Sinu Rimi kliendiprogrammi reeglid

 • Mõisted

   • RIMI – Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574, aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti
   • Programm – Sinu Rimi kliendiprogramm, mida RIMI oma klientidele pakub.
   • Tingimused – antud dokument. Tingimustes sätestatakse programmiga seotud õigused, kohustused ja muud sätted.
   • Osaleja – RIMI klient, kes osaleb programmis vastavalt antud tingimustele.
   • Kaart – osalejatele väljastatud Sinu Rimi kaart, mis võimaldab programmis osaleda ja programmi pakutavaid eeliseid kasutada.
   • Programmi veebileht – RIMI internetileht, mis on programmile pühendatud ja leitav internetiaadressilt www.sinurimi.ee.
   • Veebikonto – osaleja isiklik konto programmi veebilehel.
   • Terminal – elektrooniline seade, mis on olemas enamikus RIMI kauplustes ja asub tihtipeale sissepääsu kõrval.
   • Mobiilirakendus – tasuta mobiilirakendus, mis on loodud selleks, et pakkuda mugavamat ja lihtsamat poodlemiskogemust. Rakendus on saadaval rakenduste pakkumise platvormidel, nagu App Store ja Google’i Play Store.
   • Partner – RIMI äripartner, kes teeb RIMIga programmi raames koostööd ja pakub osalejatele erinevaid hüvesid.
   • Privaatsuspoliitika – teave osaleja isikuandmete töötlemise kohta. Privaatsuspoliitika on saadaval programmi veebilehel ja terminalis.

 • Üldsätted

   Antud tingimused moodustavad RIMI ja osaleja vahelise lepingu, mis hõlmab personaalseid pakkumisi ja muid hüvesid, mida RIMI on kohustatud osalejale pakkuma ja mida osalejal on õigus saada – seda vastavalt antud tingimustele.

   Antud tingimused moodustavad lepingu, mis on eraldiseisev muudest tehingutest, mis võidakse RIMI ja osaleja vahel teha, sealhulgas tehingutest, mille alusel osaleja ostab RIMI-lt kaupu.

   Antud tingimustes sätestatakse poolte peamised õigused ja kohustused ning muud asjakohased normid. Programmiga liitudes sõlmib RIMI klient RIMIga järgmistel tingimustel lepingu. RIMI kliendile tutvustatakse enne programmiga liitumist tingimusi ja tal on enne osalejaks saamist vaba valik, kas nendega nõustuda või need tagasi lükata.

   Kuigi antud tingimuste raames pakutakse osalejale mitmeid hüvesid, on peamiseks hüveks personaalsed pakkumised. Seega on sisuliselt antud tingimuste peamine põhjendus, sisu ja aluseesmärk see, et RIMI saaks osalejale tema vajadustest lähtuvalt personaalseid pakkumisi teha.

   Antud tingimuste täitmiseks on RIMI-l vaja osaleja kohta teha profiilianalüüs ehk automaatselt osaleja isikuandmeid töödelda ja neid osaleja teatud eripärade hindamiseks kasutada, seda vastavalt antud tingimustele ja privaatsuspoliitikale.

   RIMI-l on õigus tingimusi muuta või terve programm või osa sellest lõpetada. RIMI teavitab programmi muutusest või lõpetamisest teavitusena programmi veebisaidil ja(/või) terminalis ja(/või) RIMI kauplustes ja(/või) mobiilirakenduses ja(/või) igale osalejale saadetud e-kirjas.

   Privaatsuspoliitika moodustab nende tingimuste lahutamatu osa ja see esitatakse RIMI kliendile enne programmiga liitumist. Osaleja andmeid töödeldakse, et tagada antud tingimuste täitmine. Programmiga liitudes kinnitab osaleja, et ta on privaatsuspoliitikaga tutvunud.

 • Programmi hüved

   RIMI pakub programmis osalejatele alljärgnevalt esitatud hüvesid.

  • Personaalsed pakkumised

   Mis see on

   Personaalsed pakkumised on programmi peamine hüve. Seega on programm suures osas loodud just sellel eesmärgil. Personaalsed pakkumised on kohandatud pakkumised, mis on osalejale koostatud tema ostuajaloo põhjal. Osalejale pakutakse RIMI kauplustes müüdava kindla toote või toodete rühma allahindlust.

   Kuidas see toimib

   Personaalsete pakkumiste tegemise sageduse määrab RIMI ja see võib aeg-ajalt muutuda. Näiteks võivad personaalsed pakkumised muutuda iga teisipäev ja kehtida järgmise nädala esmaspäevani.

   Osaleja saab hetke personaalseid pakkumisi vaadata veebikontolt, terminalist, mobiilirakendusest või saada nende kohta teavet e-kirja teel.

   Kui osaleja soovib, võib ta personaalsete pakkumiste kohta e-kirja teel teavet saada. Sellisel juhul peab osaleja väljendama oma soovi e-kirja teel pakkumisi saada kas veebikontol, terminalis või mobiilirakenduses (jaotises „Hoiame ühendust“).

   Personaalsete pakkumiste kasutamiseks peab osaleja iga nädal personaalsed pakkumised ühel järgnevatest viisidest aktiveerima:

   1. registreerima oma kaardi ühes RIMI poe terminalis;
   2. sisenema veebilehel sinurimi.ee personaalsele kontole ning avama pakkumised;
   3. avama Rimi saadetud e-kirja ning pakkumised aktiveeritakse Rimi kliendikaardile;
   4. Rimi äpis avades personaalsed pakkumised
  • Sinu Rimi raha

   Mis see on

   Sinu Rimi raha on allahindlus, mille osaleja kogub ostude tegemisega oma kaardile, juhul kui ta on vastava ostu puhul oma kaarti kasutanud, seda maksmisel läbi makseautomaadi tõmmates.

   Kuidas osaleja Sinu Rimi raha koguda saab

   Iga ostuga kogub osaleja Sinu Rimi rahaühikuid, mille arv on võrdne 1%ga ostusummast. Ühe Sinu Rimi rahaühiku väärtus on võrdne 0,01 euroga (ühe eurosendiga).

   Sinu Rimi raha saab koguda ainult ostudega, mille puhul ühe ostu kauba koguväärtus on vähemalt 0,50 eurot (viiskümmend eurosenti). Kui ostu väärtus on väiksem, siis ei saa osaleja selle ostu eest Sinu Rimi raha.

   Osaleja võib Sinu Rimi raha saada ka partneritelt toodete/teenuste ostmise eest, kui osaleja on ostu tehes partneri esindajale oma kaardi esitanud. Sel viisil kogutava Sinu Rimi raha summa on ära toodud veebikontol, terminalis ja muudel viisidel (vastava partneri pakkumise kirjelduses).

   Kui osaleja ei esitanud ostu tehes kehtivat kaarti või ei registreerinud seda kassas/iseteeninduskassas, ei saa ta selle eest Sinu Rimi raha.

   Osaleja ei saa Sinu Rimi raha RIMI kauplustes pakutavate RIMI kinkekaartide, alkohoolsete jookide ega kolmandate osapoolte teenuste (näiteks sündmuste piletite, ettemaksekaartide, loteriipiletite) ostmise eest.

   Osaleja võib kogutud Sinu Rimi raha summa kohta teavet saada ostutšekilt, iseteeninduskassa ekraanilt makse tegemisel, veebikontolt, mobiilirakendusest ja terminalist.

   Kuidas osaleja Sinu Rimi raha kasutada saab

   Osaleja saab Sinu Rimi raha kasutada RIMI kauplustes ostude eest maksmiseks. Sinu Rimi raha saab kasutada selleks, et katta ostu väärtus kaardil oleva Sinu Rimi raha väärtusega võrdses ulatuses, kuid sellele kehtivad allkirjeldatud piirangud.

   Olenemata sellest, kui suur on osaleja kaardil olev Sinu Rimi raha summa, ei saa osaleja katta rohkem kui 99% ostusummast. Sinu Rimi raha kasutamiseks peab osaleja enne makse tegemist teavitama RIMI kassapidajat või valima iseteeninduskassas makset tehes selle valiku.

   Osaleja saab Sinu Rimi raha kasutada heategevuseks, annetades selle veebikontol või terminalis seal loetletud heategevustele. Annetused kantakse osaleja kontolt üle iga kuu viimasel päeval kell 23.59 osaleja poolt eelnevalt valitud summas. Osaleja saab igal ajal enne annetuse kontolt ülekandmist seadistusi ja annetatavat summat muuta.

   Osaleja ei saa Sinu Rimi raha kasutada RIMI kauplustes saadaolevate RIMI kinkekaartide ega kolmandate osapoolte teenuste (näiteks ürituste piletite, ettemaksekaartide, loteriipiletite) ostmiseks.

   Sinu Rimi raha kehtib 1 (üks) aasta alates selle kaardile laekumise kuupäevast. Sinu Rimi raha maksevahendina kasutades kulutatakse esmalt esimesena laekunud Sinu Rimi raha.

   Teistes riikides kogutud Sinu Rimi raha

   Osaleja saab kaarti kasutada mitte ainult selles riigis, kus see välja anti, vaid ka teistes Balti riikides ning koguda nendes riikides tehtud ostudelt Sinu Rimi raha. Kuid Sinu Rimi raha saab kasutada ainult selles riigis, kus see koguti, nt Leedus tehtud ostude eest kogutud Sinu Rimi raha saab kasutada ainult Leedus.

  • Sinu Rimi grupikonto

   Mõiste

   Osaleja võib veebikonto kaudu teistest osalejatest grupi luua, kui need nõustuvad grupi liikmed olema (Sinu Rimi grupikonto).

   Kuidas see toimib

   Sinu Rimi grupikonto liikmed saavad üheskoos programmi pakutavaid hüvesid kasutada. See tähendab, et Sinu Rimi grupikonto liikmed koguvad ühiselt Sinu Rimi raha ja saavad ühiselt personaalseid pakkumisi kasutada. Iga Sinu Rimi grupikonto liige saab kasutada kogu Sinu Rimi raha, mis on vastava Sinu Rimi grupi poolt kogutud.

   Kui Sinu Rimi grupikontoga liitub uus osaleja, lisatakse tema kogutud Sinu Rimi raha ja digikleebised teiste Sinu Rimi grupikonto liikmete omadele.

   Sinu Rimi grupikontosse saab kuuluda kuni 5 (viis) liiget (sealhulgas administraator). Osaleja saab olla ainult ühe Sinu Rimi grupikonto liige.

   Sinu Rimi grupikonto loomine

   Sinu Rimi grupikonto saab luua programmi veebisaidil või veebikontol toodud samme järgides. Sinu Rimi grupikonto loonud osaleja on vastava Sinu Rimi grupikonto administraator. Ainult administraator saab teisi osalejaid vastava Sinu Rimi grupikontoga liituma kutsuda. Administraatori kohustus on enne isikute liikmelisuse kinnitamist kontrollida, et iga Sinu Rimi grupikonto liige nõustus liikmeks olemisega.

   Kui uus liige Sinu Rimi grupikontoga liitub, annab ta administraatorile õiguse kogu Sinu Rimi grupikonto nimel digikleebiste kogumisega nõustuda või sellest keelduda. Teised liikmed ei saa ise digikleebiste kogumise eelistusi muuta.

   Sinu Rimi grupikonto lõpetamine

   Olemasolevate Sinu Rimi grupikonto liikmete liikmelisuse saab lõpetada ainult administraator. Kui liige soovib Sinu Rimi grupikontost lahkuda, peaks ta paluma administraatoril end vastavast grupist eemaldada või võtma ühendust klienditoega.

   Kui Sinu Rimi grupikonto kustutatakse, jagatakse kogutud Sinu Rimi raha Sinu Rimi grupikonto liikmete vahel võrdselt ära.

  • Sünnipäeva pakkumised

   Mõiste

   Oma sünnipäeva puhul saab osaleja RIMI kauplustes eriallahindlust.

   Kuidas see toimib

   Osaleja saab oma sünnipäeval ja teatud aja jooksul enne ja pärast oma sünnipäeva teatud kaupu allahindlusega osta.

   Allahinnatud toodete nimekiri, allahindluse suurus ja allahindluse kestvus päevades on esitatud programmi veebisaidil ning see võib aeg-ajalt muutuda.

  • Partnerite pakkumised

   Partnerite ja RIMI vahelise koostöö raames võivad partnerid osalejatele eripakkumisi teha. Partnerite nimekiri võib aeg-ajalt muutuda. Teave partnerite ja nende pakkumiste kohta on saadaval veebikontol, terminalis ja mujal.

  • Mängud ja loosimised

   Aeg-ajalt korraldab RIMI oma programmis osalevate RIMI klientide jaoks erinevaid mänge ja loosimisi. Teave hetkel toimuvate mängude ja loosimiste kohta on saadaval RIMI veebisaidil.

  • Kaardikasutuse statistika ülevaade

   Veebikontol väljal „Konto seis“ näeb osaleja oma kaardikasutuse teavet. Osaleja näeb 1 (ühe) aasta ajalugu kuupäevade ja aegadega, kui palju raha on kulutatud RIMI ja selle partnerite juures, poe nime ja asukohta, kus kaarti on tehingute jaoks kasutatud, kogutud summat ja kulutatud Sinu Rimi raha.

  • Digikleebised

   Mõiste

   Digikleebis on füüsilise kleebise elektrooniline versioon, mida RIMI kliendid saavad RIMI kauplustes konkreetse kampaaniaperioodi ajal oste tehes.

   Kuidas see toimib

   Aeg-ajalt korraldab RIMI kampaaniaid, mille ajal RIMI kliendid saavad kasutades Sinu Rimi kaarti teatud ostukampaania tingimustele vastamise korral digikleebise. Digikleebiseid saadakse tšekil oleva lõppsumma alusel pärast kõigi allahindluste rakendamist.  
   Kui kogutud on teatud arv digikleebiseid, saab klient õiguse teatud toodet allahindlusega osta. 
   Näiteks võidakse kampaaniareeglitega ette näha, et RIMI kliendil on õigus saada üks digikleebis, kui ostu kogusumma on suurem kui 5 eurot. Kui ostusumma on 10 eurot, on kliendil õigus saada kaks digikleebist. 
   Osaleja näeb kogutud digikleebiste hulka veebikontol, terminalis ja mobiilirakenduses. Selliste kampaaniate teave ja reeglid, piisava arvu kleebiste korral allahinnatud tooted, allahindluse suurus ning muud üksikasjad on välja toodud RIMI kauplustes, RIMI veebisaidil ja RIMI äpis. 

  • Teabe saamine

   Osalejad saavad väljendada oma soovi saada RIMI-lt teavet pakkumiste, kampaaniate, loosimiste, personaalsete pakkumiste, kaupluse avamise soodustuste ja muu asjakohase info kohta erinevatel viisidel (nt sms, e-kiri, post, sotsiaalmeedia). Osaleja saab oma soovi ära märkida kaardi registreerimisel või veebikontol, mobiilirakenduses või terminalis.

  • Täiendavad pakkumised

   Eripakkumised lastega peredele

   Kui osalejal on alla 16-aastaseid lapsi, on tal võimalik saada allahindlusi lapse/laste sünnipäevadel. Pakkumiste info leiab programmi veebilehelt ja terminalist. Allahindluste saamiseks, tuleb lapse/laste andmed registreerida kas kaupluse terminalis või sinurimi.ee veebilehel.

  • Muud hüved

   Osalejal on võimalus kasutada programmi muid hüvesid, mis võivad aeg-ajalt saadaval olla. Teave lisahüvede kohta on saadaval RIMI kauplustes ja(/või) programmi veebilehel ja(/või) terminalis ja(/või) mobiilirakenduses ja(/või) uudiskirjades.

 • Programmis osalemine
  • Registreerimine

   Programmis saavad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on vähemalt 16 aastat vanad.

   Programmis osalemiseks peab RIMI klient esmalt mistahes RIMI kauplusest endale kaardi ostma. Kaardi hind võib muutuda.

   Pärast kaardi ostmist peab osaleja selle registreerima, et saada osa kõigist siin tingimustes kirjeldatud hüvedest.

   Kaardi saab registreerida terminalis ja programmi veebisaidil. Kui osalejal on kaardi registreerimise kohta küsimusi, saab osaleja neid küsida RIMI kauplustes RIMI töötajate käest või võtta ühendust klienditoega.

   Kaardi registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeedi kõik kohustuslikud väljad, mis on märgitud tärniga („*“). Teave peab olema õige. Kui osaleja ei täida kohustuslikke välju, kaarti ei registreerita. Kui osaleja ei täida valikulisi välju, saab kaardi siiski registreerida.

   Kui kaardi registreerimine õnnestub, teavitatakse osalejat sellest registreerimisprotsessi lõpus eriteavitusega. Õnnestunud registreerimise kinnituseks saab osaleja ka automaatselt saadetava e-kirja, mis saadetakse registreerimisprotsessi käigus välja toodud e-postiaadressile. See e-kiri sisaldab ka e-posti kinnitamise linki, mida osaleja peaks oma e-posti aadressi kinnitamiseks kasutama.

   Kogu asjakohane teave osaleja isikuandmete töötlemise kohta kaardi registreerimise ja programmis osalemise raames on leitav privaatsuspoliitikast.

   Alles pärast ülaltoodud protsessile vastavat kaardi õnnestunud registreerimist saab osaleja täielikult kasutada kõiki programmi hüvesid, mida on antud tingimustes kirjeldatud.

   Kui osaleja kasutab registreerimata kaarti, saab ta siiski Sinu Rimi raha koguda, nagu on kirjeldatud ülalpool punktis 3.2 (b). Kuid ta ei saa seda ega muid antud tingimustes kirjeldatud hüvesid kasutada.

   Osalejal võib olla ainult üks aktiivne kaart.

  • Registreerides esitatud andmete muutmine

   Osaleja võib kaardi registreerimisprotsessi käigus esitatud andmeid ise muuta. Seda saab teha terminalis, veebikontol või klienditoega ühendust võttes.

   Osaleja ei saa ise muuta nime, sünnikuupäeva ega sugu. Nende andmete muutmiseks tuleb pöörduda klienditoe poole.

  • Terminal

   Kõik osalejad saavad terminali kasutada selleks, et kaarti registreerida või asendada, vaadata saadaolevaid personaalseid pakkumisi, partnerite pakkumisi, kogutud Sinu Rimi raha summat, kuu allahindlusi, digikleebiste hulka, annetada Sinu Rimi raha jne.

   Osalejad saavad terminali kasutada füüsilise kliendikaardiga või oma mobiiltelefoniga QR-koodi skannimise abil, kui nende telefoni on alla laetud mobiilirakendus Rimi app.

   Osaleja saab terminalis lisateavet (nt õigeid profiiliandmeid jmt) vaadata, kui läbib turvakontrolli (nt sünnikuupäeva sisestamine).

   Osaleja võib terminali kaudu saada ka RIMI kuponge ja allahindlusi. Need pakkumised võivad aeg-ajalt muutuda. Pakkumiste kirjeldusi ja nende kasutamise juhiseid näeb terminalist.

  • Veebikonto

   Programmi veeblehel saab osaleja registreerida oma veebikonto. Veebikonto registreerimise abil saab osaleja vaadata personaalseid pakkumisi, digikleebiste hulka, Sinu Rimi raha jääki jmt ning ka uuendada oma profiiliandmeid ja muuta enda äranägemise järgi oma eelistusi.

   Osaleja saab vaadata ka punktis 3.7 kirjeldatud kaardikasutuse statistikat, mis on saadaval ainult veebikontol.

  • Mobiilirakendus

   Kui osalejal on veebikonto, saab ta programmi funktsioonidele ja hüvedele ligi pääseda mobiilirakenduse kaudu.

   Mobiilirakendus on loodud igapäevaelu lihtsamaks muutmiseks, pakkudes RIMI kauplustes paremat kasutajakogemust ja ka inspiratsiooni ning muutes poodlemise planeerimise lihtsamaks.

   Tulevikus saab osaleja vaadata ja aktiveerida oma personaalseid pakkumisi, vaadata nädala parimaid allahindlusi, valida ja valmistada mugavalt ette inspiratsiooni pakkuvaid retsepte, kontrollida Sinu Rimi raha jääki, digikleebiste hulka ja anda tagasisidet.

   Mobiilirakendus areneb veelgi edasi. Selle arendamist jätkatakse pidevalt. Seega parandatakse kasutajakogemust ja luuakse uusi funktsioone, samas kui kõige vähem populaarsed funktsioonid võidakse eemaldada.

  • Klienditugi

   Küsimuste korral pakub RIMI võimalust võtta ühendust klienditoega:

   a. helistades numbril +372 605 6333;

   b. saates e-kirja aadressil klienditugi.ee@rimibaltic.com;

   c. tavapostiga aadressil: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald Eesti

   d. võttes RIMIga sotsiaalmeedias ühendust;

   e. saates mobiilirakenduses tagasisidet.

   Osaleja võib klienditoe poole pöörduda seoses kõigi RIMIga seotud küsimustega. Näiteks võib klienditugi aidata kaarti registreerida või asendada, lahendada personaalsete pakkumiste probleeme jne.

  • Kaardi kaotus või kahjustamine

   Kui osaleja on oma kaardi kaotanud, tuleks tal kohe klienditoega ühendust võtta.

   Pärast teavitamist blokeeritakse kaotatud kaart ajutiselt. Kui teavitus saadetakse varem kui kell 16, blokeeritakse kaart samal tööpäeval. Kui teavitus saadetakse hiljem kui kell 16, nädalavahetusel või riigipühal, blokeeritakse kaart järgmisel tööpäeval.

   Selle tarbeks võrdlevad klienditoe töötajad osaleja isikut saadaolevate osaleja andmetega.

   Kui kaart on ajutiselt blokeeritud, tuleb osalejal osta uus kaart või asendada vana kaart, nagu on kirjeldatud punktis 4.8. Asendamise käigus kantakse kõik vana kaardiga seotud teave, hüved ja Sinu Rimi raha üle uuele kaardile.

   Kui osaleja ei teavita kliendituge kaardi kaotusest, ei vastuta RIMI selle kasutuse eest, sealhulgas kogutud Sinu Rimi raha kasutuse eest, kuni osaleja teavitab RIMIt selle kaotusest.

   Kui kaart on kahjustatud või osaleja tahab lihtsalt vana kaardi uuega asendada, peab osaleja ostma uue kaardi ja läbima kaardi asendamise protseduuri, mida on kirjeldatud punktis 4.8. Kui kaardil on nähtavad kulumise märgid ja mingeid väliseid kahjustusi ei saa tuvastada, on osalejal võimalik uus kaart tasuta saada.

   Kaardi ajutine blokeerimine tähendab, et kaardi programmi raames kasutamine on peatatud, kuni edasiste sammude astumiseni. Sellisel juhul saab osaleja ajutiselt blokeeritud kaardiga seotud hüved ja andmed uuele kaardile üle kanda.

  • Kaardi asendamine

   Osaleja saab soovi korral kaardi uuega asendada. Sellisel juhul peab osaleja ostma uue kaardi ning kõigi ülalkirjeldatud hüvede saamiseks selle registreerima.

   Pärast registreerimisprotsessi käigus kogu vajaliku teabe esitamist tuvastab programm osaleja olemasoleva kasutajana ja osalejalt küsitakse, kas ta tahab olemasolevat kaarti asendada. Osaleja peab esitama sama teabe, mis ta eelmise kaardi registreerimise protsessi ajal esitas.

   Pärast osaleja tuvastamist saadetakse osaleja mobiiltelefonile koodi sisaldav SMS ja osalejal palutakse registreerimisprotsessi käigus see kood sisestada. Kinnituskood kehtib 48 tundi. Kui osaleja ei sisesta saadud kinnituskoodi 48 tunni jooksul, peab osaleja registreerimisprotsessi uuesti alustama.

   Pärast koodi korrektset sisestamist asendatakse osaleja kaart ja kõik vana kaardiga seotud teave kantakse üle osaleja uuele kaardile.

   Pärast kaardi asendamist ei saa vana kaarti uuendada.

  • Programmis osalemise lõpetamine

   Osaleja saab programmis osalemise lõpetada järgmistel viisidel:

   • saates klienditoele vabas vormis kirjutatud avalduse või helistades neile. Kui klienditugi on osaleja isiku kindlaks teinud, blokeeritakse osaleja kaart lõplikult ja kõik osalejaga seotud andmed kustutatakse või muudetakse mitteidentifitseeritavaks;
   • kaarti 1 (ühe) kalendriaasta jooksul oste tehes mitte kasutades. Sellisel juhul blokeeritakse kaart automaatselt ja kõik osalejaga seotud andmed kustutatakse või muudetakse mitteidentifitseeritavaks; see toimub pärast seda, kui kõik kogutud Sinu Rimi raha ja digikleebised, mis kaardil olid, on aegunud.

   Osaleja peab blokeeritud kaardi ise hävitama.

   Kaardi lõplik blokeerimine tähendab, et kõik osalejaga seotud hüved ja andmed muudetakse mitteidentifitseeritavaks või kustutatakse pöördumatult programmist ja neile juurdepääs peatatakse.

   Rimi võib blokeerida Osaleja kliendikaardi ning arvata Osaleja välja Rimi kliendikaardiprogrammist juhul kui Osaleja on kuritarvitanud klindikaardiprogrammi ja ei ole kasutanud kaarti heas usus ning järginud reegleid. Osaleja kaotab väärkasutamise ja blokeerimise tagajärjel võimaluse kasutada kliendiprogrammi raames kogutud hüved nt. Sinu Rimi raha ja digikleebised.

 • Poolte õigused ning kohustused

   Lisaks antud tingimustes mujal toodud õigustele ja kohustustele on pooltel alljärgnevalt väljatoodud õigused ja kohustused.

   RIMI:

   • tagab programmi toimimise, nagu antud tingimustes on kirjeldatud:
   • pakub osalejatele antud tingimustele vastavalt hüvesid;
   • võib antud tingimusi ühepoolselt muuta;
   • järgib antud tingimuste raames tegutsedes kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju.

   Osaleja:

   • annab ainult korrektset ja täpset teavet ning uuendab teavet kohe, kui see muutub, ja parandab mistahes ebatäpsused;
   • kasutab kaarti ainult ise ja ei lase teistel isikutel seda kasutada;
   • järgib antud tingimuste raames pakutavate mis tahes kanalite, esemete ja õiguste kasutamisel seadusi ja ei riku teiste isikute ja õigusi;
   • hoiab kaarti ja kaitseb seda kõrge temperatuuri, elektromagnetiliste mõjutuste ja mehhaaniliste kahjustuste eest. Kaarti tuleb hoida turvalises kohas, eemal mobiilseadmest, võtmetest, välgumihklitest ja sarnastest esemetest;
   • võtab ta kohe klienditoega ühendust, kui on oma kaardi kaotanud;
   • hävitab pärast oma programmis osalemise lõpetamist blokeeritud kaardi;
   • kui osaleja on Sinu Rimi grupikonto administraator, tagab ta, et iga Sinu Rimi grupikonto liige on selle grupikonto liikmeks olemisega nõustunud;
   • tegutseb alati heas usus;
   • ei väärkasuta talle programmi raames pakutavaid hüvesid.

 • Lõppsätted

   Antud tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

   Kõik nendest tingimustest või programmist tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

   Kui kohus või muu vastava pädevusega asutus leiab, et nende tingimuste mis tahes säte on täielikult või osaliselt kehtetu või jõustamatu, jäävad antud tingimuste teised osad jõustatavateks ja siduvateks.