Sinu Rimi kliendiprogrammi reeglid

 • 1. Kasutatud mõisted

   Rimi kliendiprogrammi reeglites, välja arvatud juhtudel, kui neis on selgesti näidatud või kontekstist selgub muu, kasutatakse käesolevas reeglite punktis määratletud mõisteid:

   1.1. Rimi – Rimi Eesti Food AS

   1.2. Programm –Rimi Eestis teostatav kliendiprogramm.

   1.3. Kaart – programmis osalejale antakse Rimi kliendikaart.

   1.4. Rimi kliendiprogrammi süsteem – Rimi veebilehekülg www.sinurimi.ee, mis on mõeldud kasutamiseks programmis osalejatele.

   1.5. Rimi äpp – Rimi mobiili- ja veebirakendus on loodud selleks, et kasutajal oleks mugav vaadata Rimi kaupluste tootevalikut, luua ostunimekirju, vaadata retsepte, vaadata kehtivaid pakkumisi, vaadata oma kliendikaardi informatsiooni. Mobiilirakendus on tasuta kättesaadav App Store’st, Google play’st. Veebiversioon on kättesaadav tasuta interneti leheküljelt app.rimi.ee.

   1.6. Terminal – Sinu Rimi kliendikaardi terminal, mis asub igas Rimi kaupluses (v.a. Vanalinna, Viru ja Tornimäe kauplused) ja on mõeldud kasutamiseks kõikidele kliendikaardi omanikele.

   1.7. Sinu Rimi raha– soodustus, mis kantakse Sinu Rimi kliendikaardile tagasi, kui Rimi raha.

   1.8. Rimi grupikonto– Programmis osalejate grupp, kes võivad ühiselt koguda ja kasutada Sinu Rimi raha.

   1.9. Rimi kliendiprogrammis osaleja– isik, kes osaleb Rimi Eesti poolt välja töötatud kliendiprogrammis

   1.10. Rimi kliendiprogrammis osaleja laps– isik, kelle andmed on sisestatud programmi vanemate poolt, et saada osa erinevatest täiendavatest soodustustest.

   1.11. Personaalsed pakkumised– isiklikud pakkumised, mis uuenevad igal teisipäeval ning kehtivad kuni järgmise esmaspäevani Rimi kaupluste terminalides ja www.sinurimi.ee personaalsel kontol ning on mõeldud kõikidele Rimi kliendikaardi omanikele..

   1.12. Personaalsete pakkumiste aktiveerimine– pakkumiste soodushinnad rakenduvad automaatselt kliendikaardile kui klient on kas kaupluse Terminalis kaardi sisestanud või aktiveerinud need personaalses e-kirjas vajutades nuppu „Aktiveeri pakkumised“.

   1.13. E-kiri– elektrooniline kiri, mille saavad kõik Rimi kliendikaardiomanikud, kes on andnud selleks vastava nõsuoleku.

   1.14. Partner– Rimi äripartner, kes pakub kliendikaardi omanikele erinevaid eeliseid vastavalt koostöötingimustele. Partnerite ülevaade on nii sinurimi.ee lehel kui terminalis.

   1.15. Klienditugi– Rimi tugiüksus, kes aitab telefoni teel tööpäeviti kella 8:00 kuni 21:00. Lisaks on võimalus kontakteeruda e-kirja teel klienditugi.ee@rimibaltic.com

   Reeglites määratlemata mõisted selgitatakse vastavatest õigusnormidest juhindudes.

 • 2. Rimi kliendikaartide väljastamine ja kasutamine

   2.1. Programmis osalejaks võib saada vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes on ostnud Rimi kaupluse kassast kliendikaardi ja registreerinud kaardi, mis tähendab sinurimi.ee lehel või terminalis täielikult ja õigesti täidetud ning kinnitatud ankeeti. Kliendiprogrammis osaleja saab siseneda Rimi kliendiprogrammi süsteem sinurimi.ee lehel ainult juhul kui ta on ankeedile lisanud õige e-posti aadressi ja tellinud parooli. Kasutades kaarti, millele ei ole registreeritud kliendi andmeid, saab kaardiomanik vaid koguda Rimi raha. Kogutud raha kasutamiseks ja teiste programmi eeliste kasutamiseks, tuleb registreerida andmed.

   2.2. Peale kaardi ostmist, tuleb kaart registreerida ehk lisada andmed kas sinurimi.ee lehel või kaupluste terminalis. Registreerimisel tuleb täita kõik kohustuslikud väljad (nimi, sünniaeg, mobiilinumber). Kasutatud telefoninumber peab olema unikaalne, Juhul kui sisestatud andmed on kasutusel mõne teise programmis osaleja poolt, ei ole võimalik andmeid edasi registreerida. Sellisel puhul tuleb võtta ühendust Klienditoega.

   2.3. Kaart väljastatakse ainult füüsilisele isikule, juriidilistele isikutele kaarti ei väljastata. Juhul kui mingil põhjusel on kaart väljastatud juriidilisele isikule, on Rimil õigus kaart koheselt sulgeda. Ühele füüsilisele isikule väljastatakse ainult üks kaart ja see on isiklik ning seda võib kasutada ainult Kaardi omanik. Rimi personalil on õigus paluda osalejal esitada isiku tuvastamiseks isikut tõendav dokument.

   2.4. Ühekordne Kaardi väljastamise tasu on 1 euro. Seda võidakse Rimi initsiatiivil muuta, teatades sellest 10 (kümme ) päeva enne tasumäära muutmist Rimi kliendiprogrammi süsteemis ja/või Terminalis ja/või Rimi mobiilirakenduses ja/või Rimi kauplustes.

   2.5. Programmis osaleja on kohustatud hoidma Kaarti kõrge temperatuuri, elektromagnetilise mõju ning mehhaaniliste vigastuste eest. Samuti kaitsma ja mitte hoidma koos mobiiltelefoni, võtmete, välgumihkliga jne.

   2.6. Juhul kui kaart ei ole olnud kasutuses, kaardi omanik ei ole esitanud kaarti kassapidajale enne tasumist/ registreerinud kaarti ise kassas olevas kaardilugejas või ei ole registreerinud kaarti Terminalis üks (1) aasta või rohkem, loetakse kaart kehtetuks. RIMI blokeerib kaardi ja kustutab kõik kliendiga seotud andmed oma andmebaasist.

 • 3. Sinu Rimi raha kogumine ja kasutamine

   3.1. Ostes Rimi kauplustes, kogub Programmis osaleja oma Kaardile Sinu Rimi raha 1 (ühe) protsendi ulatuses ostusummast, mis laekub Kaardile Sinu Rimi rahana. Lisaks koguneb Sinu Rimi raha ka Partnerite juures (nimekiri ja tingimused sinurimi.ee lehel). Kogutud Sinu Rimi raha hulka võib Programmis osaleja kontrollida ostukviitungilt või Rimi kliendiprogrammi süsteemis või kaupluste Terminalis.

   3.2. Sinu Rimi raha kogutakse Kaardile ainult siis, kui ostja on registreerinud Kaardi kassa makseterminalis kasutades kas Kaardi magnetriba või NFC (kontaktivaba) Kaarti enne kaupade eest tasumist.

   3.3. Sinu Rimi raha hakatakse Kaardile koguma ainult sel juhul, kui Kaardiomanik ostab kaupu vähemalt summas 0,50 eurot.

   3.4. Ühe Sinu Rimi raha väärtus on võrdne 0,01 eur (one euro cent).

   3.5. Kaarti võib kasutada kui maksevahendit - kogutud Sinu Rimi rahaga on Programmis osalejal õigus tasuda kuni 99% tulevasest ostusummast. Maksta Sinu Rimi rahaga võib Programmis osaleja ainult siis, kui ta on teatanud sellest ja esitanud Kaardi Rimi kaupluse personalile (kassapidajale) enne kaupade eest tasumist ja kui kaart on kliendi nimele registreeritud.

   3.6. Kogutud Sinu Rimi raha saab programmis osaleja ka annetada sinurimi.ee personaalsel kontol või Terminalis.

   3.7. Sinu Rimi raha ei laeku alkohoolsete jookide, Rimi poolt vahendatavate kaupade ja teenuste eest (kinkekaardid, loteriipiletid ja väljamakstav loteriivõit, ostetav ja tagasiostetav taara, Piletimaailma/Piletilevi ja muud piletid, mobiiltelefonide ettemakstud kõnekaardid, kirjamargid, partnerite vautšerid, kleebiste kampaaniates kasutatavad tooted jne). Sinu Rimi rahaga ei saa tasuda Rimi poolt vahendatavate kaupade ja teenuste eest (kinkekaardid, loteriipiletid ja väljamakstav loteriivõit, ostetav ja tagasiostetav taara, Piletimaailma/Piletilevi ja muud piletid, mobiiltelefonide ettemakstud kõnekaardid, kirjamargid, partnerite vautšerid, kleebiste kampaaniates kasutatavad tooted jne).

   3.8. Kaardile kogutud Sinu Rimi raha kehtivusaeg on 1 (üks) aasta alates ostu sooritamise päevast. Varem kogutud Sinu Rimi raha kasutatakse esmajärjekorras.

   3.9. Juhul kui tagastatakse kaup, mille ostmisel oli kasutatud Sinu Rimi Kaarti, tagastatakse Programmis osalejale kauba väärtus sularahas. Ostu puhul, kui oli ostetud tagastatav kaup, jääb ostukviitungi summast saadud Sinu Rimi raha Kaardi omanikule, kasutatud Sinu Rimi raha aga ei tagastata.

   * Näiteks: kui ostusumma oli 153,35 eurot, laekub Kaardi omanikule 1 (üks) protsent ostusummast, st 1,53 Sinu Rimi raha.

   3.10. Eestis väljaantud Sinu Rimi kaarti saab kasutada ka Lätis ja Leedus, kuid kogutud raha saab kasutada vaid selles riigis, kus see on kogunenud.

 • 4. Kliendikaardi kadumine ja/või kahjustamine

   4.1. Kaardi kaotanud, on kaardi omanik kohustatud ise:

   4.1.1. kaotatud Kaardist teatama esimesel võimalusel Rimi kaupluse personalile ja/või telefonil +372 6056333 ja/või e-posti teel klienditugi.ee@rimibaltic.com Saanud teate Kaardi kaotamisest, blokeeritakse kaotatud Kaart teate saamise päeval. Kui teate saamise päev pole tööpäev, blokeeritakse Kaart järgmisel tööpäeval.

   4.1.2.soovi korral ostma uue Rimi kliendikaardi ükskõik millisest Rimi kauplusest. Uue kaardi väljastamine maksab 1 euro.

   4.1.3. registreerima uue kliendikaardi oma andmetega, et asendada uus kaart eelmisega ning selle kinnitama www.sinurimi.ee lehel või kaupluse terminalis. Kui kaardile registreeritud andmed on süsteemis samad, pakub süsteem automaatselt uue kaardi asendamist vanaga. Kaartide asendamiseks saadetakse süsteemi poolt SMS kaardi registreerimisel sisestatud mobiilile. Sisestades saadud koodi süsteemi, asendatakse uus kaart vanaga ning automaatselt kantakse üle ka kogutud Rimi raha. Juhul kui süsteemis ei ole või Programmi kasutaja ei kasuta mobiiltelefoni, siis tuleb võtta ühendust Rimi Klienditoega. Kui vanale kaardile kogunenud Rimi raha on kantud üle uuele kaardile, siis peale seda ei ole võimalik enam vana kaarti aktiveerida (uuesti kasutusele võtta).

   4.1.4. Kahjustatud Rimi kliendikaardi korral tuleks sellest teavitada kaupluse personali. Programmis osalejal on õigus saada tasuta uus kaart, kui kaarti on kasutatud õigesti, aga kaart ei toimi.

   4.1.5. Juhul kui kaardi omanik ei ole teavitanud Rimi oma kaardi kadumisest ning kaotatud kaardilt on kolmandate isikute poolt kasutatud Sinu Rimi raha, lasub vastutus kaardi omanikul.

 • 5. Rimi grupikonto loomine ja kasutamine

   5.1. Osalejal on õigus kutsuda Rimi grupikontoga liituma teisi Kaartide omanikke. Võtnud vastu ettepaneku saada Rimi grupikonto liikmeks, on Kaartide omanikel õigus Rimi kliendiprogrammi süsteemis kirjeldatud korra kohaselt kasutada ühiselt Programmi pakutud võimalusi (ühiselt koguda ja kulutada Kaartidele kogunenud Sinu Rimi raha, kasutada muid, Rimi kliendiprogrammi süsteemis näidatud Programmi võimalusi).

   5.2. Kui teised liikmed võtavad vastu Rimi kliendiprogrammis osaleja ettepaneku ühineda Programmiga ja saada Rimi grupi liikmeks, ühendatakse Sinu Rimi rahad ja neid võivad ühiselt kasutada kõik grupi liikmed. Rimi grupikonto lagunemisel jagatakse kõik Sinu Rimi kogutud raha grupi liikmete vahel võrdselt ja kantakse üle nende personaalsetele kaartidele.

   5.3. Rimi grupikonto liikmete arv ei tohi olla suurem kui 5 (viis) isikut. Isik võib osaleda ainult ühes Rimi grupikontos.

   5.4. Grupi loonud Programmis osaleja on automaatselt grupi administraator ning temal on õigus kutsuda gruppi uusi liikmeid.

   5.5. Grupist liikmete eemaldamise õigus on ainult Grupi administraatoril.

 • 6. Programmi eelised

   6.1. Programmis osaleja saab osa järgnevatest eelistest:

   6.1.1.  igal kampaaniaperioodil eripakkumised;

   6.1.2.  iga ostu korral, esitades kassas kliendikaardi, koguneb 1% Sinu rahana kaardile tagasi;

   6.1.3. kogutud raha saab kasutada 99% ulatuses järgmisel ostul;

   6.1.4.  võimalus koguda Rimi raha erinevate partnerite juures.

   6.1.5. Osalejal on õigus lisada oma alla 16-aastase(te) lapse (laste) sünnipäeva andmed oma kontole selleks, et saada osa täiendavast sünnipäeva soodustusest valitud toodetelt (vaata lisa www.rimi.ee). Kui laps jõuab täisikka, siis jätkub andmete töötlemine, juhul kui selleks antakse vastav nõusolek, kui seda ei anta, siis andmed kustutatakse.

   6.1.6. Personaalsed pakkumised, mis hakkavad kehtima alles peale nende aktiveerimist (punkt 1.12.).

   6.2. Lisaks erinevad teised eelised, mille osas Rimi jagab infot kauplustes, sinurimi.ee lehel ja terminalis.

   6.3. Juhul kui programmis osaleja ei saa kasutada oma isikliku kaardiga pakutud eeliseid, tuleks võtta ühendust Rimi klienditoega.

 • 7. Lõppsätted

   7.1. Kui Programmis osaleja isiklikud andmed on muutunud, tuleb sellest tingimata teatada Rimi kaupluse personalile ja/või telefonil +372 6056333 ja /või e-kirja teel aadressile klienditugi.ee@rimibaltic.com. Kaardiomanikud võivad isiklike andmete muutumise puhul neid ise muuta ka Rimi kliendiprogrammi süsteemis www.sinurimi.ee ja/või terminalis ja/või Rimi mobiilirakenduses. Klient ei saa nimetatud programmis ise muuta oma nime, perekonnanime ja sünniaastat.

   7.2. Programmis osalemist võidakse katkestada programmis osaleja ja/või Rimi initsiatiivil kui:

   7.2.1. Programmis osaleja on esitanud keeldumise oma isiklike andmete töötlemiseks kas posti või e-kirja teel klienditugi.ee@rimibaltic.com või teavitab soovist telefonil +372 6056333.

   7.2.2. Rimi initsiatiivil, mitte hiljem kui 10 (kümme) päeva enne Programmi katkestamist Rimi kliendiprogrammi süsteemis ja/või Rimi kauplustes.

   7.3. Katkestanud Programmis osalemise, blokeeritakse osaleja Kaart automaatselt.

   7.4. Rimi jätab endale õiguse muuta Programmi reegleid ja/või tühistada Programm, teatades sellest Rimi kliendiprogrammi süsteemis ja/või Terminalis ja/või Rimi kauplustes ja/või Rimi mobiilirakenduses mitte hiljem kui 10 (kümme) päeva ette. Programmi tühistamisel võimaldatakse osalejatel enne tühistamist kogutud Sinu Rimi raha kasutada ära kaupade eest tasumisel.

Sinu parema teenuse tagamiseks kasutame sellel lehel küpsiseid. Külastades lehekülge nõustud küpsiste kasutamistingimustega.