Isikuandmete töötlemine Rimi e-poes

Võtame Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt 

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmeid edastades turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada. 

Me kasutame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada Teie isikuandmete kaitse, ja tagame Teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime. 

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid Rimi e-poe kasutamise raames. 

Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis mainitud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Kui Te ei nõustu selles teabetekstis kirjeldatud isikuandmete töötlemisega, siis Teie veebitellimust ei täideta ja profiilivormi teavet üheski Rimi süsteemis ei salvestata. 

Vastavalt Rimi e-poe tingimustele on meie kohustus e-poes esitatud tellimuste kohaletoimetamine. Selle jaoks peame töötlema Teie isikuandmeid. 

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks seda teeme?
  • Teie Rimi e-poe profiili loomine ja haldamine

   Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et anda Teile võimalus luua oma isiklik profiil Rimi e-poes, et saaksite profiilis talletatud teavet kasutada e-poes tellimuse vormistamiseks, Rimi e-poe uute pakkumiste kohta teabe saamise valimiseks, oma tellimuste ajaloo vaatamiseks, ostukorvide salvestamiseks, lemmiktoodete salvestamiseks ja sagedaselt ostetud toodete vaatamiseks. 

   Töötleme Teie isikuandmeid, et hallata Teie registreeringut Rimi e-poes. Selleks, et saaksime Teid registreerida ja Teie profiili hallata, peate edastama lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed. Lisaks kohustuslikele väljadele peate sisestama oma sünnikuupäeva, et Rimi saaks kontrollida, ega Teil juba ole Rimi süsteemis kontot. Sünnikuupäeva andmeid kasutatakse ainult kontrolli tegemiseks, neid ei säilitata. Kui Te ei edasta vajalikke isikuandmeid, ei saa Te Rimi e-poes tellimust esitada. Kui Teil ei ole võimalik mõnda nõutavat välja täita, peate võtma ühendust klienditoega. Teie andmeid kasutatakse tellimuste kokkupanemiseks ja kohaletoimetamiseks, Teiega ühenduse võtmiseks, päringutele vastamiseks, Teie andmete täpsuse ja ajakohasuse tagamiseks. Teie Rimi e-poe profiili loomiseks ja haldamiseks töötleme ja säilitame järgmisi andmeid: 

   Isikuandmete liigid:

   • Eesnimi
   • Perekonnanimi 

   • Kontaktinfo: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number 

   • Teie valitud suhtluskanalid turundussõnumite jaoks 

   Kliendiprogrammist „Sinu Rimi“ kogutud isikuandmed: 

   • Eesnimi 
   • Perekonnanimi 
   • Sünnikuupäev (kasutatakse ainult selleks, et kontrollida, ega Teil juba ole Rimi süsteemides kontot)
   • Mobiiltelefoni number
   • Ostude ajalugu
   • Teave kliendiprogrammi profileerimise kohta

   Seaduslik alus

   • Teiega lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks 

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 

   Kasutame Teie eesnime ja perekonnanime Teie isikusamasuse tuvastamiseks tellimuste kohaletoimetamisel/vastuvõtmisel, tellimuse leidmiseks juhul, kui võtate ühendust klienditoega ja teatate tellimusega seotud probleemidest, Teie soovil tagastatud toote töötlemiseks. 

   Kasutame Teie mobiiltelefoni numbrit, et Teiega ühendust võtta, kui Teie tellimusega seoses ilmneb probleeme, ja et Teiega ühendust võtta tellimuse kohale toimetamisel, et saata Teile PIN-kood tellimuse vastuvõtmiseks. Teie mobiiltelefoni numbrit võidakse kasutada ka tellimuse otsimiseks või Teie profiili leidmiseks meie klientide andmebaasist. 

   Kasutame Teie e-posti aadressi, et teavitada Teid tellimuse olekust (tellimus on kinnitatud, valmis kohaletoimetamiseks, kohale toimetatud, tühistatud, ebaõnnestunud, ootab järeletulemist pärast ebaõnnestunud kohaletoimetamist jne), saata tellimuse vastuvõtmiseks PIN-kood, saata uudiskirju, kui olete need valinud. Teie e-posti aadressi võidakse kasutada ka tellimuste otsimiseks või Teie profiili leidmiseks meie klientide andmebaasist. 

   Teise võimalusena võite kasutada kliendiprogrammi „Sinu Rimi” profiili, kui logite sisse Rimi e-poodi ja sisestate tellimuste jätkamiseks lisateavet. Teie profiili loomiseks ja haldamiseks Rimi e-poes töötleme ja säilitame kliendiprogrammist ainult samu andmeid, nagu on näidatud ülaltoodud tabelis. Kliendiprogrammi profiilist kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult ülalkirjeldatud viisil. Pidage meeles, et Teie isikuandmete töötlemine kliendiprogrammi raames toimub endiselt kliendiprogrammi „Sinu Rimi“ privaatsuspoliitika kohaselt. 

   Kui logite sisse oma kliendiprogrammi profiiliga, saate kasutada eeliseid, mida programm profileerimise kaudu pakub: 

   • personaalsed pakkumised (ka teie sünnipäeval, laste sünnipäeval); 
   • kliendikaardi pakkumised; 
   • teenida Sinu Rimi raha; 
   • teenida digikleebiseid. 

   Rimi e-poes registreerimisega kinnitate, et andmed on täpsed ja õiged ning et olete vähemalt 18-aastane. Kui isikuandmed on ebatäpsed, peate need kohe ära parandama. 

  • Tellimuse loomine kliendile „Külaline“

   Rimi e-poes tellimuse vormistamiseks ei ole profiili loomine kohustuslik. On ka võimalus registreeruda külalisena ja esitada tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed. 

   Külalisena edastatud isikuandmeid Rimi klientide andmebaasis profiilina ei säilitata. Kuid need salvestatakse ja töödeldakse koos tellimuse ja sellega seotud dokumentidega (näiteks arve, kreeditarve): 

   Isikuandmete liigid:

   • Eesnimi
   • Perekonnanimi 
   • Kontaktinfo: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number 

   Seaduslik alus

   • Teiega lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks 

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 

   Kasutame Teie eesnime ja perekonnanime tellimuse kohaletoimetamisel/vastuvõtmisel Teie isikusamasuse tuvastamiseks. 

   Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit, et Teiega ühendust võtta, kui Teie tellimusega seoses ilmneb probleeme, ja et Teiega ühendust võtta tellimuse kohale toimetamisel, et saata Teile PIN-kood tellimuse vastuvõtmiseks. Teie mobiiltelefoni numbrit võidakse kasutada ka tellimuse otsimiseks või Teie profiili leidmiseks meie klientide andmebaasist. 

   Kasutame Teie e-posti aadressi, et teavitada Teid tellimuse olekust (tellimus on kinnitatud, valmis kohaletoimetamiseks, kohale toimetatud, tühistatud, ebaõnnestunud, ootab järeletulemist pärast ebaõnnestunud kohaletoimetamist jne), saadame tellimuse vastuvõtmiseks PIN-koodi. Teie e-posti aadressi võidakse kasutada ka tellimuste otsimiseks või Teie profiili leidmiseks meie klientide andmebaasist. 

   Rimi e-poes külalisena tellimuse esitamisega kinnitate, et andmed on täpsed ja õiged ning et olete vähemalt 18-aastane. Kui isikuandmed on ebatäpsed, peate need kohe ära parandama. 

  • Tellimuse kokkupanek ja kohaletoimetamine

   Rimi e-pood peab Teie tellitud kaupadest tellimuse kokku panema, seetõttu töötlevad tellimuse sisu nii süsteemid kui ka Rimi töötajad. 

   Kui valite kojuveo: 

   Kui valite tellimuse esitamisel eelistatud kohaletoimetamisviisiks kojuveo, peate sisestama aadressi, kuhu tellimus toimetada. 

   Kui olete registreeritud kasutaja ja sisse loginud, salvestatakse aadress Teie profiili alla. Kui soovite aadressi oma profiilis kustutada või lisada uue, saate seda teha, kui sisenete oma profiili sektsiooni Rimi e-poes või pöördute Rimi klienditoe poole ja taotlete selle eemaldamist. Samuti saate valida, kas soovite, et see aadress kuvataks vaikimisi aadressina ja alati Teie esimese valikuna. 

   Kui kasutate e-poodi külalisena, Teie aadressi Rimi klientide andmebaasi ei salvestata, vaid see salvestatakse koos Teie tehtud tellimusega ja seda kasutatakse samal viisil nagu registreeritud kasutaja puhul. 

   Kui valite tellimuse esitamise ajal eelistatud kohaletoimetamise viisiks „Tellin kauplusesse“, peate valima poe, kus soovite tellimuse kätte saada. Seda teavet säilitatakse ainult koos tellimusega. 

   Isikuandmete liigid:

   Tellimuse komplekteerimiseks:

   • Tellimuse tunnuskood 
   • Tellimuse kohaletoimetamise kellaaeg ja kuupäev 
   • Toodete loetelu ja kogused 

   Tellimuse kohaletoimetamiseks kodusele aadressile:

   • Eesnimi ja perekonnanimi 
   • Mobiiltelefoni number
   • Tellimuse kohaletoimetamise kellaaeg ja kuupäev 
   • Tellimuse tunnuskood 
   • Aadressiandmed: tänav, majanumber, korterinumber, korrusenumber, linnaosa, linn, sihtnumber, aadress, GPS-koordinaadid (pikkus, laius) 
   • Aadressiga seotud märkused 
   • Aadressiseaded (vaikimisi või mitte) 
   • Toodete loetelu ja kogused 

   Tellimuse kohaletoimetamiseks kaupluse või Rimi Drive väljastuspunktis:

   • Valitud poe nimi ja aadress 
   • Eesnimi ja perekonnanimi 
   • Mobiiltelefoni number 
   • Tellimuse kohaletoimetamise kellaaeg ja kuupäev 
   • Tellimuse tunnuskood 
   • Toodete loetelu ja kogused 
   • PIN-kood 

   Seaduslik alus

   • Lepingu täitmiseks

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 

   Tellimuse üksikasju kasutatakse selleks, et Rimi töötajad saaksid Teie tellimuse kottidesse pakendada. 

   Kodusele aadressile tellimuse kohaletoimetamiseks loetletud andmeid kasutatakse lepingu täitmiseks ja tellimuse toimetamiseks Teie valitud aadressile Rimi kullerite poolt. 

   „Tellin kauplusesse“ tellimuse poodi edastamiseks loetletud andmeid kasutatakse Teile tellimuse üleandmiseks kaupluse või Rimi Drive väljastuspunkti saabumisel. 

   Kõiki ülalnimetatud andmeid kasutatakse ka e-posti teel teabe edastamiseks tellimuse oleku kohta ning arve ja kreeditarve koostamiseks (tellimus on kinnitatud, valmis kohaletoimetamiseks, kohale toimetatud, tühistatud, ebaõnnestunud, valmis järeletulemiseks, tagasimakse töödeldud). 

  • „Tellin kauplusesse“ tellimuse vastuvõtmise lubamine sõiduki registreerimismärgi kontrolli abil

   Registreeritud klient saab lisada oma profiilile auto numbrimärke, mille alusel saab Rimi Drive väljastuspunktides tuvastada, et olete oma tellimusele järele tulnud. Selle teabe profiili lisamine on vabatahtlik. 

   Kui soovite auto registreerimismärki oma profiilis kustutada või lisada uue, saate seda teha, kui sisenete oma profiili sektsiooni Rimi e-poes või pöördute Rimi klienditoe poole ja taotlete selle eemaldamist. 

   Selleks, et võimaldada Rimi Drive väljastuspunktis tellimuse vastuvõtmist sõiduki registreerimismärgi kontrolli abil, töötleme ja säilitame järgmisi isikuandmeid: 

   Isikuandmete liigid:

   • Auto registreerimismärk

   Seaduslik alus

   • Lepingu täitmiseks

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 
  • Tellimuse eest tehtud makse töötlemiseks

   Rimi e-poes tellimuse vormistamiseks peab klient tellimuse eest tasuma. Maksta on võimalik kolmel viisil – makse krediit-/deebetkaardiga, makse Swedbanki pangalingi kaudu, makse SEB Panga pangalingi kaudu. Ilma tellimuse eest tasumata ei saa klient Rimi e-poes tellimust esitada. 

   Makse töötlemise ajal töödeldakse ja säilitatakse koos tellimuse andmetega järgmised kliendiandmed: 

   Isikuandmete liigid:

   Swedbanki ja SEB Panga pangalink: 

   • Makse summa 
   • Eesnimi, perekonnanimi 
   • Makse kirjeldus 
   • Makse viitenumber (ainult tagasimaksete puhul) 
   • Tehingu viitenumber 
   • Maksja IBAN 

   Krediit-/deebetkaart: 

   • Makse kirjeldus 
   • Eesnimi, perekonnanimi 
   • Maksekaardi number 
   • Maksekaardi tüüp 
   • Maksekaardi kehtivuse andmed 

   Seaduslik alus

   • Lepingu täitmiseks

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 

   Rimi e-poe veebileht võimaldab registreeritud klientidel salvestada krediitkaardiandmed oma profiili, et tulevikus oleks lihtsam makseid teha. See ei ole Rimi poolt kohustuslik, vaid on kliendi jaoks vabatahtlik. Kui soovite maksekaarti oma profiilis kustutada või lisada uue, saate seda teha, kui sisenete Rimi e-poes oma profiili sektsiooni. Krediitkaardi salvestamisel profiilis salvestatakse ja töödeldakse Rimi klientide andmebaasis järgmisi andmeid: 

   Isikuandmete liigid:

   • Maksekaardi number 
   • Maksekaardi tunnus (ainult juhul, kui otsustate kaardi salvestada) 
   • Maksekaardi tüüp 
   • Maksekaardi kehtivuse andmed 

   Seaduslik alus

   • Lepingu täitmiseks

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 
  • Otseturundus

   Töötleme Teie isikuandmeid, et saata Teile turundusteavet/uudiseid. Näiteks selleks, et saata Teile teavet uute toodete kohta sortimendis, sooduspakkumiste või erisoodustuste kohta. Võtke arvesse, et turundusteavet saadetakse Teile ainult siis, kui otsustate selle kasuks registreerimisel või valite selle saamise oma profiilis. Turundussõnumite saatmiseks kasutame e-posti, mobiiltelefoni numbrit ja sotsiaalmeediat. 

   Isikuandmete liigid:

   • Eesnimi 
   • Kontaktinfo: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number 
   • Sotsiaalmeedia  

   Seaduslik alus

   • Lepingu täitmiseks

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 
  • Nõuete haldamine ja pettuste ennetamine

   Võime Teie isikuandmeid töödelda nõuete kaitsmiseks, koostamiseks ja esitamiseks, sealhulgas selleks, et hoida ära pettusi või kuritegevust ja oma toodete või teenuste väärkasutamist. 

   Isikuandmete liigid:

   • Eesnimi 
   • Perekonnanimi 
   • Kontaktinfo: e-posti aadress ja mobiiltelefoni number 
   • Aadressiandmed: tänav, majanumber, korterinumber, korrusenumber, linnaosa, linn, sihtnumber, aadress 
   • Aadressiga seotud märkused 
   • Tellimuse tunnuskood 
   • Tellimuse kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg 
   • Toodete loend ja kogused, hinnad ning kampaaniad 
   • Auto registreerimismärk (ainult registreeritud kasutaja puhul) 
   • Teie valitud suhtluskanalid 
   • Valitud „Tellin kauplusesse“ pood 
   • PIN-kood 
   • Arveandmed 
   • Kreeditarve andmed 
   • Makse summa 
   • Makse kirjeldus 
   • Makse viitenumber (ainult tagasimaksete puhul) 
   • Tehingu viitenumber 
   • Maksja IBAN 
   • Maksekaardi number 
   • Maksekaardi tüüp 
   • Maksekaardi kehtivuse andmed 
   • Maksekaardi tunnus 
   • Muu õigusnõudega seotud teave 

   Seaduslik alus

   • Meie õigustatud huvi hoida ära pettusi või kuritegevust, oma toodete ja teenuste väärkasutamist ning esitada nõudeid 

   Säilitamise tähtaeg

   • Kuni õigusnõude uurimise, lahendamise ja täitmiseni.  
  • Statistilised ja turu-uuringute otstarbed

   Töötleme Teie isikuandmeid aruandluse ja statistika koostamiseks, e-teenuste jälgimiseks, hindamiseks, parendamiseks ja laiendamiseks (näiteks kui palju tellimusi oleme õigeaegselt kohale toimetanud, kui palju kaebusi oleme klienditoes vastu võtnud). Nende otstarvete jaoks ei töötle me Teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik Teid spetsiifiliselt tuvastada. 

   Isikuandmete liigid:

   • Sihtnumber 
   • Linn 
   • Riik 
   • Kasutajaprofiili valikud (turundussõnumite lubamine, kas krediitkaardid on salvestatud) 
   • Tellimused (toodete loend, kogused, hinnad, kampaaniad) 
   • Tellimuse olek 
   • Kohaletoimetamise viisi valik 
   • Makseviis 
   • Valitud ajavahemikud 
   • Vastuvõtmise aeg ja kohaletoimetamise ajad 
   • Toote tagastamise põhjuse koodid 
   • Klienditoega ühenduse võtmise põhjuse koodid 
   • Juhtumite ja kõnede arv klienditoes

   Seaduslik alus

   • Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide täitmiseks ning oma teenuste parandamiseks ja laiendamiseks. 

   Säilitamise tähtaeg

   • Vaadake lõiku „Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?“ 
  • Infoturbe eesmärgid

   Säilitame kasutajate tegevuse kohta kontrolljälgi. Kogume ja säilitame teavet siis, kui Te (või Teie nõudmisel meie) sisenete oma profiili, muudate andmeid või teete Rimi e-poes muid toiminguid. Selle eesmärk on tuvastada võimalikke ohtusid, pettuseid või ebaseaduslikke tegevusi, samuti säilitada ühtsust ning kaitsta süsteeme ja andmeid lubamatute muudatuste eest. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides infoturbe tagamiseks. 

  • Kliendi nõuete haldamine

   Peame töötlema ja säilitama Teie isikuandmeid seoses nõuete töötlemisega, mille esitate meile Rimi e-poe kontaktvormi, e-posti aadressi klienditugi@rimibaltic.com või telefoni kaudu. Lisateavet oma esitatud nõuetega seotud isikuandmete töötlemise ja säilitamise kohta leiate Kliendi tagasiside/pretensioonide lahendamise/isikuandmete töötlemise privaatsuspoliitika. 

 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?
  • Teilt endalt

   Kogume isikuandmeid, mida Te meile enda kohta edastate Rimi profiili loomisel ja veebiostude jaoks täiendavate üksikasjade lisamisel, Rimi e-poes tellimuse esitamisel ja meiega Rimi klienditoe või e-poe tagasisidevormi kaudu ühenduse võtmisel. 

 • Isikuandmete jagamine
  • Teenusepakkujad

   Et täita Teie suhtes oma kohustusi, jagame Teie isikuandmeid meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega. Näiteks: 

   • andmekeskuse teenused; 
   • süsteemide arendus- ja hooldusteenused; 
   • kliendiandmete analüüsiteenused; 
   • otseturundussõnumite edastamise teenused; 
   • Rimi kliendiprogrammi turundustegevusega seotud teenused. 

   Neid teenuseid osutavad ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud Teie isikuandmeid kaitsma. 

  • Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

   Oma õiguslike kohustuste täitmiseks võime Teie isikuandmed edastada õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, kui need seda nõuavad. Võime edastada ka Teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, esitamisel ja kaitsmisel. 

  • Kus töötleme Teie isikuandmeid?

   Töötleme Teie isikuandmeid alati ELis/EMPs. 

   Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda seal. 

 • Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?
  • Kliendi profiil/konto:

   Kuni kasutajakonto kustutamiseni. Kui klient on ühe aasta jooksul mitteaktiivne (sisselogimisi pole), siis profiil kustutatakse. 

   Kui Teil on nii Rimi e-poe kui ka „Sinu Rimi” kliendiprogrammi konto, rakendatakse „Sinu Rimi” kliendiprogrammi andmete säilitamise pikkust. 

  • Tellimuse andmed:

   5 aastat alates tellimuse koostamise päevast 

  • Tagastuse andmed:

   5 aastat alates tagastuse loomisest 

  • Krediitkaardi tunnus

   Eemaldatakse kohe pärast konto kustutamist 

  • Finantsdokument (arve, kreeditarve):

   5 aastat alates dokumendi loomisest 

  • Registreerimata kasutaja isikuandmed tellimustes (eesnimi, perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, mobiiltelefoni number):

   5 aastat

 • Teie õigused

   Andmekaitseseadused annavad Teile seoses isikuandmete töötlemisega hulga õigusi. 

  • Juurdepääs isikuandmetele

   Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme Teiega seotud isikuandmeid, ja õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta töötleme. Kui Teil on olemas Sinu Rimi profiil, saate seal Teie kohta olemasoleva teabe (nt nimi, kontaktteave jne) vaatamiseks mis tahes ajal sisse logida. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitseametnikule esitada ka kirjaliku taotluse. 

  • Isikuandmete parandamine

   Kui Teie meelest on Teid puudutav teave vale või puudulik, on Teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Kui Teil on olemas Rimi profiil, saate teatud teavet enda kohta ise parandada; selleks logige Rimi profiili sisse. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitseametnikule esitada ka kirjaliku taotluse. 

  • Nõusoleku tühistamine

   Kuna töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus. 

  • Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel 

   Teil on ka õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Te saate otseturunduse tellimuse tühistada Rimi profiilile sisse logides või helistades klienditoe telefoninumbril.  

  • Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

   Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame Teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus. 

  • Kustutamine

   Teatud asjaoludel on Teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus. 

  • Töötlemise piiramine

   Teatud tingimuste korral on Teil ka õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Palun pidage meeles, et kui Te palute oma andmete piiratud töötlemist, võib see mõjutada Teie Rimi e-poe kasutamist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus. 

  • Andmete ülekantavus

   Samuti on Teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitseametnikule kirjalik taotlus. 

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

   Kui Teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust. 

   Kui Te ei ole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile. 

  • Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

   Rimi Eesti Food AS, registreerimisnumber 10263574 

   Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301 

   Telefoninumber: +372 605 9400 

   E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com 

  • Klienditoe kontaktandmed

   Telefoninumber: +372 605 6333 

   E-posti aadress: klienditugi@rimibaltic.com 

  • Andmekaitseametniku kontaktandmed

   E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com  

   Teil on võimalik võtta ühendust ka meie andmekaitseametnikuga, saates meile kirja eespool nimetatud aadressidel ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.