastusvahend parkett

  Põrandapuhastusvahend parkett

  3
  59 €/шт.

  3,59 € /л

  1

  Достигнут максимальный объем

 • Puhastuslapid Clerit Univ. niisked 80tk

  Puhastuslapid Clerit Univ. niisked 80tk

  1
  79 €/шт.

  0,02 € /шт.

  1

  Достигнут максимальный объем

 • M.Univers.Puhastuslapid Sensit

  M.Univers.Puhastuslapid Sensit

  1
  85 €/шт.

  0,08 € /шт.

  1

  Достигнут максимальный объем

 • Aknapuhastusvahend clin anti-fog 500 ml

  Aknapuhastusvahend clin anti-fog 500 ml

  1
  45 €/шт.
  1,99€

  2,90 € /л

  1

  Достигнут максимальный объем

 • Klaasipuhastusvahend Clerit fresh 500ml

  Klaasipuhastusvahend Clerit fresh 500ml

  1
  59 €/шт.

  3,18 € /л

  1

  Достигнут максимальный объем

Мой профиль

Доставка
0 EUR