Komplekteerimisteenuse isikuandmete töötlemine

Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Oleme kasutusele võtnud asjakohased meetmed, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame selles teabetekstis, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid kaupade eelkomplekteerimise teenuse raames.

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?
  • Teie tuvastamiseks kauba üleandmisel

   Töötleme teie isikuandmeid selleks, et teid tuvastada kui tulete oma tellimusele järgi. Kui te ei esita palutud andmeid, ei ole võimalik teile tellimust üle anda.

   Isikuandmete liigid:

   • Nimi
   • Telefoninumber

   Seaduslik alus:

   • Selleks, et Teiega lepingut sõlmida ja seda täita

   Säilitamisperiood:

   • Vaadake lõiku “Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse”
  • Tellimuse täitmine ja vajadusel kontakteerumine

   Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et võtta vastu teie tellimus, täita teie tellimus ja vajadusel kontakteeruda teiega seoses tellimusega. Kui te ei esita palutud andmeid, ei ole võimalik teile tellimust täita.

   Isikuandmete liigid:

   • Nimi
   • Kontaktandmed  - e-posti aadress ja telefoni number
   • Tellitud kaubad
   • Kommentaarid tellimusele

   Seaduslik alus:

   • Selleks, et Teiega lepingut sõlmida ja seda täita

   Säilitamisperiood:

   • Vaadake lõiku “Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse”
  • Vaidluste lahendamine ja pettuste ennetamine

   Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et lahendada vaidlusi ja kaitsta õigusi seal hulgas vältida pettusi ja kriminaalset tegevust ning teenuse väärkasutamist.

   Isikuandmete liigid:

   • Nimi
   • Kontaktandmed  - e-posti aadress ja telefoni number
   • Tellitud kaubad
   • Kommentaarid tellimusele

   Seaduslik alus:

   • Meie õigustatud huvi vaidluste lahendamiseks ja pettuste vältimiseks ja teenuse väärkasutamise vältimiseks

   Säilitamisperiood:

   • Vaadake lõiku “Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse”
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

   • Teilt endalt

   Töötleme teie isikuandmeid mida esitate tellimuse esitamisel.

 • Isikuandmete jagamine
  • Teenusepakkujad

   Võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad meile teenuseid, näiteks:

   • andmesideteenused;
   • infosüsteemide arendamise ja hooldamise teenused.

   Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja mitte kasutada neid muudel eesmärkidel. Need nõuded tulenevad seadusest ja meie koostöölepingutest, et teie isikuandmeid kaitsta.

  • Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

   Oleme seadusega kohustatud esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele vastava nõude saamisel. Võime oma seadusjärgsete nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks edastada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

 • Kus töötleme teie isikuandmeid?

   Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

 • Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

   Teie isikuandmeid säilitatakse 1 päev pärast tellimuse esitamist. Erandina kustutatakse reedel peale kella 11:00 esitatud tellimuste  isikuandmed teisipäeval. Juhul kui andmeid on vaja vaidluse, pettuse vältimiseks või lahendamiseks säilitame andmeid vaidluse lõppemiseni.

 • Teie õigused

   Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

  • Juurdepääs isikuandmetele

   Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Et seda õigust kasutada, palun esitage kirjalik taotlus kauplusele, kuhu te tellimuse esitasite.

  • Isikuandmete parandamine

   Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Et seda õigust kasutada palun esitage kirjalik taotlus kauplusele kust te tellimuse esitasite.

  • Nõusoleku tagasivõtmine

   Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil igal ajal õigus võtta see nõusolek tagasi.  

   Et seda õigust kasutada palun esitage kirjalik taotlus kauplusele kust te tellimuse esitasite.

  • Kustutamine

   Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Et seda õigust kasutada palun esitage kirjalik taotlus kauplusele kust te tellimuse esitasite.

  • Töötlemise piiramine

   Teatud tingimuste korral on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Et seda õigust kasutada palun esitage kirjalik taotlus kauplusele kust te tellimuse esitasite.

  • Andmete ülekandmise õigus

   Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmed mõnele teisele vastutavale töötlejale (“andmete ülekantavus”) See õigus kohaldub üksnes andmete puhul, mida töötleme teie nõusoleku või teiega sõlmitud lepingu alusel ning mille puhul andmete töötlemine toimub automatiseeritult.

   Et seda õigust kasutada palun esitage kirjalik taotlus kauplusele kust te tellimuse esitasite.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

   Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

   Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  • Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

   RIMI EESTI FOOD AS, registrikood 10263574,

   Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa

   Telefoninumber: +372 605 9400

   E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

  • Klienditoe kontaktandmed

   Telefoninumber: +372 605 6333

   E-posti aadress: klienditugi@rimibaltic.com

  • Kaupluste kontaktandmed

   Kaupluste kontaktandmed leiate tellimise leheküljelt.

  • Andmekaitseametniku kontaktandmed

   Email: RimiDPO@rimibaltic.com  

   Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.