Isikuandmete töötlemine My Rimi mobiilirakenduse testimises

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Oleme kasutusele võtnud asjakohased meetmed, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Seetõttu kirjeldame selles teabetekstis, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid My Rimi mobiilirakenduse beta-versiooni testimisel ja tagasisidestamisel.

 • Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?
  • My Rimi mobiilirakenduse internetiuuringu anonüümse tagasiside kogumine kasutuskogemuse ja arenguootuste kohta

   Kui te otsustate proovida My Rimi rakendust telefonis, saadame teile samale e-posti aadressile internetiküsitluse lingi. Palume teil vastata mitmele küsimusele mobiilirakenduse kasutuskogemuse ja ootuste suhtes. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringutulemused on igal juhul anonüümsed (st nad ei ole seotud konkreetse isikuga) ja neid kasutatakse üksnes statistilistel ja analüüsi eesmärkidel. Uuringutulemused aitavad parandada My Rimi mobiilirakendust.

   Isikuandmete liigid

   • E-post

   Seaduslik alus

   • Teie nõusolek

   Säilitamisperiood

   • Vaadake lõiku "Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?"
  • • Isiklik küsitlus või rühmaarutelu My Rimi mobiilirakenduse kasutuskogemuse ja arenguootuste kohta

   Kui te otsustate proovida My Rimi rakendust oma telefonis, võime teile mõne aja pärast saata kutse samale e-posti aadressile osaleda küsitluses või rühmaarutelus My Rimi mobiilirakenduse kasutuskogemuse ja ootuste kohta. Küsitluses või arutelus osalemine on vabatahtlik. Küsitluses või rühmaarutelus osalemine ei sõltu internetiuuringus osalemisest või mitteosalemisest. Küsitluse või rühmaarutelu ajal võidakse teha helisalvestusi tagasiside üldistamiseks. Kui te olete nõus, siis lisatakse kokkuvõttesse teie sugu, vanuserühm ja sissetuleku vahemik leibkonnaliikme kohta. Kokkuvõte on anonüümne (st see ei ole seotud konkreetse isikuga) ja seda kasutatakse üksnes statistilistel ja analüüsi eesmärkidel. Tulemusi kasutatakse My Rimi mobiilirakenduse parandamiseks ja arendamiseks.

   Isikuandmete liigid

   • Nimi
   • Sugu
   • Kontaktandmed - e-posti aadress, mobiiltelefoni number
   • Vanus
   • Leibkonna sissetuleku vahemik
   • Isikliku küsitluse või rühmaarutelu helisalvestus

   Seaduslik alus

   • Teie nõusolek

   Säilitamisperiood

   • Vaadake lõiku "Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?"

   Seaduslik alus

   • Teie nõusolek

   Säilitamisperiood

   • Vaadake lõiku "Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?"
  • Rimi kinkekaardi üleandmis-vastuvõtmisakt üksikisikutele, kes osalevad isiklikus küsitluses või rühmaarutelus mobiilirakenduse My Rimi kasutuskogemuse ja arenguootuste kohta

   Isiklikus küsitluses või rühmaarutelus osalenud isikutele kingitakse Rimi kinkekaart. Nende kaartide esitamisel palutakse allkirjastada üleandmis-vastuvõtmisakt. Üleandmis-vastuvõtmisakt on raamatupidamisdokument, mis kinnitab majandustehingut (sündmust). Üleandmis-vastuvõtmisakti lisatakse teatud andmeid allakirjutanu kohta. Ilma üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamata pole teil võimalik saada Rimi kinkekaarti.

   Isikuandmete liigid

   • Ees- ja perekonnanimi
   • Telefoninumber
   • Allkiri

   Seaduslik alus

   • Teie nõusolek

   Säilitamisperiood

   • Vaadake lõiku "Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?"
 • Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

   Teilt endalt

   Me kogume isikuandmeid, millele te annate nõusoleku proovides My Rimi mobiilirakendust, osaledes personaalsetes intervjuudes või grupi intervjuudes ning võttes vastu Rimi kinkekaardi.

 • Isikuandmete jagamine

   Teenusepakkujad

   Et täita oma kohustusi teie ees, jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks, personaalsete intervjuude ja grupi intervjuude korraldamine on assisteeritud AC Nielsen Baltics organisatsiooni poolt. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

   Kontsernisisesed ettevõtted

   My Rimi mobiilirakendus on arendatud Rimi Baltic grupi siseselt ning siit tulenevalt on SIA “Rimi Baltic“ ligipääs teie personaalsetele andmetele (registrikood 40003592957, aadress Riia, Augusta Deglava iela 161, LV-1021.  

   Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohaliku omavalitsuse asutused

   Oleme seadusega kohustatud esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele vastava nõude saamisel. Võime oma seadusjärgsete nõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks edastada teie isikuandmeid ka õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

 • Kus töötleme teie isikuandmeid?

   Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse ega ka töödelda andmeid seal.

 • Teie õigused

   Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

  • Juurdepääs isikuandmetele

   Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme.

  • Isikuandmete parandamine

   Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha.

  • Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

   Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  • Kustutamine

   Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

  • Töötlemise piiramine

   Teatud tingimuste korral on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meie andmekaitseametnikule vastavasisuline kirjalik taotlus.

 • Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

   Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

   Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

  • Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

   RIMI EESTI FOOD AS, registrikood 10263574,

   Juriidiline aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa

   Telefoninumber: +372 605 9400

   E-posti aadress: info.ee@rimibaltic.com

    

   Klienditoe kontaktandmed

   Telefoninumber: +372 605 6333

   E-posti aadress: klienditugi.ee@rimibaltic.com

  • Andmekaitseametniku kontaktandmed

   E-posti aadress: RimiDPO@rimibaltic.com

   Teil on võimalik ka ühendust võtta meie andmekaitsevolinikuga, saates meile kirja ülalnimetatud aadressil ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.

Sinu parema teenuse tagamiseks kasutame sellel lehel küpsiseid. Külastades lehekülge nõustud küpsiste kasutamistingimustega.