Rimi mobiilirakenduse teenustingimused

I JAOTIS
Teenustingimustes kasutatavad mõisted

1. Käesolevates teenusetingimustes kehtivad siin osutatud mõisted, välja arvatud juhul, kui sõnaselgelt on sätestatud teisiti.

1.1. „Rimi“ on Rimi Eesti Food AS, Eestis reg. nr. 10263574, aadress Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald 75308, Harjumaa; Lätis SIA Rimi Latvia, reg. nr. 40003053029, aadress Augusta Deglava street 161, Riia; ja Leedus UAB RIMI LIETUVA, reg. nr. 123715317, aadress Kedrų g. Vilnius.

1.2. „Teenusetingimused“ on Rimi mobiilirakenduse teenusetingimused (käesolev dokument).

1.3. „Intellektuaalomandiõigused“ on mis tahes ja kõik järgmistest: kõik leiutised (kas patenditavad või mitte), ärisaladused, kasulikud mudelid, kaubamärgid, litsentsid, koostised, logod, domeeninimed, disainilahendused, pakendamine, tehnikad, meetodid, protsessid, autoriõigused, tarkvaraõigused, andmed (olenemata neid esitavast subjektist), andmekompilatsioonid ja andmebaasid, mudeliõigused, kas registreeritud või mitte, sealhulgas õigus seda muuta või üle anda, ning ka mis tahes ja kõik omandiõigused mis tahes kohtualluvuses üle maailma.

1.4. „Rimi mobiilirakendus“ on opsüsteemidele iOS ja Android saadaolev mobiilirakendus ja veebirakendus, mis on Eestis saadaval aadressil https://app.rimi.ee/; Lätis aadressil https://app.rimi.lv/; ja Leedus aadressil https://app.rimi.lt/.

1.5. „Kasutaja“ on Rimi mobiilirakenduse kasutaja.

1.6. „Teenus“ on Rimi osutatav elektrooniline teenus, mida selgitatakse üksikasjalikumalt V jaotises.

1.7. „Programm Sinu Rimi“ on Rimi kliendiprogramm „Sinu Rimi“.

1.8. „Klienditoe kontaktandmed“ on vastava riigi klienditoe kontaktteave:

Eesti
6 056 333
klienditugi.ee@rimibaltic.com

Läti
8 000 0180
info.lv@rimibaltic.com

Leedu
8 800 29 000
info.lt@rimibaltic.com

1.9. „Kolmandad isikud“ on mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Rimi ega kasutaja.

2. Tingimusi, mida käesolevates teenusetingimustes ei ole sätestatud, tõlgendatakse kooskõlas vastavate õigusaktidega ning programmi Sinu Rimi tingimustega.

II JAOTIS
Üldsätted

3. Teenusetingimustes sätestatakse Rimi mobiilirakenduse kasutuse üldtingimused.

4. Kasutaja peab olema vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes on nõustunud käesolevate teenusetingimustega, millega võimaldatakse kasutajal teenust kasutada era- ja mittekaubanduslikel eesmärkidel. Rimi mobiilirakenduse kasutamisega kinnitab kasutaja, et ta vastab käeolevas dokumendis esitatud tingimustele. Kasutaja vabastab Rimi tingimusteta mis tahes riskist või vastutusest, kui kasutaja ei ole teenusetingimustega osaliselt või täielikult tutvunud, ehkki talle on selline võimalus antud.

5. Vastavalt Leedu Vabariigi, Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi seadustele on alkohoolseid jooke puudutav teave Rimi mobiilirakenduses mõeldud isikutele alates 18. eluaastast; seetõttu on kasutajal õigus vaadata ülalmainitud teavet, kui ta on vähemalt 18-aastane. Kui kasutaja vaatab alkohoolseid jooke puudutavat teavet, kinnitab ta sellega, et on vähemalt 18-aastane ja vastutab selle eest täielikult.

6. Rimi jätab endale õiguse muuta teenusetingimusi ja/või tühistada Rimi mobiilirakendus. Sellised muudatused avaldatakse Rimi mobiilirakenduses 10 päeva enne nende jõustumist. Kui kasutaja kasutab teenust pärast teenusetingimuste muudatuste jõustumist, tähendab see, et ta nõustub muudatustega.

V JAOTIS
Rimi mobiilirakenduse teenus

7. Teenust osutatakse kasutajale Rimi mobiilirakenduse kaudu tasuta erinevate vahendite abil (näiteks internet, telefon, tahvelarvuti või arvuti), sealhulgas Rimi või kolmandate isikute tarkvara.

8. Teenus on mõeldud et võimaldada kasutajal vaadata Rimi kauplusi ja tootevalikut; luua ja jagada ostunimekirju, vaadata ja hinnata tooteid ja retsepte; ning vaadata teiste inimeste soovitusi; loetelu pole ammendav. Rimi võib omal äranägemisel muuta teenuse ulatust, sellest ette teatamata.

9. Teenus on lõimitud programmiga Sinu Rimi.

10. Kasutaja vastutab mis tahes toimingute eest (seahulgas, kuid mitte ainult andmete muutmise, teatiste sätete muutmise eest jne), mis on tehtud Sinu Rimi kontol Rimi mobiilirakenduse kaudu.

11. Kasutaja ei või teenust mis tahes viisil väärkasutada, sealhulgas järgmistel viisidel (loetelu pole ammendav): volitamata juurdepääs teabele, juurdepääs teabele dokumenteerimata ja/või sõnaselgelt lubamata meetodite abil.

VI JAOTIS
Teenuse teabe täpsus

12. Teenuses saadaolevat teavet ajakohastatakse korrapäraselt. Rimi võib teenust või mis tahes teavet (sealhulgas kolmandate isikute teavet) muuta, ajakohastada või eemaldada, sellest ette teatamata. Rimi ei taga, et teenus on pidevalt saadaval või et mis tahes teave on veatu.

13. Rimi ei vastuta mis tahes vigade või väljajätmiste või eksitava teabe eest. Rimi ei vastuta sellise teabega seotud arvatavate tagatiste või garantiide eest.

14. Tootekujutised on näitlikud ja nende tegelik välimus võib olla teistsugune. Rimi mobiilirakenduses kuvatavaid hindu ajakohastatakse iga 24 tunni järel ajavahemikul kell 12 öösel kuni kell 6 hommikul. Rakenduses kuvatavad hinnad võivad olla teistsugused hindade reguleerimise tõttu, mida tehakse päeva jooksul või spetsiaalsetes kampaaniates. Poes olev hind on lõplik hind. Kõik kuvatavad hinnad sisaldavad käibemaksu. Tootekirjeldused võivad pakendil olevast kirjeldusest erineda. Enne mis tahes toote kasutamist soovitab Rimi lugeda poes pakendil olevat teavet.

VII JAOTIS
Intellektuaalomandiõigused

15. Omandiõigus ja mis tahes ja kõik õigused, sealhulgas intellektuaalomandiõigused, mis seonduvad Rimi mobiilirakendusega (selle kasutamisega), tarkvaraga, teenusega ja kolmandate isikute teabega ning nende mis tahes muudatustega, parandustega või tuletistega, on Rimi ja/või tema litsentsisaajate ainuomand.

16. Rimi ja tema litsentsisaajate nimed, logod ja kõik nendega seonduvad tootenimed ja teenusenimed, mudeliõigused ja kaubanimed on Rimi ja/või tema litsentsisaajate omand. Kõik muud nimed, logod ja kõik nendega seonduvad tootenimed ja teenusenimed, mudeliõigused ja kaubanimed on nende vastavate õiguste omanike omand.

17. Kui kasutaja esitab Rimi mobiilirakenduse kaudu sisu (sealhulgas meeldimisi, kuid mitte ainult), annab kasutaja Rimile mittevälistava piiramatu õiguse nimetatud sisu kasutada ning käitada, säilitada ja parandada teenust ja muid Rimi teenuseid ilma täiendava nõusolekuta või kohustuseta sellest teatada ja/või seda kasutajale või muudele isikutele hüvitamata.

VIII JAOTIS
Lõppsätted

 18. Kasutaja kasutab Rimi mobiilirakenduse asjus teabevahetuseks klienditoe kontaktandmeid.