0
Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

0
75 € /pcs.

1,00 €/l

In cart:
1

Maximum amount is reached

 • Country of origin

  Czech Republic

 • Brand

  Marine

 • Additional contact information

  Rimi Eesti Food AS, +372 605 6333, Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301, Harjumaa, Eesti

 • Amount

  0.75 l

Product description

 • Geel eemaldab kiiresti ja efektiivselt lubja ja rooste, jättes värske lõhna.

  Geel on mõeldud WC-pottide, kraanikausside, keraamiliste plaatide ja tööstusruumide pesemiseks. Säästlik kasutamisel. Sisaldab biolagunevaid pindaktiivseid aineid.

Ingredients

 • <5% anioonsed pindaktiivsed ained, < 5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, parfüüm (Limonene), säilitusained (Methylchloroisothiazolino, Methylisothiazolinone)

Instructions

 • Vajutage korgil näidatud kohtadele ja keerake lahti. Kandke geel puhastatavale pinnale ja puhastage see harja või lapiga. Peale puhastust loputage puhastatud pind rohke veega.

Additional information

 • valmistatud RIMI eritellimusel

Warning!

 • ETTEVAATUST! H315 Põhjustab nahaärritust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P280 Kanda kaitsekindaid. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas. Sisaldab sulfamiidhapet, 2,2´-(octadec-9-enylimino)bisethanol (2EO)

Product information and pictures have been prepared for information purposes only, and are designed to enhance your shopping experience on the RIMI website. The actual appearance of the product may differ slightly from the picture. Received goods may be in different packaging and look different or might be in different shape. While we have taken care in preparing this information and believe it is accurate, you should read the information on product packaging and label prior to use. You should note that products and their ingredients are subject to change. RIMI is unable to accept liability for any incorrect information presented on website.

Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

Tualetipuhastusgeel Marine lemon 750ml

0
75 €/pcs.

1,00 € /l

1

Maximum amount is reached

Other customers have bought:

 • Aknapuhastusvahend Ajax Optimal 500ml

  Aknapuhastusvahend Ajax Optimal 500ml

  1
  39 €/pcs.
  2,15€

  2,78 € /l

  1

  Maximum amount is reached

 • Klaasipuhastusvah. Mayeri All-Care,750ml

  Klaasipuhastusvah. Mayeri All-Care,750ml

  2
  49 €/pcs.

  3,32 € /l

  1

  Maximum amount is reached

 • Puhastusvahend Cif kreem 250 ml

  Puhastusvahend Cif kreem 250 ml

  1
  55 €/pcs.

  6,20 € /l

  1

  Maximum amount is reached

 • Puhastuvahend Cif kreem 500 ml

  Puhastuvahend Cif kreem 500 ml

  2
  69 €/pcs.

  5,38 € /l

  1

  Maximum amount is reached

 • Vaibapuhastusvahend Vanish Gold 600 ml

  Vaibapuhastusvahend Vanish Gold 600 ml

  5
  59 €/pcs.

  9,32 € /l

  1

  Maximum amount is reached

 • Põrandapuhastusvahend parkett

  Põrandapuhastusvahend parkett

  3
  59 €/pcs.

  3,59 € /l

  1

  Maximum amount is reached

 • Torupuhastusvahend Toru-Siil Mayeri 1l

  Torupuhastusvahend Toru-Siil Mayeri 1l

  1
  49 €/pcs.

  1,49 € /l

  1

  Maximum amount is reached

 • Vannitoapuhastusvahend Mayeri 500ml

  Vannitoapuhastusvahend Mayeri 500ml

  2
  15 €/pcs.

  4,30 € /kg

  1

  Maximum amount is reached

 • Katlakivieemaldaja Orto 500ml

  Katlakivieemaldaja Orto 500ml

  1
  00 €/pcs.

  2,00 € /l

  1

  Maximum amount is reached

My account

Delivery
0 EUR